Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Έρευνα » Επιτροπή Δεοντολογίας Έρευνας & Επιτροπή Έρευνας

Σκοποί της Επιτροπής Δεοντολογίας Έρευνας

  • Η διαμόρφωση κανόνων και διαδικασιών που θα πρέπει να ακολουθούνται προκειμένου να γίνει έρευνα σε ανθρώπους
  • Η αξιολόγηση και συμβουλευτική παρέμβαση σε ερευνητικά πρωτόκολλα που αφορούν έρευνα σε ανθρώπους και που υποβάλλονται υποχρεωτικά στην ΕΔΕ
  • Η ενημέρωση των μελών Δ.Ε.Π., των επιστημονικών συνεργατών και των μεταπτυχιακών φοιτητών στους κανόνες που αφορούν την έρευνα σε ανθρώπους

Έρευνα σε ανθρώπους

Δείτε την Διακήρυξη του Ελσίνκι μετάφρασμένη στα ελληνικά Συστάσεις για τη διεξαγωγή της κλινικής έρευνας σε ανθρώπους, από το πρωτότυπο στην Αγγλική Γλώσσα όπως εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της World Medical Association (Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects)