Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Η Σχολή » Εργαστήριο Βασικών Ιατροβιολογικών Επιστημών » Θεματικά Πεδία Έρευνας

Θεματικά Πεδία Έρευνας Εργαστηρίου Βασικών Ιατροβιολογικών Επιστημών

  • Επιπτώσεις της διφαινόλης Α (ΒΡΑ) στον νευροενδοκρινικό άξονα του στρες.
  • Δράσεις μειγμάτων ενδοκρινικών διαταρακτών (ΕDCs) σε πειραματόζωα.
    Διερεύνηση των επιπτώσεων σε ποντίκια από την προγενετική έκθεσή τους σε μείγματα ΕDCs, τα οποία καθορίζονται με βάση επιδημιολογικές μελέτες
  • Βιολογία οδοντικών / πολφικών κυττάρων
    Μελέτη κυτταροτοξικότητας και γονιδιακής έκφρασης από την συν-καλλιέργεια πολφικών ή PDL κυττάρων με βιοϋλικά.

Ενδεικτικές Εργασίες

1

Kitraki E, Nalvarte I, Alavian-Ghavanini A, Rüegg J. Developmental exposure to bisphenol A alters expression and DNA methylation of Fkbp5, an important regulator of the stress response. Mol Cell Endocrinol. 2015 Dec 5;417:191-9
PMID: 26427651 DOI: 10.1016/j.mce.2015.09.028

2

Caporale N, Leemans M, Birgersson L, Germain PL, et al. From cohorts to molecules: Adverse impacts of endocrine disrupting mixtures. Science. 2022 Feb 18;375(6582): eabe8244.
PMID: 35175820 DOI: 10.1126/science.abe8244

3

Poimenova A, Kitraki E, Kakaboura A, Rahiotis C. Early responses of human pulp to direct capping with resin adhesive systems and calcium hydroxide. Dent Mater. 2018 Apr;34(4):e73-e82. 
PMID: 29402542 DOI: 10.1016/j.dental.2018.01.018