Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Η Σχολή » Εργαστήριο Βασικών Ιατροβιολογικών Επιστημών » Γνωστικό Αντικείμενο Ανατομικής

Γνωστικό Αντικείμενο Ανατομικής

Το Γνωστικό Αντικείμενο της Ανατομικής ανήκει στον Τομέα Βασικών Επιστημών και Βιολογίας Στόματος του Οδοντιατρικού Τμήματος του ΕΚΠΑ. Σκοπός του είναι να εξυπηρετεί σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, εκπαιδευτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες του Οδοντιατρικού Τμήματος του ΕΚΠΑ, καθώς και άλλων Τμημάτων στο γνωστικό αντικείμενο της σύγχρονης Ανατομικής επιστήμης με τις υποδιαιρέσεις της: Μακροσκοπική, Συστηματική, Τοπογραφική, Κλινική, Ακτινολογική και Ανατομία της Ανάπτυξης και της Επιφάνειας. Έμφαση δίνεται στην Ανατομική δομή της Κεφαλής και του Τραχήλου και γενικά στην εργαστηριακή και κλινική ανάλυση της Ανθρώπινης ύλης.