Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Η Σχολή » Εργαστήριο Βασικών Ιατροβιολογικών Επιστημών » Γνωστικό Αντικείμενο Βιολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο Βιολογίας

Το Γνωστικό Αντικείμενο Βιολογίας ανήκει στον Τομέα Βασικών Επιστημών και Βιολογίας Στόματος του Οδοντιατρικού Τμήματος του ΕΚΠΑ. Σκοπός του είναι η εκπαίδευση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των φοιτητών της oδοντιατρικής στα αντικείμενα της Βιολογίας & Γενετικής καιι η ανάπτυξη της βασικής βιοϊατρικής έρευνας.

ΥΠΟΔΟΜΗ:

Στεγάζεται στο ημι-όροφο του Παλαιού Κτιρίου. 

Διαθέτει τον βασικό εξοπλισμό ενός βιοχημικού εργαστηρίου. Στον εξοπλισμό του περιλαμβάνονται: ζυγοί, κλίβανοι, υδατόλουτρο,  pH μετρο, ψυχόμενες φυγοκέντροι, καταψύκτης -80C , μικροτόμος παραφίνης, συσκευές οριζόντιας και  κάθετης ηλεκτροφόρησης μικρών gels, μικροσυσκευή προσδιορισμού της συγκέντρωσης νουκλεϊκών οξέων και πρωτεϊνών, συσκευές ανάδευσης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Σε προπτυχιακό επίπεδο, παρέχεται θεωρητική εκπαίδευση στα αντικείμενα της Βιολογίας και της Γενετικής. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, παρέχεται θεωρητική εκπαίδευση στο αντικείμενο της Μοριακής Βιολογίας και της Βιολογίας Στόματος, καθώς και εργαστηριακή εκπαίδευση σε τεχνικές Μοριακής και Κυτταρικής βιολογίας στους μεταπτυχιακούς φοιτητές της Ειδίκευσης ‘Βιολογία Στόματος’. Επιπλέον, το Εργαστήριο υποστηρίζει ερευνητικά διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές που άπτονται του αντικειμένου της Βιολογίας.

ΕΡΕΥΝΑ

Διεξάγεται βασική έρευνα στον τομέα της νευροβιολογίας με χρήση in vivo πειραματικών μοντέλων και in vitro προσδιορισμό βιολογικών μορίων που συνδέονται με τη δράση των στεροειδών ορμονών και τις επιπτώσεις από την έκθεση σε ενδοκρινικούς διαταράκτες. Επίσης σε συνεργασία με άλλα Εργαστήρια της Οδοντιατρικής Σχολής, μελετώνται οι  ιδιότητες των βλαστοκυττάρων οδοντικής προέλευσης.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

Το Γνωστικό Αντικείμενο της Βιολογίας διαθέτει ένα μέλος ΔΕΠ