Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Η Σχολή » Εργαστήριο Βασικών Ιατροβιολογικών Επιστημών » Γνωστικό Αντικείμενο Ιστοπαθολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο Ιστοπαθολογίας

Γενικά Στοιχεία

Το Γνωστικό Αντικείμενο ανήκει στον Τομέα Βασικών Επιστημών και Βιολογίας Στόματος του Οδοντιατρικού Τμήματος του ΕΚΠΑ. Στα πλαίσια του παρόντος αντικειμένου περιλαμβάνεται η διάγνωση των νοσημάτων του στόματος και η εκπαίδευση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των φοιτητών της Οδοντιατρικής στα αντικείμενα της Ιστολογίας και Ιστοπαθολογίας.