Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Η Σχολή » Εργαστήριο Βιοϋλικών

Εργαστήριο Βιοϋλικών

Διευθυντής: Καθηγητής Ηλιάδης Γεώργιος
Γραμματέας: Βλάσση Πούλια
Επικοινωνία: Τηλ.:  210-746-1321, E-mail: pvlassi[at]dent.uoa[dot]gr

Γενικά Στοιχεία


Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η κάλυψη, κυρίως σε μεταπτυχιακό επίπεδο, των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και νοσηλευτικών αναγκών του Οδοντιατρικού Τμήματος του ΕΚΠΑ, καθώς και άλλων Τμημάτων στα αντικείμενα της δομής, ιδιοτήτων, εργαστηριακής και κλινικής συμπεριφοράς των βιοϋλικών.

Προσωπικό

Στο ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου συμμετέχουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των Οδοντιατρικών Βιοϋλικών, οι υποψήφιοι Διδάκτορες του Οδοντιατρικού Τμήματος που εκπονούν τη Διατριβή τους στο Εργαστήριο καθώς και φοιτητές άλλων Τμημάτων ΑΕΙ.

Υποδομή

To Eργαστήριο στεγάζεται στο υπόγειο του Νέου Κτιρίου. Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει: Οπτικά μικροσκόπια (στερεοσκοπικά, βιολογικό, μεταλλογραφικό, πολωτικό, φθορισμού, φορητό-video, μετρητικό), Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης πολλαπλών συνθηκών με μονάδα μικροανάλυσης ακτίνων-Χ, Υπολογιστικό μικροτομογράφο ακτίνων-Χ, Φασματόμετρο FTIR με συσκευές ανάλυσης επιφανειών και σύστημα μικροσκοπίας / μοριακής χαρτογράφησης, Φασματόμετρο UV-Vis με σφαίρα ολοκλήρωσης, Φορητό χρωματόμετρο, Μετρητή στιλπνότητας, Προφιλόμετρο, Μικροσκληρόμετρο, Εφελκυστική μηχανή, Συσκευές on-line μέτρησης συστολής πολυμερισμού και χαλάρωσης τάσεων, Συσκευές επιταχυνόμενης γήρανσης (υδροθερμικής ανακύκλωσης και φωτογήρανσης), Σύστημα ανάλυσης τάσεων, Ζυγούς, Κλιβάνους, pH μετρα, Ιονόμετρο, Φυγόκεντρο, ιδιοκατασκευές κατά ISO, Μικροτόμους σκληρών ιστών και μετάλλων, Mηχανή μεταλλογραφικής λείανσης στίλβωσης και Συσκευές προετοιμασίας δειγμάτων.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Παραδόσεις μαθημάτων και σεμινάρια στους μεταπτυχιακούς φοιτητές των Οδοντιατρικών Βιοϋλικών, κλινικών εξειδικεύσεων και των φοιτητών Οδοντικής Τεχνολογίας
Παραδόσεις των μαθημάτων: Πολυμερή, Αντοχή Υλικών, Μεταλλογνωσία, Προσθετικά Κράματα, Οδοντιατρικό Αμάλγαμα-Ορθοδοντικά Σύρματα, Oδοντιατρικά Κεραμικά, Υλικά Εμφυτευμάτων (1ο και 2ο εξάμηνο).
Σεμινάρια: Μεθοδολογία έρευνας στα Βιοϋλικά (1ο εξάμηνο).
Φυσικοχημικές ιδιότητες και κλινική συμπεριφορά, Στοματικό περιβάλλον και υλικά αποκατάστασης, Τυποποίηση και ποιοτικός έλεγχος υλικών (3ο και 4ο εξάμηνο).
Eργαστηριακές ασκήσεις: Αρχές και Οργανολογία ελέγχου μηχανικών ιδιοτήτων, Οπτική μικροσκοπία / Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης - Στοιχειακή μικροανάλυση ακτίνων-X, Φασματοσκοπία Υπερύθρου και ορατού-υπεριώδους. Μοριακός χαρακτηρισμός και χαρτογράφηση επιφανειών-χρωματομετρία , Υπολογιστική μικροτομογραφία ακτίνων-Χ , Διαχείριση δοκιμίων (συντήρηση-προετοιμασία-αποθήκευση-επιταχυνόμενη γήρανση), Χαρακτηρισμός επιφανειών, Μη καταστροφικός χαρακτηρισμός δοκιμίων (1ο- 4ο εξάμηνο).

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Συμμετοχή σε οργάνωση μαθημάτων, σεμιναρίων, συμποσίων κλπ από διαφόρους επιστημονικούς φορείς με σκοπό τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση κυρίως των οδοντιάτρων αλλά και των άλλων επιστημονικών κλάδων (ιατρών, βιολόγων, μηχανικών, χημικών κλπ) που ασχολούνται με βιοϋλικά.
Παράλληλα, το προσωπικό του εργαστηρίου ενημερώνεται και εκπαιδεύεται στις νέες τεχνολογίες μελέτης βιοϋλικών, ενώ ταυτόχρονα συμμετέχει σε προγράμματα δοκιμών μεταξύ εργαστηρίων για τον έλεγχο της αξιοπιστίας οργάνων, μεθοδολογιών ελέγχου και μετρήσεων.

Έρευνα

Το ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου εστιάζεται στην έρευνα, ανάπτυξη και βελτίωση τεχνολογιών και εφαρμογών σχετικών με τις σύγχρονες κατευθύνσεις της αποκαταστατικής οδοντιατρικής και άλλων ιατροβιολογικών επιστημών συναφών με την χρήση των βιοϋλικών (ορθοπαιδική, εμβιομηχανική, καρδιοχειρουργική, αγγειοχειρουργική, οφθαλμολογία). Εξειδίκευση στη διεκπεραίωση μη καταστροφικών αναλύσεων. Υποστήριξη ερευνητικού έργου προπτυχιακών φοιτητών, μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων, μελών ΔΕΠ κλπ. Συμμετοχή σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και ερευνητικά δίκτυα.

περισσότερα »

Παροχή Υπηρεσιών

Χαρακτηρισμός βιοϋλικών, διεπιφανειών βιοϋλικών-ιστών με έμφαση σε τεχνικές μη καταστροφικού ελέγχου, έλεγχος συμβατότητας με διεθνείς προδιαγραφές, διερεύνηση αστοχιών σε ανακτηθέντα υλικά, επίλυση διαγνωστικών προβλημάτων, ανάπτυξη και βελτίωση υλικών. Παροχή τεχνογνωσίας και μετεκπαίδευση ξένων ερευνητών στην οργανολογία του Εργαστηρίου.
Αποδέκτες των υπηρεσιών αυτών είναι Ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ, ξένα ΑΕΙ, δημόσιοι οργανισμοί , οργανισμοί πιστοποίησης και ελέγχου, κατασκευαστικοί οίκοι εξωτερικού και εσωτερικού, εταιρείες και ιδιώτες.

Έγγραφα