Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Η Σχολή » Εργαστήριο Βιοϋλικών » Θεματικά Πεδία Έρευνας

Θεματικά Πεδία Έρευνας Εργαστηρίου Βιοϋλικών

  • Μελέτη φυσικών, χημικών, μηχανικών και οπτικών ιδιοτήτων όλου του φάσματος των οδοντιατρικών βιοϋλικών.
  • Μελέτη των επιφανειακών και διεπιφανειακών ιδιοτήτων ιστών με βιοϋλικά.
  • Παροχή αναλυτικών υπηρεσιών σε πεδία πέραν της οδοντιατρικής, τα οποία μπορούν να υποστηριχθούν από τον εξοπλισμό του εργαστηρίου.

Ενδεικτικές Εργασίες

1 In vitro evaluation of a silane containing self-adhesive resin luting agent. Dimitriadi M, Petropoulou A, Vakou D, Zinelis S, Eliades G.Dent Mater. 2023 Feb;39(2):181-191.
PMID: 36642688 DOI: 10.1016/j.dental.2022.12.007
2 The effect of universal adhesives on dentine collagen. Anastasiadis K, Verdelis K, Eliades G.Dent Mater. 2021 Aug;37(8):1316-1324.
PMID: 34144794 DOI: 10.1016/j.dental.2021.05.004
3 Trace elements, polycyclic aromatic hydrocarbons, mineral composition, and FT-IR characterization of unrefined sea and rock salts: environmental interactions. Karavoltsos S, Sakellari A, Bakeas E, Bekiaris G, Plavšić M, Proestos C, Zinelis S, Koukoulakis K, Diakos I, Dassenakis M, Kalogeropoulos N.Environ Sci Pollut Res Int. 2020 Apr;27(10):10857-10868.
PMID: 31950411 DOI: 10.1007/s11356-020-07670-2
4 Silane reactivity and resin bond strength to lithium disilicate ceramic surfaces. Dimitriadi M, Zafiropoulou M, Zinelis S, Silikas N, Eliades G.Dent Mater. 2019 Aug;35(8):1082-1094.
PMID: 31171365 DOI: 10.1016/j.dental.2019.05.002
5 Comparative evaluation of topographical data of dental implant surfaces applying optical interferometry and scanning electron microscopy. Kournetas N, Spintzyk S, Schweizer E, Sawada T, Said F, Schmid P, Geis-Gerstorfer J, Eliades G, Rupp F.Dent Mater. 2017 Aug;33(8):e317-e327.
PMID: 28587722 DOI: 10.1016/j.dental.2017.04.020
6 Interaction of zirconia primers with yttria-stabilized zirconia surfaces. Pilo R, Kaitsas V, Zinelis S, Eliades G.Dent Mater. 2016 Mar;32(3):353-62.
PMID: 26778402 DOI: 10.1016/j.dental.2015.11.031
7 Interfacial characterization of ceramic core materials with veneering porcelain for all-ceramic bi-layered restorative systems. Tagmatarchis A, Tripodakis AP, Filippatos G, Zinelis S, Eliades G.Int J Esthet Dent. 2014 Winter;9(4):536-50
PMID: 25289388
8 Multitechnique characterization of CPTi surfaces after electro discharge machining (EDM). Zinelis S, Al Jabbari YS, Thomas A, Silikas N, Eliades G.Clin Oral Investig. 2014 Jan;18(1):67-75.
PMID: 23504225 DOI: 10.1007/s00784-013-0962-y
9 Interactions of dentine desensitisers with human dentine: morphology and composition. Eliades G, Mantzourani M, Labella R, Mutti B, Sharma D.J Dent. 2013 Jul;41 Suppl 4:S28-39.
PMID: 23929642 DOI: 10.1016/S0300-5712(13)70004-6