Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Η Σχολή » Εργαστήριο Ενδοδοντίας

Εργαστήριο Ενδοδοντίας

Διευθύντρια: Καθηγήτρια Γεωργοπούλου Μαρία
Γραμματέας: Παγκάκη Ευαγγελία
Επικοινωνία: Τηλ: 210-746-1194,6, E-mail: liapa[at]dent.uoa[dot]gr

Γενικά στοιχεία

Βασικός σκοπός του Εργαστηρίου είναι η εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών στην Ενδοδοντία, δηλαδή στη διάγνωση, πρόληψη και αντιμετώπιση των νόσων του πολφού και των περιακρορριζικών ιστών, την αντιμετώπιση του οδοντικού τραύματος, καθώς επίσης και την διάγνωση και αντιμετώπιση του οδοντόπονου πολφικής αιτιολογίας.
Πρόσθετα, το Εργαστήριο είναι υπεύθυνο για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα κλινικής ειδίκευσης στην Ενδοδοντία (3ετές), το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ενδοδοντία.

Μέλη ΔΕΠ

Τα μέλη ΔΕΠ ασχολούνται με τη διδασκαλία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων καθώς και μαθημάτων άλλων μεταπτυχιακών προγραμμάτων της Οδοντιατρικής Σχολής. Επίσης, τα μέλη ΔΕΠ του εργαστηρίου ασχολούνται με την δια βίου εκπαίδευση των οδοντιάτρων, συμμετέχοντας σε ανάλογες επιστημονικές εκδηλώσεις της Σχολής, άλλων οδοντιατρικών φορέων και επιστημονικών εταιρειών. 

Τα μέλη ΔΕΠ, στο εκπαιδευτικό τους έργο, πλαισιώνονται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες καθώς και άμισθους επιστημονικούς συνεργάτες.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Σε προπτυχιακό επίπεδο σπουδών το Εργαστήριο έχει την ευθύνη διδασκαλίας των μαθημάτων

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, επιπλέον, προσφέρει θεωρητική, προκλινική και κλινική άσκηση στους μεταπτυχιακούς φοιτητές της Ενδοδοντίας.

περισσότερα »

Έρευνα

Στο Εργαστήριο διεξάγεται έρευνα- σε εργαστηριακό και κλινικό επίπεδο- σε θέματα που σχετίζονται με την παθοφυσιολογία του πολφού, την μικροβιολογία των ενδοδοντικών λοιμώξεων, την μικροβιακή μικροδιείσδυση, και την κλινική αποτελεσματικότητα υλικών και τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην Ενδοδοντία. Η εργαστηριακή έρευνα πραγματοποιείται στα ερευνητικά εργαστήρια της Σχολής (βιοϋλικών, ιστολογικό, μικροβιολογικό κλπ) ή σε συνεργαζόμενα εργαστήρια άλλων τμημάτων και η κλινική έρευνα, στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές κλινικές της Σχολής.

 

Υποδομή

Τα γραφεία της γραμματείας και του προσωπικού του Εργαστηρίου βρίσκονται στον 4ο όροφο του Παλαιού Κτιρίου Οδοντιατρικής. Το Εργαστήριο για τις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες χρησιμοποιεί την υποδομή της Οδοντιατρικής Σχολής ως ακολούθως: α) για την προκλινική άσκηση των φοιτητών το Β εργαστήριο του υπογείου Παλαιού κτιρίου, το οποίο είναι εξοπλισμένο με οπτικοακουστικά μέσα και με 45 πλήρεις οδοντιατρικές μονάδες, β) για την κλινική άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών-που γίνεται στα πλαίσια της Κλινικής Συνολικής Αντιμετώπισης Ασθενή-τους χώρους των κλινικών του 2ου και 3ου ορόφου του Παλαιού Κτιρίου, που διαθέτουν 80 οδοντιατρικές μονάδες και γ) για τις μεταπτυχιακές σπουδές, το χώρο της κλινικής 2ου ορόφου του Νέου κτιρίου Οδοντιατρικής καθώς και αίθουσες σεμιναρίων και γραφείων του ιδίου κτιρίου.

Ιστών