Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Η Σχολή » Εργαστήριο Ορθοδοντικής

Εργαστήριο Ορθοδοντικής

Διευθυντής: Καθηγητής Χαλαζωνίτης Δημήτριος
Επικοινωνία:

  • Παπαδοπούλου Μαρία: Γραμματέας Εργαστηρίου Ορθοδοντικής
    Τηλ.: 2107461228 email: mapapad[at]dent.uoa[dot]gr
  • Παντελοπούλου Δήμητρα: Γραμματέας Προπτυχιακής Κλινικής Ορθοδοντικής
    Τηλ.:2107461134 email: dpantel[at]dent.uoa[dot]gr

Γενικά στοιχεία

Βασικός σκοπός του Εργαστηρίου είναι η εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών στην Ορθοδοντική, δηλαδή, η προσφορά των απαραιτήτων γνώσεων και κλινικών δεξιοτήτων, ώστε ο φοιτητής να είναι σε θέση να προβαίνει σε διάγνωση των ανωμαλιών συγκλείσεως και να μπορεί να εφαρμόζει προληπτική αντιμετώπιση και κατασταλτική θεραπεία τους.
Το Εργαστήριο παρέχει τριετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην ειδίκευση της Ορθοδοντικής.

Μέλη ΔΕΠ

Τα μέλη ΔΕΠ ασχολούνται με τη διδασκαλία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων καθώς και μαθημάτων άλλων μεταπτυχιακών προγραμμάτων της Οδοντιατρικής Σχολής.
Το ΔΕΠ, στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό του έργο, πλαισιώνεται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, καθώς και επιστημονικούς συνεργάτες, κατόχους διδακτορικού τίτλου και τίτλου ειδίκευσης στην Ορθοδοντική.
Επίσης, τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου ασχολούνται με τη δια βίου εκπαίδευση των οδοντιάτρων και των ειδικών ορθοδοντικών, συμμετέχοντες σε ανάλογες επιστημονικές εκδηλώσεις της Σχολής, άλλων οδοντιατρικών φορέων και επιστημονικών εταιρειών.

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Σε προπτυχιακό επίπεδο σπουδών το Εργαστήριο έχει την ευθύνη διδασκαλίας των μαθημάτων

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών προσφέρει θεωρητική, προκλινική και κλινική άσκηση στους μεταπτυχιακούς φοιτητές της Ορθοδοντικής.

NEBEOP
Το πρόγραμμα έχει πιστοποιηθεί από το Network of Erasmus Based European Orthodontic Programs.
Το πιστοποιητικό είναι διαθέσιμο εδώ.

περισσότερα »

Έρευνα

Στο Εργαστήριο διεξάγεται έρευνα σε εργαστηριακό και κλινικό επίπεδο σε θέματα που σχετίζονται με την ειδίκευση της Ορθοδοντικής, όπως αύξηση και διάπλαση του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος, θεραπευτικές τεχνικές ανωμαλιών σύγκλεισης, ορθοδοντικά υλικά. Η εργαστηριακή έρευνα διεξάγεται στα ερευνητικά εργαστήρια της Σχολής ή σε συνεργαζόμενα εργαστήρια άλλων τμημάτων και η κλινική έρευνα, στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές κλινικές της Σχολής

περισσότερα »

Υποδομή

Τα γραφεία της γραμματείας και του προσωπικού του Εργαστηρίου βρίσκονται στον 4ο όροφο του Παλαιού Κτηρίου της Οδοντιατρικής. Το Εργαστήριο, για τις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες, χρησιμοποιεί την υποδομή της Οδοντιατρικής Σχολής ως ακολούθως: α) για τη θεωρητική εκαπίδευση των προπτυχιακών φοιτητών τις αίθουσες διδασκαλίας του Παλαιού Κτηρίου, β) για την προκλινική και κλινική άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών την κλινική του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής του 3ου ορόφου του Νέου Κτηρίου Οδοντιατρικής, η οποία διαθέτει 6 οδοντιατρικές μονάδες, και το παραπλεύρως ευρισκόμενο εργαστήριο κατασκευής μηχανημάτων, και γ) για τις μεταπτυχιακές σπουδές, το χώρο της Ορθοδοντικής κλινικής 4ου ορόφου του Παλαιού Κτηρίου Οδοντιατρικής, η οποία διαθέτει 8 οδοντιατρικές μονάδες, το χώρο εργαστηρίου καθώς και αίθουσες σεμιναρίων και γραφείων του ιδίου κτηρίου.