Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Η Σχολή » Εργαστήριο Περιοδοντολογίας

Εργαστήριο Περιοδοντολογίας

Διευθυντής: Καθηγητής Μαδιανός Φοίβος
Γραμματέας: Κώτσιρα Λιάνα
Επικοινωνία: Τηλ: 210-746-1203, E-mail: liana[at]dent.uoa[dot]gr

Γενικά στοιχεία

Βασικός σκοπός του Εργαστηρίου είναι η εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών στην Περιοδοντολογία, δηλαδή στην πρόληψη και την αναχαίτιση της περιοδοντικής νόσου, καθώς και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βλάβης των περιοδοντικών ιστών παρέχοντας την αναγκαία κατά περίπτωση θεραπεία, με βάση τις βιολογικές αρχές που διέπουν την αποκατάσταση της περιοδοντικής υγείας και τη διατήρησή της μακροχρόνια.
Επιπλέον, το Εργαστήριο είναι υπεύθυνο για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα κλινικής ειδίκευσης στην Περιοδοντολογία (3ετές), το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Περιοδοντολογία.

Μέλη ΔΕΠ

Τα μέλη ΔΕΠ ασχολούνται με τη διδασκαλία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων καθώς και μαθημάτων άλλων μεταπτυχιακών προγραμμάτων της Οδοντιατρικής Σχολής.
Το ΔΕΠ, στο εκπαιδευτικό του έργο πλαισιώνεται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, καθώς και άμισθους επιστημονικούς συνεργάτες κατόχους διδακτορικού τίτλου.
Επίσης, τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου ασχολούνται με τη δια βίου εκπαίδευση των οδοντιάτρων, συμμετέχοντας σε ανάλογες επιστημονικές εκδηλώσεις της Σχολής, άλλων οδοντιατρικών φορέων και επιστημονικών εταιρειών.

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Σε προπτυχιακό επίπεδο το Εργαστήριο έχει την ευθύνη διδασκαλίας των μαθημάτων της

* Συνυπευθυνότητα με το Εργαστήριο Οδοντικής Χειρουργικής
** Συνυπευθυνότητα με το Εγαστήριο Προσθετικής & την Κλινική Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, επιπλέον, προσφέρει θεωρητική, προκλινική και κλινική άσκηση στους μεταπτυχιακούς φοιτητές της Περιοδοντολογίας.

Υπεύθυνος μεταπτυχιακού προγράμματος: Καθηγητής κ. Φ. Μαδιανός

περισσότερα »

Έρευνα

Στο Εργαστήριο διεξάγεται έρευνα - σε εργαστηριακό και κλινικό επίπεδο - σε θέματα που σχετίζονται με τη βιολογία του οστού, τη μικροβιολογία των περιοδοντικών νόσων, την αποτελεσματικότητα θεραπευτικών τεχνικών και την επίδραση της περιοδοντικής νόσου στη γενική υγεία.
Η εργαστηριακή έρευνα πραγματοποιείται στο ερευνητικό εργαστήριο Μικροβιολογίας, το εργαστήριο Κυτταρικών καλιεργειών και το εργαστήριο Βιολογίας Στόματος ή σε συνεργαζόμενα εργαστήρια άλλων τμημάτων και η κλινική έρευνα στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές κλινικές της Σχολής.

 περισσότερα »

Υποδομή

Τα γραφεία της Γραμματείας και του προσωπικού του Εργαστηρίου Περιοδοντολογίας βρίσκονται στον 3ο όροφο του Παλαιού Κτιρίου Οδοντιατρικής. Το Εργαστήριο για τις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες χρησιμοποιεί την υποδομή της Οδοντιατρικής Σχολής ως ακολούθως: α) για την προκλινική άσκηση των φοιτητών, το Εργαστήριο του 6ου εξαμήνου του 5ου ορόφου του Παλαιού Κτιρίου, το οποίο είναι εξοπλισμένο με 40 ομοιώματα ανθρώπινων κεφαλών (phantoms) για προσομοίωση της άσκησης σε κλινικές συνθήκες, β) για την κλινική άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών - που γίνεται στα πλαίσια της Κλινικής Συνολικής Αντιμετώπισης Ασθενών - τους χώρους των κλινικών του 2ου και του 3ου ορόφου του Παλαιού Κτιρίου, που διαθέτουν 80 οδοντιατρικές μονάδες και γ) για τις μεταπτυχιακές σπουδές, το χώρο της Κλινικής του 2ου ορόφου του Νέου Κτιρίου Οδοντιατρικής, καθώς και αίθουσες σεμιναρίων και γραφείων του ίδιου Κτιρίου.