Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Η Σχολή » Εργαστήριο Προσθετικής

Εργαστήριο Προσθετικής

Διευθυντής:  Αναπληρωτής Καθηγητής, Κούρτης Στέφανος
Γραμματέας: Ρία Ψωφάκη 
Επικοινωνία: Τηλ.:  210-746-1246, 210-746-1206
E-mail: rpsofaki[at]dent.uoa[dot]gr

Γενικά στοιχεία

Το Εργαστήριο Προσθετικής ανήκει στον Τομέα Προσθετολογίας και περιλαμβάνει τα Γνωστικά Αντικείμενα της Ακίνητης Προσθετικής, της Κινητής Προσθετικής, της Γηροδοντιατρικής, της Προσθετικής – Εμφυτευματολογίας, και των Οδοντιατρικών Υλικών.
Βασικός σκοπός του Εργαστηρίου είναι η εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών στη θεραπεία και διατήρηση της καλής στοματικής υγείας, ομαλής λειτουργίας και αισθητικής εμφάνισης των ασθενών χρησιμοποιώντας αποκαταστάσεις επί των φυσικών δοντιών ή και αντικαταστάσεις ελλειπόντων δοντιών και παρακειμένων στοματικών ιστών, με τεχνητές ακίνητες, κινητές και επιεμφυτευματικές προσθέσεις. Επίσης η εκπαίδευση των φοιτητών στα ιδιαίτερα προβλήματα και στην ολοκληρωμένη διαχείριση των ηλικιωμένων ασθενών.

Πρόσθετα το Εργαστήριο είναι υπεύθυνο για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα κλινικής ειδίκευσης στην Προσθετική (3ετές), το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Προσθετική.

Μέλη ΔΕΠ

Τα μέλη ΔΕΠ ασχολούνται με τη διδασκαλία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων του Εργαστηρίου καθώς και μαθημάτων άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Οδοντιατρικής Σχολής.

Το ΔΕΠ, στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό του έργο πλαισιώνεται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (πρώτου και δεύτερου κύκλου) καθώς και άμισθους επιστημονικούς συνεργάτες .Επίσης τα μέλη ΔΕΠ ασχολούνται με την δια βίου εκπαίδευση των οδοντιάτρων συμμετέχοντας σε επιστημονικές εκδηλώσεις της Σχολής ,οδοντιατρικών φορέων και επιστημονικών εταιρειών.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Σε προπτυχιακό επίπεδο σπουδών το Εργαστήριο έχει την ευθύνη διδασκαλίας των μαθημάτων

* Συνυπευθυνότητα με το Εγαστήριο Περιοδοντολογίας & την Κλινική Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σουδών

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών επιπλέον προσφέρει θεωρητική, προκλινική και κλινική άσκηση στους μεταπτυχιακούς φοιτητές της Προσθετικής

περισσότερα »

Έρευνα

Στο Εργαστήριο διεξάγεται βασική και κλινική έρευνασε θέματα που σχετίζονται με βιοϋλικά, βελτίωση μεθόδων αποκατάστασης ,σύγκλειση και φυσιολογία του στοματογναθικού συστήματος, επίπτωση αποκαταστάσεων σε σκληρούς και μαλακούς ιστούς και εμφυτεύματα. Η εργαστηριακή έρευνα πραγματοποιείται στα ερευνητικά εργαστήρια της Οδοντιατρικής Σχολής, καθώς και συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων(Ιατρική Σχολή, Πολυτεχνείο κ.λ.π.) στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η κλινική έρευνα πραγματοποιείται στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές κλινικές της Σχολής.

περισσότερα »

Yποδομή

Τα γραφεία της γραμματείας και του προσωπικού του Εργαστηρίου βρίσκονται στον 5ο όροφο του Παλαιού κτιρίου και στον 5ο όροφο του Νέου κτιρίου της Οδοντιατρικής. Το Εργαστήριο καθώς και το Εργαστήριο Οδοντιατρικών Υλικών για τις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες χρησιμοποιεί την υποδομή της Οδοντιατρικής Σχολής, ως ακολούθως: α)για την προκλινική άσκηση των φοιτητών, το Εργαστήριο Προσομοίωσης του υπογείου Παλαιού Κτιρίου, το οποίο είναι εξοπλισμένο με οπτικοακουστικά μέσα, με πλήρεις οδοντιατρικές μονάδες και με 40 ομοιώματα ανθρώπινων κεφαλών (Phantoms) για προσομοίωση της άσκησης σε κλινικές συνθήκες β) για την κλινική άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών-που γίνεται στα πλαίσια της Κλινικής Συνολικής Αντιμετώπισης Ασθενή- τους χώρους των κλινικών του 2ου και 3ου ορόφου του Παλαιού Κτιρίου, που διαθέτουν 80 οδοντιατρικές μονάδες και γ) για τις μεταπτυχιακές σπουδές, το χώρο της κλινικής 4ου ορόφου του Νέου κτιρίου Οδοντιατρικής καθώς και αίθουσες σεμιναρίων και γραφείων του ίδιου κτιρίου.