Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Η Σχολή » Κλινική Διαγνωστικής & Ακτινολογίας Στόματος

Κλινική Διαγνωστικής & Ακτινολογίας Στόματος

Διευθυντής: Καθηγητής Αγγελόπουλος Χρίστος
Γραμματέας: Χρ. Γ. Δημοπούλου
Επικοινωνία: Τηλ: 210-746-1179, E-mail: sdimop[at]dent.uoa[dot]gr
Πληροφορίες για ασθενείς (Για νέα ραντεβού)

Γενικά στοιχεία

Βασικός σκοπός της Κλινικής είναι ή εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών στην Διαγνωστική και Ακτινολογία του Στόματος, δηλαδή στη διαγνωστική μεθοδολογία των παθήσεων του στόματος και της γναθοπροσωπικής χώρας, στον προγραμματισμό της θεραπευτικής αντιμετώπισης καθώς και στην απόκτηση γνώσης και πρακτικής εφαρμογής - με βάση τις αρχές ακτινοπροστασίας - των ακτινογραφικών και απεικονιστικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην οδοντιατρική, η αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων των τεχνικών αυτών καθώς και των λοιπών εργαστηριακών εξετάσεων.
Επιπρόσθετα η Κλινική είναι υπεύθυνη για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα κλινικής εξειδίκευσης στην Διαγνωστική και Ακτινολογία του Στόματος (3ετές), το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Διαγνωστική και Ακτινολογία του Στόματος.

Στην Κλινική υπάγεται η Μονάδα Ιατροδικαστικής του Στόματος.

Μέλη ΔΕΠ

Τα μέλη ΔΕΠ ασχολούνται με τη διδασκαλία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων καθώς και άλλων μεταπτυχιακών προγραμμάτων της Οδοντιατρικής Σχολής. Επιπλέον, μέλος ΔΕΠ της Κλινικής είναι συντονιστής σε προπτυχιακό μάθημα επιλογής (Ιατροδικαστική Στόματος - Καθηγήτρια Α. Νικοπούλου-Καραγιάννη).
Το ΔΕΠ, στο εκπαιδευτικό του έργο πλαισιώνεται, από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες καθώς και άμισθους επιστημονικούς συνεργάτες.
Επίσης, τα μέλη ΔΕΠ της Κλινικής ασχολούνται με την δια βίου εκπαίδευση των οδοντιάτρων, συμμετέχοντες σε ανάλογες επιστημονικές εκδηλώσεις της Σχολής, άλλων οδοντιατρικών φορέων και επιστημονικών εταιρειών.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Σε προπτυχιακό επίπεδο σπουδών η Κλινική έχει την ευθύνη διδασκαλίας των μαθημάτων:

<

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, επιπλέον, προσφέρει θεωρητική, προκλινική και κλινική άσκηση στους μεταπτυχιακούς φοιτητές της Διαγνωστικής και Ακτινολογίας του Στόματος.

περισσότερα »

Έρευνα

περισσότερα »

Υποδομή

Τα γραφεία της γραμματείας και του προσωπικού της Κλινικής βρίσκονται στο ισόγειο του Παλαιού Κτιρίου Οδοντιατρικής. Η Κλινική για τις εκπαιδευτικές της δραστηριότητες χρησιμοποιεί την υποδομή της Οδοντιατρικής Σχολής, ως ακολούθως:

 • Για την κλινική άσκηση των φοιτητών, την Κλινική της Διαγνωστικής στο ισόγειο του Παλαιού Κτιρίου, η οποία είναι εξοπλισμένη με πέντε (5) οδοντιατρικές μονάδες, ενδοστοματική κάμερα και Η/Υ με δυνατότητα πρόσβασης στο ηλεκτρονικό αρχείο των ασθενών της Οδοντιατρικής Σχολής.
 • Για την προκλινική και κλινική άσκηση των φοιτητών, το Ακτινολογικό Εργαστήριο στο ισόγειο του Παλαιού Κτιρίου, το οποίο είναι εξοπλισμένο με:
  • τέσσερα (4) ακτινογραφικά μηχανήματα με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας τόσο συμβατικών όσο και ψηφιακών ακτινογραφημάτων με χρήση συστημάτων CCD, CMOS, PSP.
  • δύο (2) ακτινογραφικές μονάδες λήψης συμβατικής πανοραμικής και κεφαλομετρικής ακτικογραφίας.
  • μία ακτινογραφική μονάδα λήψης ψηφιακής πανοραμικής ακτινογραφίας.
  • μία εμφανιστική Μονάδα, 3 ψηφιακές μονάδες επεξεργασίας και εκτύπωσης  ακτινογραφιώντρείς
  • ένα (1) Οδοντιατρικό Υπολογιστικό Τομογράφο κωνικής δέσμης (CBCT), στον ημιόροφο του Παλαιού Κτιρίου.
 • Για τις μεταπτυχιακές σπουδές, το χώρο της Διαγνωστικής Κλινικής, του Ακτινολογικού Εργαστηρίου και του Οδοντιατρικού Υπολογιστικού Τομογράφου καθώς και αίθουσες σεμιναρίων και γραφείων τόσο στο Παλαιό όσο και στο Νέο Κτίριο της Οδοντιατρικής Σχολής.