Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Η Σχολή » Κλινική Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής

Κλινική Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής

Διευθύντής: Επίκουρος Καθηγητής Βάρδας Εμμανουήλ 
Γραμματέας:  Καραγιάννη Ειρήνη
Επικοινωνία: Τηλ.:  210-746-1176,1185, E-mail: irenkara[at]uoa[dot]gr

Γενικές πληροφορίες

Η Κλινική Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής μαζί με την Κλινική Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος, την Κλινική της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής και το Εργαστήριο Στοματολογίας ανήκουν στον Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος.

Η Κλινική έχει ως αποστολή:

 • Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε επίπεδο προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και συνεχούς επιμόρφωσης στο γνωστικό αντικείμενο της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής και την κάλυψη ερευνητικών και κλινικών αναγκών του Τμήματος της Οδοντιατρικής, καθώς και άλλων Σχολών ή Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή που εμπίπτει στο αντικείμενο της Κλινικής.
 • Την συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά κέντρα και φορείς της ημεδαπής και αλλοδαπής.
 • Την οργάνωση συνεδρίων, επιστημονικών συμποσίων και σεμιναρίων συνεχούς επιμόρφωσης.

Πιο συγκεκριμένα, σε κλινικό επίπεδο, η κλινική αναλαμβάνει την:

 • Παροχή οδοντιατρικής περίθαλψης σε επίπεδο πρόληψης και θεραπείας ασθενών με ιατρικό πρόβλημα, για το οποίο αντιμετωπίζονται σε νοσοκομείο, είτε ως νοσηλευόμενοι είτε ως εξωτερικοί άρρωστοι, όπως σε περιπτώσεις: ακτινοθεραπείας, προμεταμοσχευτικής προετοιμασίας, γναθοχειρουργικής, ιατροδικαστικής γνωμάτευσης, χρόνιου νοσήματος ή αναπηρίας, AIDS, κλπ.
 • Παροχή οδοντιατρικής θεραπείας υπό συνθήκες γενικής αναισθησίας σε ασθενείς ανεξαρτήτου ηλικίας.
 • Αντιμετώπιση επειγόντων οδοντιατρικών περιστατικών των νοσηλευόμενων στο νοσοκομείο ασθενών.
 • Αντιμετώπιση τραυματισμού των δοντιών και του περιοδοντίου.
 • Αρχική εκτίμηση και αντιμετώπιση υπό μορφή επείγοντος, γναθοχειρουργικών περιστατικών και παραπομπή τους στο Γναθοχειρουργικό Τμήμα.

Προσωπικό

Τα μέλη ΔΕΠ της Κλινικής ασχολούνται με τη διδασκαλία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής, καθώς και άλλων μαθημάτων του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών της Οδοντιατρικής Σχολής.
Επίσης, διοργανώνονται Σεμινάρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης προς τους Νοσοκομειακούς και Ιδιώτες Οδοντιάτρους, δύο σε κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Σε προπτυχιακό επίπεδο σπουδών η Κλινική έχει την ευθύνη διδασκαλίας:

 • Νοσοκομειακή Οδοντιατρική8ο εξάμηνο
 • Κλινική άσκηση των φοιτητών του 9ου και 10ου εξαμήνου σε ογκολογικούς ασθενείς και ασθενείς με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό, κάθε Τρίτη και Παρασκευή, 9.00 – 13.00.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

 

περισσότερα » 

Έρευνα

Στην Κλινική διεξάγεται έρευνα σε συνεργασία με Νοσοκομεία, με άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών ή με Πανεπιστήμια και Νοσοκομεία του εξωτερικού.
Πεδία ερευνητικής δραστηριότητας αποτελούν κλινικές, κυτταρολογικές, ανοσοκυτταρολογικές και άλλες μελέτες, που σχετίζονται με την αιτιοπαθογένεια βλαβών στο στόμα, τους σιαλογόνους αδένες, τις γνάθους σε ασθενείς με ιατρικά προβλήματα.

Υποδομή

Τα γραφεία της Κλινικής βρίσκονται στο Ισόγειο του παλαιού κτηρίου της Οδοντιατρικής Σχολής.
Για την προκλινική/θεωρητική εκπαίδευση των φοιτητών χρησιμοποιείται η αίθουσα διδασκαλίας του Γ ορόφου του Παλαιού Κτηρίου. Η κλινική εκπαίδευση διενεργείται στις οδοντιατρικές μονάδες του χώρου της Κλινικής της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής του ισογείου του παλαιού κτηρίου της Σχολής, εφόσον πρόκειται για εξωτερικούς ασθενείς. Οι νοσηλευόμενοι άρρωστοι εξετάζονται / αντιμετωπίζονται στο Νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται μετά από πρόσκληση των μελών ΔΕΠ και των συνεργατών της Κλινικής.