Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Η Σχολή » Κλινική Στοματολογίας & Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής

Κλινική Στοματολογίας & Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής

Διευθυντής: Καθηγητής Νικόλαος Νικητάκης
Γραμματέας: Ευγενία Γιαννοπούλου
Επικοινωνία: Τηλ: 210-746-1284, E-mail: egiannop[at]dent.uoa[dot]gr

oral-pathology-department.html

Γενικές πληροφορίες

Βασικός σκοπός της Κλινικής είναι η εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών στη Στοματολογία δηλαδή στη διάγνωση, πρόληψη και θεραπευτική αντιμετώπιση των νόσων της στοματογναθοπροσωπικής περιοχής.
Επιπρόσθετα, η Κλινική είναι υπεύθυνη για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα κλινικής ειδίκευσης στη Στοματολογία (3ετές), το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Στοματολογία.

Μέλη ΔΕΠ

Τα μέλη ΔΕΠ της Κλινικής ασχολούνται με τη διδασκαλία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων της Στοματολογίας, καθώς και άλλων μαθημάτων του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών της Οδοντιατρικής Σχολής. Το εκπαιδευτικό έργο των μελών ΔΕΠ πλαισιώνεται από μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, καθώς και άμισθους επιστημονικούς συνεργάτες κατόχους διδακτορικού διπλώματος.

Επίσης, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες των μελών ΔΕΠ της Στοματολογίας επεκτείνονται και στους οδοντιάτρους της Χώρας με τη συμμετοχή τους σε μαθήματα και Ημερίδες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης που οργανώνονται από την Οδοντιατρική Σχολή, επιστημονικές εταιρείες ή από διαφόρους επαγγελματικούς οδοντιατρικούς συλλόγους.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Σε προπτυχιακό επίπεδο, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αναπτύσσονται στα πλαίσια της Κλινικής της Στοματολογίας, του Εργαστηρίου Ιστοπαθολογίας και των Σεμιναρίων κλινικοπαθολογικού περιεχομένου. Το Εργαστήριο έχει την ευθύνη της διδασκαλίας των μαθημάτων της

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών στην Κλινική ασκούνται μεταπτυχιακοί φοιτητές για την απόκτηση θεωρητικών, πρακτικών γνώσεων και κλινικής εμπειρίας στη διάγνωση, πρόληψη και θεραπευτική αντιμετώπιση των νόσων του στόματος και συστηματικών νόσων με εκδηλώσεις από την στοματογναθοπροσωπική περιοχή.

περισσότερα »

Έρευνα

Στην Κλινική διεξάγεται έρευνα σε συνεργασία με Νοσοκομεία, με άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών ή με Πανεπιστήμια του Εξωτερικού. Πεδία ερευνητικής δραστηριότητας αποτελούν κλινικές, ιστοπαθολογικές, ανοσοϊστοχημικές, μοριακές, ανοσολογικές και άλλες μελέτες που σχετίζονται με την αιτοπαθογένεια των νόσων του βλεννογόνου του στόματος, των σιαλογόνων αδένων και των γνάθων.

 περισσότερα »

Υποδομή

Τα γραφεία της γραμματείας και του διδακτικού προσωπικού της Κλινικής στεγάζονται στον 1ο όροφο του Παλαιού κτιρίου Οδοντιατρικής. Η Κλινική χρησιμοποιεί για τις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες την υποδομή της Οδοντιατρικής Σχολής ως ακολούθως: α) για την εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών την αίθουσα μικροσκοπίων του Νέου κτιρίου Οδοντιατρικής που είναι εξοπλισμένη με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, όπως 20 οπτικά μικροσκόπια για μικροσκόπιση ιστολογικών τομών και ένα μικροσκόπιο πενταπλής παρακολούθησης με σύστημα σύνδεσης με οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή β) για την κλινική άσκηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών τις οδοντιατρικές μονάδες στο χώρο της Κλινικής της Στοματολογίας που βρίσκεται στον 1ο όροφο του Παλαιού κτιρίου Οδοντιατρικής και γ) για τις μεταπτυχιακές σπουδές εκτός των ανωτέρω και το Ιστοπαθολογικό Εργαστήριο που βρίσκεται στον 1ο όροφο του Παλαιού κτιρίου Οδοντιατρικής και διαθέτει υλικοτεχνική υποδομή επεξεργασίας ιστοτεμαχίων. Επίσης διατίθενται αίθουσες σεμιναρίων με δύο μικροσκόπια πενταπλής παρακολούθησης και ένα φωτογραφικό μικροσκόπιο.