Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Η Σχολή » Κλινική Συνολικής Αντιμετώπισης

Κλινική Συνολικής Αντιμετώπισης

Συντονιστής ΚΣΑΑ: Ε. Πεπελάση. Καθηγήτρια και Αναπληρωτές Συντονιστές: Σ. Κούρτης, Αναπλ. Καθηγητής, Χ. Ραχιώτης, Αναπλ. Καθηγητής 

Γραμματεία: 
Αγγελική Καϊμακάμη (υπεύθυνη),  210-746-1173, Email: angelikikai[at]dent.uoa[dot]gr 
Δέσποινα Βεηκωντή,  210-746-1175, dveikonti[at]dent.uoa[dot]gr 

Διαχειριστές Συστήματος Ηλεκτρονικού Φακέλου:
Αθανασία Λιβανού, 210-746-1241, Email: alivanou[at]dent.uoa[dot]gr
Μαργαρίτα Σακέλλιου, 210-746-1319, marsakel[at]dent.uoa[dot]gr

Τεχνική υποστήριξη:
Άγγελος Μπάκας, 210-746-1160, abakas[at]dent.uoa[dot]gr
Σωτήρης Στάμης, 210-746-1330, sstamis[at]dent.uoa[dot]gr


Γενικά Στοιχεία

Τα Εργαστήρια Προσθετικής, Οδοντικής Χειρουργικής, Περιοδοντολογίας, Ενδοδοντίας καθώς και η Κλινική Αντιμετώπισης Στοματοπροσωπικού Πόνου ασκούν τους φοιτητές τους στα γνωστικά αντικείμενα της Κινητής και Ακίνητης Προσθετικής, Ενδοδοντίας, Οδοντικής Χειρουργικής, Περιοδοντολογίας  και Φυσιολογίας του Στοματογναθικού Συστήματος και Σύγκλεισης στα πλαίσια της Κλινικής Συνολικής Αντιμετώπισης.

Το σύστημα της ΚΣΑΑ άρχισε να εφαρμόζεται στην Οδοντιατρική Σχολή από το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000, αντικαθιστώντας την κατά κλινική ειδίκευση, ανεξάρτητη αντιμετώπιση μεμονωμένων οδοντιατρικών προβλημάτων του κάθε ασθενούς, που εφαρμοζόταν μέχρι τότε.

Αρχικά, στην ΚΣΑΑ εργάζονταν οι φοιτητές κατά το 9ο και 10ο εξάμηνο σπουδών τους, πραγματοποιώντας ακίνητες και κινητές προσθετικές αποκαταστάσεις, συντηρητικές αποκαταστάσεις, ενδοδοντικές θεραπείες καθώς και θεραπείες περιοδοντικών προβλημάτων. Συγχρόνως, υπήρχε συνεργασία της ΚΣΑΑ και με τις άλλες κλινικές της Οδοντιατρικής Σχολής (Στοματική Χειρουργική, Στοματολογία, Ορθοδοντική, Παιδοδοντιατρική) καθώς και με τις Μεταπτυχιακές Κλινικές. Από το ακαδημαϊκό έτος 2006-07, στην ΚΣΑΑ εντάχθηκε και η κλινική άσκηση των φοιτητών του 7ου και 8ου εξαμήνου.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2009-10, ξεκίνησε και η κλινική άσκηση των φοιτητών του 6ου εξάμηνο με αντικείμενο την Οδοντική Χειρουργική και την Περιοδοντολογία, με σκοπό την επαφή των φοιτητών με την κλινική οδοντιατρική σε όσο το δυνατόν μικρότερο εξάμηνο. Πρόσθετα, από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, οι φοιτητές του 3ου και 4ου  εξαμήνου άρχισαν να συμμετέχουν ως παρακολουθούντες και βοηθοί στην κλινική του 10ου εξαμήνου.