Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Η Σχολή » Κλινική Συνολικής Αντιμετώπισης

Κλινική Συνολικής Αντιμετώπισης

Συντονιστής: Καθηγητής Βασίλειος Πανής

Γραμματεία:
Αγγελική Καϊμακάμη (υπεύθυνη),  210-746-1173, Email: angelikikai[at]dent.uoa[dot]gr
Δέσποινα Βεηκωντή,  210-746-1175, dveikonti[at]dent.uoa[dot]gr 

Διαχειριστές Συστήματος Ηλεκτρονικού Φακέλου:
Όλγα Μάνου, 210-746-1241, Email: omanou[at]dent.uoa[dot]gr
Μαργαρίτα Σακέλλιου (αναπληρώτρια), 210-746-1319, marsakel[at]dent.uoa[dot]gr

Τεχνική υποστήριξη:
Άγγελος Μπάκας, 210-746-1160, abakas[at]dent.uoa[dot]gr
Σωτήρης Στάμης, 210-746-1330, sstamis[at]dent.uoa[dot]gr

 Οδηγός Κλινικής Συνολικής Αντιμετώπισης Ασθενών


Γενικά Στοιχεία

Το σύστημα της ΣΑΑ άρχισε να εφαρμόζεται στην Οδοντιατρική Σχολή από το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000, αντικαθιστώντας την κατά κλινική ειδίκευση, ανεξάρτητη αντιμετώπιση μεμονωμένων οδοντιατρικών προβλημάτων του κάθε ασθενούς, που εφαρμοζόταν μέχρι τότε.
Αρχικά, στην ΚΣΑΑ εργάζονταν οι φοιτητές κατά το 9° και 10° εξάμηνο σπουδών τους, πραγματοποιώντας ακίνητες και κινητές προσθετικές αποκαταστάσεις, συντηρητικές αποκαταστάσεις, ενδοδοντικές θεραπείες καθώς και θεραπείες περιοδοντικών προβλημάτων. Συγχρόνως, υπήρχε συνεργασία της ΚΣΑΑ και με τις άλλες κλινικές της Οδοντιατρικής Σχολής (Στοματική Χειρουργική, Στοματολογία, Ορθοδοντική, Παιδοδοντιατρική) καθώς και με τις Μεταπτυχιακές Κλινικές. Από το ακαδημαϊκό έτος 2006-07, στην ΚΣΑΑ εντάχθηκε και η κλινική άσκηση των φοιτητών του 7ου  και 8ου  εξαμήνου.
Από το ακαδημαϊκό έτος 2009-10, ξεκίνησε και η κλινική άσκηση των φοιτητών του 6ου εξάμηνο με αντικείμενο την Οδοντική Χειρουργική και την Περιοδοντολογία, με σκοπό την επαφή των φοιτητών με την κλινική οδοντιατρική σε όσο το δυνατόν μικρότερο εξάμηνο. Πρόσθετα, από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, οι φοιτητές του 3ου και 4ου  εξαμήνου άρχισαν να συμμετέχουν ως παρακολουθούντες και βοηθοί στην κλινική του 10ου εξαμήνου.

Σκοπός

Ο σκοπός της Κλινικής Συνολικής Αντιμετώπισης Ασθενών είναι να καταστήσει τον φοιτητή ικανό να αναγνωρίσει και να διαγνώσει τα προβλήματα και τις ανάγκες του οδοντιατρικού ασθενούς, να ιεραρχήσει τις απαιτούμενες θεραπευτικές ενέργειες, να συνθέσει το ιδανικό κατά περίπτωση σχέδιο θεραπείας και να το υλοποιήσει με το καλύτερο δυνατό κλινικό αποτέλεσμα, στο λιγότερο δυνατό χρόνο, εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή ικανοποίηση του ασθενούς. 

Στόχοι

Οι στόχοι της Κλινικής Συνολικής Αντιμετώπισης Ασθενών (ΚΣΑΑ) είναι:

 1. Να καταστεί ικανός ο φοιτητής για λεπτομερή εξέταση και διάγνωση των οδοντιατρικών προβλημάτων του ασθενούς εφαρμόζοντας κάθε απαιτούμενη και διαθέσιμη διαγνωστική μέθοδο.
 2. Να αποκτήσει την εμπειρία στο να ιεραρχεί τα προβλήματα του ασθενούς.
 3. Να αποκτήσει την ικανότητα του να συνθέτει εναλλακτικά σχέδια θεραπείας.
 4. Να αποκτήσει την ικανότητα του να καταρτίζει τελικό σχέδιο θεραπείας, ρεαλιστικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες του συγκεκριμένου ασθενούς.
 5. Να αποκτήσει δεξιότητες στην πραγματοποίηση οδοντιατρικών πράξεων της ακίνητης και κινητής προσθετικής, της ενδοδοντίας, οδοντικής χειρουργικής και περιοδοντολογίας.
 6. Να καταστεί έμπειρος στην αξιολόγηση, επιλογή, χρήση και εφαρμογή των διαθέσιμων και παρεχομένων υλικών, μέσων και συσκευών.
 7. Να συνειδητοποιήσει την ανάγκη και τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών οδοντιατρικών ειδικοτήτων για την επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος.
 8. Να υιοθετήσει πρακτικές εργονομικής άσκησης της οδοντιατρικής.
 9. Να εμπεδώσει την ιδιαίτερη σημασία της θεραπευτικής αντιμετώπισης ασθενών με γενικά νοσήματα, και να αναπτύξει εμπειρία στην επικοινωνία με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων.
 10. Να συνειδητοποιήσει την καθοριστική σημασία της ανά χρονική περίοδο επανεξέτασης μετά το πέρας της θεραπείας του κάθε οδοντιατρικού ασθενούς.
 11. Να αναπτύξει κριτήρια ποιοτικής αξιολόγησης κάθε οδοντιατρικής πράξης που πραγματοποιεί.
 12. Με δεδομένη τη στροφή της σύγχρονης Οδοντιατρικής σε προληπτικά σχήματα θεραπείας έναντι των επανορθωτικών, να έχει την ικανότητα να διδάξει και να κινητοποιήσει τον ασθενή για εφαρμογή αποτελεσματικής στοματικής υγιεινής, επιλέγοντας κατά περίπτωση τα ενδεικνυόμενα μέσα, σκευάσματα ή υλικά.
 13. Να αποκτήσει εμπειρία για ορθή επαγγελματική προσέγγιση του ασθενούς.