Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Η Σχολή » Μονάδα Γναθοπροσωπικής Προσθετικής

Μονάδα Γναθοπροσωπικής Προσθετικής

Υπεύθυνη: Επικ. Καθηγήτρια Ιόλη Αρτοπούλου, Γναθοπροσωπικός Προσθετολόγος
Γραμματέας: Χριστίνα Φραντζή
Επικοινωνία: Τηλ: 210 746 1145, email: chrfrantzi[at]dent.uoa[dot]gr

Σκοποί και στόχοι της λειτουργίας της μονάδας

Στη Μονάδα της Γναθοπροσωπικής Προσθετικής πραγματοποιείται η προσθετική αποκατάσταση ασθενών με συγγενή και επίκτητα ελλείμματα  της γναθοπροσωπικής χώρας. 

Σκοποί και στόχοι της μονάδας είναι:

  •   Η λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση ασθενών με γναθοπροσωπικά ελλείμματα με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ασθενών αυτών.
  •   Η θεωρητική εκπαίδευση και κλινική άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών της Προσθετικής του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ. 
  • Η θεωρητική εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ στα πλαίσια των μαθημάτων του Τομέα Προσθετολογίας.
  • Η συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου “Ο Ευαγγελισμός”, και του Νοσοκομείου Παίδων “Παναγιώτης & Αγλαΐα Κυριακού” για την προσθετική αποκατάσταση ασθενών με γναθοπροσωπικά ελλείμματα.
  • Η συνεργασία με την Μονάδα Αντιμετώπισης Ογκολογικού Ασθενούς του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ για την αντιμετώπιση ογκολογικών ασθενών με γναθοπροσωπικά ελλείματα.
  • Η προσφορά κοινωνικού έργου σε άπορους ογκολογικούς ασθενείς, ασθενείς με τραύματα ή εγκαύματα της γναθοπροσωπικής χώρας και συγγενή ελλείμματα.
  • Η εργαστηριακή και κλινική έρευνα στο χώρο της Γναθοπροσωπικής Προσθετικής και η εκπόνηση ερευνητικών πρωτόκολλων και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών σε συνεργασία με Πανεπιστημιακές Κλινικές και Εργαστήρια του Τμήματος Οδοντιατρικής και της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α, καθώς και με αντίστοιχες μονάδες Πανεπιστημίων και Νοσοκομείων της ημεδαπής και αλλοδαπής όπως π.χ του διεθνούς φήμης ογκολογικού κέντρου M.D Anderson Section of Oral Oncology and Maxillofacial Prosthodontics, The University of Texas MD Anderson Cancer Center.

Χώρος

Η Μονάδα Γναθοπροσωπικής Προσθετικής βρίσκεται στον 4° όροφο του Νέου Κτιρίου του Τμήματος Οδοντιατρικής στην Μεταπτυχιακή Κλινική της Προσθετικής με δύο οδοντιατρικές έδρες.