Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Η Σχολή » Μονάδα Αντιμετώπισης Ογκολογικού Ασθενή

Μονάδα Αντιμετώπισης Ογκολογικού Ασθενή (Μ.Ο.Α.)

Υπεύθυνος: Επίκ. Καθηγητής Εμμανουήλ Βάρδας
Γραμματέας: Ειρήνη Καραγιάννη
Επικοινωνία: Τηλ.:  210-746-1176,1185, E-mail: irenkara[at]uoa[dot]gr

Ο σκοπός της Μ.Ο.Α. είναι:

η εκπαίδευση του Οδοντιάτρου στην προαγωγή της « με την υγεία του στόματος συνδεόμενης»  ποιότητας ζωής στον ογκολογικό ασθενή.

Στόχοι της Μ.Ο.Α. είναι:

 • Η εκπαίδευση των φοιτητών στην αξιολόγηση και αντιμετώπιση των οδοντοστοματολογικών αναγκών των ογκολογικών ασθενών σε σχέση (α) με το είδος, το στάδιο και την πρόγνωση  της κακοήθους νόσου και (β) με το είδος και τη φάση της ογκολογικής θεραπείας.
 • Η εκπαίδευση των φοιτητών στην αναγνώριση του προφίλ του ογκολογικού ασθενούς, καρκινικής καχεξίας και καρκινικής κόπωσης, κ.α.
 • Η εκπαίδευση των φοιτητών στην επικοινωνία με τον ογκολόγο του ασθενούς, το νοσηλευτή και τους λοιπούς λειτουργούς υγείας, οι οποίοι ασχολούνται και αντιμετωπίζουν τους ογκολογικούς ασθενείς.
 • Η προσφορά κοινωνικού έργου σε ογκολογικούς ασθενείς, οι οποίοι προσέρχονται στη Μ.Ο.Α. από διάφορα Ογκολογικά Κέντρα των Νοσοκομείων, ΙΚΑ και ιδιώτες ογκολόγους.
 • Η επιμόρφωση των Οδοντιάτρων, στα πλαίσια των Σεμιναρίων, με θεωρητική εκπαίδευση και κλινική άσκηση.
 • Η ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας που αντιμετωπίζουν ογκολογικούς ασθενείς και η προαγωγή της έννοιας της ποιότητας ζωής, που συνδέεται με την υγεία του στόματος.
 • Η ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου για την ανάγκη και τη σπουδαιότητα της υποστήριξης της υγείας του στόματος πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της ογκολογικής θεραπείας, με τη συμμετοχή του Οδοντιάτρου στη διεπιστημονική ογκολογική ομάδα.

Μελλοντικοί / μακροπρόθεσμοι στόχοι της λειτουργίας της Μ.Ο.Α. είναι:

 • Η συνεχής βελτίωση της εκπαίδευσης των φοιτητών και των οδοντιάτρων στην οδοντιατρική αντιμετώπιση του ογκολογικού ασθενούς.
 • Η καθιέρωση της υποστήριξης της υγείας του στόματος των ογκολογικών ασθενών σε όλα τα ογκολογικά κέντρα της χώρας, με τη συμμετοχή των οδοντιάτρων σε κάθε περιφέρεια.
 • Η καθιέρωση του ελέγχου της στοματικής υγείας από τον οδοντίατρο πριν από την έναρξη της ογκολογικής θεραπείας σε κάθε ασθενή αλλά και η παρακολούθησή του και από τον οδοντίατρο μετά τη θεραπεία, στα πλαίσια διεπιστημονικού ελέγχου.
 • Η εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων σχετικά με την επίπτωση/επιπλοκές των ογκολογικών θεραπειών στο οδοντογναθικό σύστημα και το βλεννογόνο του στόματος, την παθοβιολογία των επιπλοκών, την πρόληψη και τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση.
 • Η προαγωγή της έννοιας της «με το στόμα συνδεόμενης» ποιότητας ζωής στον ογκολογικό ασθενή και της συμμετοχής του οδοντιάτρου στην ογκολογική ομάδα.
 • Η προαγωγή της Μ.Ο.Α. ως πρότυπο Οδοντιατρικό Ογκολογικό Κέντρο στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Λειτουργία της Μ.Ο.Α.

Η Μ.Ο.Α. συνεργάζεται με τα διάφορα Ογκολογικά Κέντρα της Χώρας, από τα οποία προσέρχονται οι ασθενείς και με τα Εργαστήρια και τις Κλινικές της Σχολής, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Σχολής και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Μ.Ο.Α.

Χώρος

Η ΜΟΑ βρίσκεται στο Ισόγειο του Παλαιού Κτηρίου της Σχολής και περιλαμβάνει μία Κλινική με δύο οδοντιατρικές έδρες, ένα χώρο γραμματείας/χειρισμού φακέλλων/αρχείων των ασθενών/ επικοινωνίας/συνεργασίας με τους θεράποντες ογκολόγους και ένα γραφείο της Διευθύντριας.

Το προσωπικό της ΜΟΑ είναι:

 • Εμμανουήλ Βάρδας, Επίκουρος Καθηγητής
 • Ειρήνη Καραγιάννη, Γραμματειακή υποστήριξη, διαχείριση των ασθενών, καταγραφή των αρχείων.