Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Η Σχολή » Εργαστήριο Οδοντικής Χειρουργικής

Εργαστήριο Οδοντικής Χειρουργικής

Διευθύντρια: Καθηγήτρια Κακάμπουρα Αφροδίτη
Γραμματέας: Ποντίδου Δέσποινα
Επικοινωνία: Τηλ: 210-746-1208, Fax: 210-746-1162, E-mail: dspont[at]dent.uoa[dot]gr

Γενικά στοιχεία

Βασικός σκοπός του Εργαστηρίου είναι η εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών στην Οδοντική Χειρουργική, δηλαδή στη διάγνωση, πρόληψη, αναχαίτιση και αποκατάσταση της τερηδόνας καθώς και όλων των άλλων παθήσεων των σκληρών οδοντικών ιστών, καθώς και στην αντιμετώπιση των αισθητικών προβλημάτων των δοντιών. Πρόσθετα, το Εργαστήριο είναι υπεύθυνο για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα κλινικής ειδίκευσης στην Οδοντική Χειρουργική (3ετές), το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οδοντική Χειρουργική.

Μέλη ΔΕΠ

Τα μέλη ΔΕΠ ασχολούνται με τη διδασκαλία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων καθώς και μαθημάτων άλλων μεταπτυχιακών προγραμμάτων της Οδοντιατρικής Σχολής. Επιπλέον, μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου είναι συντονιστές σε δύο προπτυχιακά μαθήματα επιλογής (Οδοντιατρική Πληροφορική - Αναπλ. Καθηγητής Π. Λαγουβάρδος, Οργάνωση & Διαχείριση Οδοντιατρείου - Αναπλ. Καθηγητής Ι. Τζούτζας)
Το ΔΕΠ, στο εκπαιδευτικό του έργο πλαισιώνεται, από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες καθώς και άμισθους επιστημονικούς συνεργάτες κατόχους διδακτορικού τίτλου.
Επίσης, τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου ασχολούνται με την δια βίου εκπαίδευση των οδοντιάτρων, συμμετέχοντας σε ανάλογες επιστημονικές εκδηλώσεις της Σχολής, άλλων οδοντιατρικών φορέων και επιστημονικών εταιρειών.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Η εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών στο αντικείμενο της Οδοντικής Χειρουργικής, περιλαμβάνει την θεωρητική κατάρτισή τους (σεμινάρια, παραδόσεις) και την πρακτική άσκησή τους τόσο σε ομοιώματα ανθρώπινων κεφαλών (Προκλινική άσκηση στο Εργαστήριο Προσομοίωσης της Οδοντιατρικής) όσο και σε πραγματικούς ασθενείς (Κλινική άσκηση). Οι παραδόσεις του μαθήματος γίνονται στο 5ο και 6ο εξάμηνο σπουδών, τα σεμινάρια στο 7ο και 8ο εξάμηνο και η κλινική άσκηση από το 7ο μέχρι και το 10ο εξάμηνο, στην Κλινική Συνολικής Αντιμετώπισης Ασθενή.
Πρόσθετα, οι φοιτητές αποκτούν αρχική κλινική εξοικείωση στην Οδοντική Χειρουργική στο 6ο εξάμηνο κατά τη διάρκεια της Κλινικής Άσκησης 6ου, όπου προετοιμάζονται για την είσοδό τους στην ΚΣΑ, που ξεκινά το 7ο εξάμηνο.

Αναλυτικές Περιγραφές Διδασκόμενων Μαθημάτων

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, προσφέρει το πρόγραμμα με τίτλο «Επανορθωτική Οδοντιατρική-Restorative Dentistry”.

  • Οδηγός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Επανορθωτικής Οδοντιατρικής [Λήψη Αρχείου]
  • Φοιτητές Μεταπτυχιακού Προγράμματος Οδοντικής Χειρουργικής

περισσότερα »

Ερευνητική Δραστηριότητα

Το εργαστήριο ασχολείται ερευνητικά με θέματα που σχετίζονται με τα υλικά και τις τεχνικές της Οδοντικής Χειρουργικής. Η εργαστηριακή έρευνα πραγματοποιείται στα επί μέρους ερευνητικά εργαστήρια του τμήματος (ιστολογικό, μικροβιολογικό, ανοσοβιολογικό, υλικών κλπ) ή σε συνεργαζόμενα εργαστήρια άλλων τμημάτων. Η κλινική έρευνα πραγματοποιείται στις κλινικές του τμήματος και ιδιαίτερα στις κλινικές 2ου ορόφου του νέου και του παλαιού κτηρίου της Οδοντιατρικής. Η έρευνα που εκτελείται, αποτελεί μέρος είτε της ερευνητικής δραστηριότητας μεμονωμένων μελών του εργαστηρίου με βραχυπρόθεσμους στόχους είτε μέρος γενικότερων ερευνητικών προγραμμάτων με μεσοπρόθεσμους στόχους και τα αποτελέσματά της δημοσιεύονται σε έγκυρα περιοδικά του Ελληνικού και ξένου επιστημονικού τύπου ή ανακοινώνονται σε συνέδρια στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

περισσότερα >>

 

Υποδομή

Τα γραφεία της γραμματείας και του προσωπικού του Εργαστηρίου βρίσκονται στον 2ο όροφο του Παλαιού Κτιρίου Οδοντιατρικής. Το Εργαστήριο για τις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες χρησιμοποιεί την υποδομή της Οδοντιατρικής Σχολής, ως ακολούθως: α) για την προκλινική άσκηση των φοιτητών, το Εργαστήριο Προσομοίωσης του υπογείου Παλαιού Κτιρίου, το οποίο είναι εξοπλισμένο με οπτικοακουστικά μέσα, με πλήρεις οδοντιατρικές μονάδες και με 40 ομοιώματα ανθρώπινων κεφαλών (Phantoms) για προσομοίωση της άσκησης σε κλινικές συνθήκες, β) για την κλινική άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών - που γίνεται στα πλαίσια της Κλινικής Συνολικής Αντιμετώπισης Ασθενή - τους χώρους των κλινικών του 2ου και 3ου ορόφου του Παλαιού Κτιρίου, που διαθέτουν 80 οδοντιατρικές μονάδες και γ) για τις μεταπτυχιακές σπουδές, το χώρο της κλινικής 2ου ορόφου του Νέου Κτιρίου Οδοντιατρικής καθώς και αίθουσες σεμιναρίων και γραφείων του ίδιου κτιρίου.