Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Η Σχολή » Εργαστήριο Οδοντικής Χειρουργικής

Εργαστήριο Οδοντικής Χειρουργικής

Διευθύντρια: Καθηγήτρια Κακάμπουρα Αφροδίτη
Γραμματέας: Ποντίδου Δέσποινα
Επικοινωνία: Τηλ: 210-746-1208, E-mail: dspont[at]dent.uoa[dot]gr

Γενικά στοιχεία

Βασικός σκοπός του Εργαστηρίου είναι η εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών στην Οδοντική Χειρουργική, δηλαδή στη διάγνωση, πρόληψη, αναχαίτιση και αποκατάσταση της τερηδόνας καθώς και όλων των άλλων παθήσεων των σκληρών οδοντικών ιστών, καθώς και στην αντιμετώπιση των αισθητικών προβλημάτων των δοντιών. Πρόσθετα, το Εργαστήριο είναι υπεύθυνο για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα κλινικής ειδίκευσης στην Οδοντική Χειρουργική / Επανορθωτική Οδοντιατρική (3ετές), το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οδοντική Χειρουργική / Επανορθωτική Οδοντιατρική.

Μέλη ΔΕΠ

Τα μέλη ΔΕΠ ασχολούνται με τη διδασκαλία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων του προγράμματος της Οδοντικής/Επανορθωτικής Οδοντιατρικής καθώς και μαθημάτων άλλων μεταπτυχιακών προγραμμάτων της Οδοντιατρικής. Επιπλέον, μέλος ΔΕΠ του Εργαστηρίου είναι υπεύθυνος  στο προπτυχιακό μαθήματα Οργάνωση & Διαχείριση Οδοντιατρείου (Καθηγητής Ι. Τζούτζας).Το ΔΕΠ, στο εκπαιδευτικό του έργο πλαισιώνεται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες καθώς και συνεργάτες  κατόχους διδακτορικού τίτλου.
Επίσης, τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου ασχολούνται με τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των οδοντιάτρων, συμμετέχοντας σε ανάλογες επιστημονικές εκδηλώσεις του Τμήματος της Οδοντιατρικής, οδοντιατρικών φορέων και επιστημονικών εταιρειών.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Η εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών στο αντικείμενο της Οδοντικής Χειρουργικής, περιλαμβάνει τη θεωρητική κατάρτισή τους (σεμινάρια, παραδόσεις) και την πρακτική άσκησή τους τόσο σε ομοιώματα ανθρώπινων κεφαλών (Προκλινική άσκηση στο Εργαστήριο Προσομοίωσης της Οδοντιατρικής) όσο και σε πραγματικούς ασθενείς (Κλινική άσκηση). Οι παραδόσεις του μαθήματος γίνονται στο 4ο και 5ο εξάμηνο σπουδών, τα σεμινάρια στο 7ο και 8ο εξάμηνο και η κλινική άσκηση από το 7ο μέχρι και το 10ο εξάμηνο, στην Κλινική Συνολικής Αντιμετώπισης Ασθενή.
Πρόσθετα, οι φοιτητές αποκτούν αρχική κλινική εξοικείωση στην Οδοντική Χειρουργική στο 6ο εξάμηνο κατά τη διάρκεια της Κλινικής Άσκησης 6ου, όπου προετοιμάζονται για την είσοδό τους στην ΚΣΑΑ, που ξεκινά το 7ο εξάμηνο.

Αναλυτικές Περιγραφές Διδασκόμενων Μαθημάτων

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, προσφέρει το πρόγραμμα με τίτλο «Επανορθωτική Οδοντιατρική-Restorative Dentistry” (από το 2018-19), ενώ μέχρι τότε το πρόγραμμα έφερε την ονομασία «Οδοντική Χειρουργική».

Οδηγός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της  Επανορθωτικής Οδοντιατρικής [Λήψη Αρχείου]

Φοιτητές Μεταπτυχιακού Προγράμματος Οδοντικής Χειρουργικής και Επανορθωτικής Οδοντιατρικής

περισσότερα »

Ερευνητική Δραστηριότητα

Το εργαστήριο ασχολείται ερευνητικά με θέματα που σχετίζονται με την παθολογία των σκληρών οδοντικών ιστών, κυρίως της  τερηδόνας,  την οδοντική αισθητική, με τα  υλικά και τις τεχνικές αποκαταστάσεων καθώς και του ευρύτερου χώρου της επανορθωτικής οδοντιατρικής . Η εργαστηριακή έρευνα πραγματοποιείται στα επί μέρους ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος (ιστολογικό, μικροβιολογικό, ανοσοβιολογικό, υλικών κλπ) ή σε συνεργαζόμενα εργαστήρια άλλων τμημάτων. Η κλινική έρευνα πραγματοποιείται στις κλινικές του Τμήματος και ιδιαίτερα στην ΚΣΑΑ καθώς και στην μεταπτυχιακή μας κλινική. Η έρευνα που πραγματοποιείται αποτελεί μέρος είτε της ερευνητικής δραστηριότητας μεμονωμένων μελών του εργαστηρίου με βραχυπρόθεσμους στόχους είτε μέρος γενικότερων ερευνητικών προγραμμάτων με μεσοπρόθεσμους στόχους. Επίσης, η έρευνα αυτή εκπορεύεται, σε σημαντικό βαθμό, από τις μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες καθώς και τις διδακτορικές διατριβές. Τα αποτελέσματά της δημοσιεύονται σε έγκυρα περιοδικά του Ελληνικού και ξένου επιστημονικού τύπου και ανακοινώνονται σε συνέδρια στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

περισσότερα >>

 

Υποδομή

Τα γραφεία της γραμματείας και του προσωπικού του Εργαστηρίου βρίσκονται στον 2ο όροφο του Παλαιού Κτηρίου Οδοντιατρικής. Το Εργαστήριο για τις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες χρησιμοποιεί την υποδομή του Οδοντιατρικού Τμήματος, ως ακολούθως: α) για την προκλινική άσκηση των φοιτητών, το Εργαστήριο Προσομοίωσης του υπογείου Παλαιού Κτηρίου, το οποίο είναι εξοπλισμένο με οπτικοακουστικά μέσα, με πλήρεις οδοντιατρικές μονάδες και με 40 ομοιώματα ανθρώπινων κεφαλών (Phantoms) για προσομοίωση της άσκησης σε κλινικές συνθήκες, β) για την κλινική άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών - που γίνεται στα πλαίσια της Κλινικής Συνολικής Αντιμετώπισης Ασθενή - τους χώρους των κλινικών του 2ου και 3ου ορόφου του Παλαιού Κτηρίου και, γ) για τις μεταπτυχιακές σπουδές, το χώρο της κλινικής 2ου ορόφου του Νέου Κτηρίου Οδοντιατρικής καθώς και αίθουσες σεμιναρίων και γραφείων του ίδιου κτηρίου.