Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Η Σχολή » Εργαστήριο Οδοντικής Χειρουργικής » Ερευνητική Δραστηριότητα » Θεματικά Πεδία Έρευνας

Θεματικά Πεδία Έρευνας Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής

Τερηδόνα ενηλίκων

Διάγνωση τερηδόνας με σύγχρονες τεχνικές. Γενική υγεία και τερηδόνα. Δίαιτα και τερηδόνα. Πρωτόκολλα μη επεμβατικής θεραπείας και εξέλιξη τερηδόνων

Σάλιο

Πρωτεϊμικό προφίλ σάλιου vs. τερηδόνα. Το σάλιο ως διαγνωστικό εργαλείο οδοντικών βλαβών

Οδοντική υπερευαισθησία

Επιδημιολογικές καταγραφές. Κλινικές μελέτες τεχνικών αντιμετώπισης

Χρώμα vs. αποκαταστάσεις

Εργαστηριακές μελέτες μεταβολών χρώματος κυρίως πολυμερών υλικών. Τεχνικές χρωματοληψίας. χρωματικοί οδηγοί

Υλικά/τεχνικές αποκαταστάσεων (σύνθετες ρητίνες, συγκολλητικά συστήματα πολυμερών, Ρητινώδεις κονίες, φωτοπολυμερισμός, κεραμικά, ενδορριζικοί άξονες)

Εργαστηριακές μελέτες σε φ/μ/χ ιδιότητες κυρίως συνθέτων ρητινών. Οριακή προσαρμογή σε αποκαταστάσεις. Βιοσυμβατότητα. Σύγκριση συσκευών φωτοπολυμερισμού και συνθήκες.

Αισθητική vs. αποκαταστάσεις

Παράμετροι στοιχείων των δοντιών που επηρεάζουν την αισθητική απoκαταστάσεων. Επίδραση χαρακτηριστικών και τεχνικών απόδοσης αποκαταστάσεων στην αισθητική του χαμόγελου

Λεύκανση δοντιών

Εργαστηριακές μελέτες πρωτοκόλλων λεύκανσης

Αποτύπωση

Σύγκριση ψηφιακών τεχνικών

Θέματα ακαδημαϊκής εκπαίδευσης φοιτητών

Mελέτες με ερωτηματολόγια για εκπαιδευτικές τεχνικές

Θέματα οδοντιατρικής επαγγελματικής πρακτικής

Mελέτες με ερωτηματολόγια και κλνικές μελέτες αξιολόγησης: επαγγελματικής εξουθένωσης, υγείας παρόχων, ασφάλειας στο χώρο εργασίας, στρατηγικής ανάπτυξης οδοντιατρικών δομών

Ενδεικτικές εργασίες


1 Achilleos E, Rahiotis C, Kavvadia K, Vougiouklakis G.
Clinical Evaluation of Two Different Prevention Programs in Adults Depending on Their Caries Risk Profile: One-year Results
DOI: 10.2341/17-164-C
2 Achilleos E, Rahiotis C, Kavvadia K, Vougiouklakis G.
In vivo validation of Diagnodent and Vista proof devices vs ICDAS clinical criteria on incipient carious lesions in adults. Photodiagnosis Photodyn Ther. 2021 Jun;34:102252.
DOI: 10.1016/j.pdpdt.2021.102252
3 Rahiotis C, Mitropoulos P, Kakaboura A.
Comparative Evaluation of Chair-Side Saliva Tests According to Current Dental Status in Adult Patient. Dent J (Basel). 2021 Jan 19;9(1):10
DOI: 10.3390/dj9010010
4 Pappa E, Vastardis H, Makridakis M, Zoidakis J, Vougas K, Stamatakis G, Samiotaki M, Rahiotis C
Analysis of Human and Microbial Salivary Proteomes in Children Offers Insights on the Molecular Pathogenesis of Molar-Incisor Hypomineralization. Biomedicines. 2022 Aug 24;10(9):2061.
DOI: 10.3390/biomedicines10092061
5 Pepelassi E, Rahiotis C, Peponi E, Kakaboura A, Vrotsos I.
Effectiveness of an in-office arginine-calcium carbonate paste on dentine hypersensitivity in periodontitis patients: a double-blind, randomized controlled trial. Journal of Clinical Periodontology 2015 Jan;42(1):37-45
DOI: 10.1111/jcpe.12319
6 Tsiliagkou A, Diamantopoulou S, Papazoglou E, Margaritis V, Kakaboura A.
Evaluation of reliability and validity of three dental color matching devices. Int J Esthet Dent11:2-16-2016.
PMID: 26835527
7 Diamantopoulou S, Kakaboura A, Margaritis V, Papazoglou E.
Color comparison of three layered resin composite systems with three shade guides. J Esthet Restor Dent2021;33:323–340.
DOI: 10.1111/jerd.12610
8 Anagnostou, M., Mountouris, G., Silikas, N., Kletsas, D., Eliades, G.
Chemical, mechanical and biological properties of contemporary composite surface sealers. Dent Mater 2015 Dec;31(12):1474-86
DOI: 10.1016/j.dental.2015.09.015
9 Poimenova A, Kitraki E, Kakaboura A, Rahiotis C.
Early responses of human pulp to direct capping with resin adhesive systems and calcium hydroxide. Dent Mater. 2018 Apr;34(4):e73-e82
DOI: 10.1016/j.dental.2018.01.018
10 Fragkouli M, Tzoutzas I, Eliades G.
Bonding of Core Build-Up Composites with Glass Fiber-Reinforced Posts. Dent J (Basel). 2019 Nov 5;7(4):105.
DOI: 10.3390/dj7040105
11 Eftychia Pappa, Konstantinos Masouras, Vasileios Margaritis, Afrodite Kakaboura.
Effect of decontamination procedures on marginal and internal adaptation in saliva-contaminated composite resin restorations. Gen Dent 2022 May-Jun;70(3):22-26.
PMID: 35467539
12 Katsarou T, Antoniadou M, Papazoglou E.
Effectiveness of optical illusions applied on a single composite resin veneer for maxillary central incisors’ diastema closure. Int J Esthet Dent 12:2-19, 2017
PMID: 28117854
13 Ntovas P, Diamantopoulou S, Gogolas N, Sarri V, Papandreou A, Sakellaridi E, Petrakos G, Papazoglou E.
Influence of lightness difference of single anterior tooth to smile attractiveness J Esthet Restor Dent 2021;33:856–864
https://doi.org/10.1111/jerd.12678
14 Koniaris A, Antoniadou M. Margaritis V, Kakaboura A.
Comparison of different bleaching protocols efficacy on artificially tea-stained teeth up to 24months post-treatment. Adv Dent & oral Health 2020; 13(4): 555869
ADOH.MS.ID.555869
15 Papazoglou E, Wee AG, Carr AB, Urban I, Margaritis V.
Accuracy of complete-arch implant impression made with occlusal registration material. J Prosthet Dent 123:143-148, 2020.
DOI: 10.1016/j.prosdent.2018.12.011
16 Moldovani D, Diamantopoulou S, Edelhoff D, Papazoglou E.
Accuracy of indirect veneer mock-up in comparison to diagnostic wax-up. Int J Prosthodont 2021 Feb 23.
DOI: 10.11607/ijp.7183
17 Antoniadou M, Rahiotis C, Kakaboura A.
Sustainable Distance Online Educational Process for Dental Students during COVID-19 Pandemic. Int J Environ Res Public Health. 2022 Aug 2;19(15):9470.
DOI: 10.3390/ijerph19159470
18 Dias da Silva MA, Pereira AC, Vital S, Mariño R, Ghanim A, Skelton-Macedo MC, Kavadella A, Kakaboura A, Uribe SE, Johnson I, Dalessandri D, Walmsley AD.
Online videos: The hidden curriculum. Eur J Dent Educ. 2022 Nov;26(4):830-837.
DOI: 10.1111/eje.12766
19 Antoniadou, M.
Estimation of Factors Affecting Burnout in Greek Dentists before and during the COVID-19 Pandemic. Dent. J. 2022, 10, 108.
PMID: 35735650
20 Antoniadou, M.
Quality of Life and Satisfaction from Career and Work–Life Integration of Greek Dentists before and during the COVID-19 Pandemic. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 9865.
DOI: 10.3390/ijerph19169865