Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Η Σχολή » Εργαστήριο Οδοντικής Χειρουργικής » Ερευνητική Δραστηριότητα » Διδακτορικές Διατριβές - Διατριβές Υφηγεσίας - Ερευνητικές Μονογραφίες

Διδακτορικές Διατριβές - Διατριβές Υφηγεσίας - Ερευνητικές Μονογραφίες

Διδακτορικές Διατριβές (κατά χρονολογική σειρά)

 1. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Σοφία
  Coverage error of composite systems and shade guides to vital unrestored maxillary anterior teeth in the greek population (2022).
 2. ΠΑΠΠΑ Ε.
  Μεταβολές των ποιοτικών και βιοχημικών χαρακτηριστικών του σάλιου σε συσχέτιση με τη μεταβολική ρύθμιση σε παιδιά και εφήβους με διαβήτη τύπου 1. (2019)
 3. ΑΧΙΛΛΕΩΣ Ε.
  Κλινική αξιολόγηση πρωτοκόλλων διαχείρισης αρχόμενων τερηδονικών βλαβών σε ενήλικες. (2018)
 4. ΠΟΙΜΕΝΟΒΑ Α.
  Ex vivo μελέτη των κυτταρικών αποκρίσεων του ανθρώπινου πολφού σε συγκολλητικούς παράγοντες κατά τα πρώιμα στάδια της διεργασίας επούλωσης. (2018)
 5. ΘΩΜΑΪΔΗΣ Σωκράτης Συγκριτική μελέτη μηχανικών ιδιοτήτων συνθέτων ρητινών κια τεχνικές ελέγχου τους. (2013)
 6. ΡΑΧΙΩΤΗΣ  Χρίστος
  In vitro και in situ αξιολόγηση των μηχανισμών δράσης ενός παράγοντα ενασβεστίωσης (CCP-ACP) στους σκληρούς οδοντικούς ιστούς. (2006)
 7. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ  Μαρία
  Εργαστηριακός χαρακτηρισμός ρητινωδών υλικών κάλυψης οπών και σχισμών. (2006)
 8. ΓΑΪΝΤΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία-Δήμητρα
  Μελέτη της χρωματικής σταθερότητας αισθητικών υλικών συντηρητικών αποκαταστάσεων με την τεχνική της φωτογήρανσης. (2003)
 9. ΚΡΑΝΙΑΣ Νικόλαος
  Τεχνικές αποκατάστασης τερηδόνων ρίζας: κλινικοστατιστική μελέτη 18 μηνών. (2000)
 10. ΛΙΟΥΜΗ  Ευαγγελία
  Μελέτη της προσαρμογής του υλικού στα τοιχώματα της κοιλότητας σε εμφράξεις σύνθετης ρητίνης / υαλοϊονομερούς κονίας. (1995)
 11. ΤΣΙΛΗΡΑ Χαρίκλεια
  Έλεγχος ιδιοτήτων σύνθετων ρητινών μετά από φύλαξη τους σε διάφορα χημικά  μέσα. (1994)
 12. ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Χριστίνα
  Εργαστηριακή μελέτη της οριακής προσαρμογής σύγχρονων σκευασμάτων προστασίας πολφού σε συνδυασμό με αμάλγαμα και σύνθετη ρητίνη σε κοιλότητες V ομάδας. (1993)
 13. ΔΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ Σπύρος
  Μελέτη in vitro της οριακής μικροδιείσδυσης υαλοϊονομερών κονιών και συνθέτων ρητινών με τη χρήση συγκολλητικών παραγόντων σε κοιλότητες Vης ομάδος. (1991)
 14. ΜΠΑΜΠΟΥ Μαρία
  Συγκόλληση με την οδοντίνη μιας σύνθετης ρητίνης κατασκευής ενθέτων με τη χρήση διαφόρων συγκολλητικών παραγόντων. (1990)
 15. ΛΟΥΚΙΔΗΣ  Μιχαήλ
  Μελέτη στην συγκόλληση διαφόρων σύνθετων ρητινών μεταξύ τους. (1990)
 16. ΠΑΞΙΜΑΔΑ  Χαρίκλεια
  Εργαστηριακή μελέτη της κατανομής των τάσεων σε εμφράξεις με την μέθοδο της φωτοελαστικότητας δύο διαστάσεων. (1989)
 17. ΟΥΑΛΙΝΤ Σάληχ
  Μεταλλογραφική μελέτη της πορείας του κατάγματος σε διάφορους τύπους αμαλγαμάτων. (1989)
 18. ΚΑΚΑΜΠΟΥΡΑ Αφροδίτη 
  Συγκριτική μελέτη του βαθμού συγκόλλησης μιας κεραμομεταλλικής κονίας με οδοντικούς ιστούς και σύνθετες ρητίνες. (1988)
 19. ΑΛ ΚΑΪΝΤ ΑΟΥΝΙ Μωχάμετ
  Λευκές κηλίδες αδαμαντίνης (enamel opacities) στον εφηβικό πληθυσμό της Ιορδανίας. (1987)
 20. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ Παναγιώτης
  Μελέτη της μικροδομής και της αντοχής στην κάμψη του επιδιορθωμένου αμαλγάματος. (1985)
 21. ΦΑΓΚΙΡ  Σαλήχ
  Συγκριτική μελέτη της προσαρμογής εμφράξεων αμαλγάματος με τα τοιχώματα της κοιλότητας σε συνδυασμό με ένα βερνίκι και ένα επίχρισμα.  (1985)
 22. ΤΖΟΥΤΖΑΣ Ιωάννης
  Εργαστηριακή μελέτη της συγκολλήσεως με την αδαμαντίνη διαφόρων συνθέτων ρητινών σε συνδυασμό με την χρήση χλωροφωσφορικού εστέρα του BIS - GMA. (1985)
 23. ΜΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Γιώργος
  Πειραματική μελέτη των αντιδράσεων του πολφού σκύλων στην άμεση κάλυψη με καλσιτονίνη και κολλαγονούχο σπόγγο. (1985)
 24. ΣΟΥΡΑΗ  Παρασκευή 
  Μελέτη της αντιμικροβιακής δράσης έξι οδοντιατρικών υλικών σε στρεπτόκοκκους που απομονώθηκαν από τερηδονισμένες κοιλότητες. (1984)
 25. ΑΡΓΥΡΗ - ΑΧΗ  Γεωργία
  Συμβολή εις την μελέτην του τρόπου λείανσης διαφόρων σκευασμάτων συνθέτων ρητινών. Μελέτη με το Scanning ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. (1984)
 26. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Χρίστος
  Συγκριτική μελέτη της προσλήψεως του φθορίου από αδαμαντίνη διά των μεθόδων  της απλής τοπικής εφαρμογής και της ιοντοφοράς. (1983)
 27. ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ Γεράσιμος
  Ιστολογική μελέτη των αντιδράσεων του πολφού δοντιών σκύλων μετά από έμφραξη αυτών με υαλοϊνομερή κονία. (1981)
 28. ΜΙΤΛΕΤΟΝ Μιχαήλ
  Συγκριτική ιστολογική μελέτη δύο σκευασμάτων Ca (OH)2 και του χημικώς καθαρού τοιούτου επί αποκαλύψεως του πολφού οδόντων κυνών. (1979)
 29. ΜΗΤΣΟΥΔΗΣ Αλέξανδρος
  Πειραματική μελέτη της επιδράσεως κυανοκρυλικής ενώσεως και υδροξειδίου του ασβεστίου επί του πολφού κυνών. (1979
 30. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ Γεώργιος
  Συγκριτική μελέτη της συγκολλήσεως με την οδοντίνη τεσσάρων νέων εμφρακτικών υλικών: Μελέτη in vitro. (1978
 31. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΤΟΥ  Παναγιώτα
  Συγκριτική μελέτη της προσαρμογής των συνθέτων ρητινών επί των οδοντικών ουσιών τη βοηθεία χρωστικής και ραδιοϊσοτόπων: Μελέτη in vitro. (1978)
 32. ΣΟΥΓΚΑΝΙΔΗΣ Δημήτριος
  Συμβολή εις την μελέτην της διαχύσεως του φθορίου εις τους οδοντικούς ιστούς κατόπιν εμφράξεως δι’ αμαλγαμάτων Αg περιεχόντων φθόριον. (1978)
 33. ΜΑΡΕΝΤΗΣ Κοσμάς
  Συγκριτική μελέτη του βαθμού μικροδιεισδύσεως μεταξύ εμφράξεων εκ συνθέτου ρητίνης και οδοντίνης. (1977)
 34. ΖΑΜΑΝΗΣ Αθανάσιος
  Συμβολή εις την μελέτην της προσαρμογής των εμφράξεων αμαλγάματος αργύρου επί των οδοντικών ιστών τη βοηθεία σεσημασμένης δια C14 Γλυκόζης: Μελέτη in vitro. (1971)
 35. ΣΑΡΑΚΙΝΗΣ  Γεράσιμος
  Συμβολή εις την μελέτην των αναπτυσσομένων κραδασμών υπό των εγγλυφίδων κατά την αποκοπήν των σκληρών ιστών του οδόντος. (1970)
 36. ΚΑΤΣΑΤΟΣ  Ιωάννης
  Συμβολή εις την μελέτην της σχέσεως του φθορίου επί της μογγολοειδούς ιδιωτείας. (1965)
 37. ΚΩΤΣΗΣ  Ιωάννης
  Συμβολή εις την σπουδήν της οδοντικής τερηδόνος επί ψυχοπαθών. (1964)
 38. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γεώργιος
  Συμβολή εις την σπουδής της οδοντικής τερηδόνος επί του παιδικού πληθυσμού. (1960)
 39. ΚΙΑΠΕΚΑΚΗΣ  Ιωάννης
  Συμβολή εις την μελέτην των οδοντικών ρωγμών. (1958)

Διατριβές Υφηγεσίας

 • ΚΙΑΠΕΚΑΚΗΣ Ιωάννης.
  Συμβολή εις την μελέτη των μ.υ. και της  επιδράσεως τούτων  επί των ιστών των οδόντων. (1966)
 • ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γεώργιος.
  Φωτοελαστική έρευνα των εσωτερικών τάσεων του οδόντος τερηδονισμένου ή εν συνυπάρξει μετά των ενδομυλικών ανασυστάσεων. (1970)
 • ΚΑΤΣΑΤΟΣ Ιωάννης.
  Κλινική-Ιστολογική έρευνα επί των οδόντων ασθενών πασχόντων εκ μεσογειακής αναιμίας. (1971)
 • ΤΣΑΤΣΑΣ Βασίλειος 
  Ιστολογική μελέτη των αντιδράσεων του πολφού των οδόντων πιθήκων κατόπιν εμφράξεως αυτών διά συνθέτου ρητίνης. (1975)
 • ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ Γεώργιος 
  Μελέτη της συγκολλήσεως με την οδοντίνη παραγόγων της τριχλωροτριαζίνης σε συνδυασμό με  ρητινώδη σκευάσματα. Αθήνα. (1981)

Ερευνητικές Μονογραφίες

 • ΡΑΧΙΩΤΗΣ Χρήστος
  Γνώσεις, απόψεις και συμπεριφορές των Ελλήνων Παθολόγων και Ενδοκρινολόγων σχετικά με την σχέση της περιοδοντικής νόσου, της τερηδόνας και της ξηροστομίας  με τον Σακχαρώδη Διαβήτη (2017)
 • ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ευστράτιος
  Accuracy of full arch implant impression using a bite registration material (2016)
 • ΚΑΚΑΜΠΟΥΡΑ Αφροδίτη
  Εργαστηριακή και κλινική αξιολόγηση εμφρακτικών όξινων τροποποιημένων σύνθετων ρητινών. (1999)
 • ΜΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Γιώργος
  Η επίδραση ενός κύκλου λεύκανσης στην αδαμαντίνη και την οδοντίνη: αναλυτική μελέτη των μεταβολών που προκαλούνται από σκευάσματα για χρήση στο ιατρείο και για χρήση κατ΄ οίκον. (2004)
 • ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ  Παναγιώτης
  Μελέτη στην ψηφιακή απεικόνιση του χρώματος για την οδοντιατρική. (1999)
 • ΤΖΟΥΤΖΑΣ  Ιωάννης
  Παρατηρήσεις από την επίδραση διαφόρων τεχνικών απολύμανσης & αποστείρωσης στην ακεραιότητα περιστροφικών κοπτικών εργαλείων. (1999)
 • ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ Γεράσιμος
  Αισθητική επανορθωτική οδοντιατρική:  μελέτη της αισθητικής των δοντιών και του χαμόγελου και ο ρόλος του οδοντιάτρου  στη διασφάλιση, στη βελτίωση και στη δημιουργία της. (1988)