Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Η Σχολή » Εργαστήριο Οδοντικής Χειρουργικής » Ερευνητική Δραστηριότητα » Συμμετοχή σε Συνέδρια

Συμμετοχή σε Συνέδρια

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 2017_CONSEURO

 1. Conservative treatment of aesthetic problems in elderly patient with high expectations. Veselinova M, Paximada Ch  [Λήψη αρχείου]
 2. Restoring tooth wear from bruxism and corrosive agents with composite restorations. Kafetzi D, Vasilopoulos N,  Papazoglou E  [Λήψη αρχείου]
 3. Composite Managing sub-gingival fracture by multi-disciplinary approach: Endodontics, forced orthodontic extrusion and prosthetic rehabilitation. Moldovani D, Marinaki L, Deimezi M, Papazoglou E  [Λήψη αρχείου]
 4. Perception of smile aesthetics among Greek dental students. Ntovas P, Loubrinis N, Maniatakos P, Tsakanikou A, Margaritidi L, Pandis N, Paximada Ch [Λήψη αρχείου]
 5. Selection of ceramic system for anterior restorations according to underlying tooth substrate. Petraki V, Spagopoulos D, Papazoglou E [Λήψη αρχείου]
 6. Demanding direct diastema closure in the esthetic zone. Minimizing the clinical mistakes. Spaveras A, Antoniadou M [Λήψη αρχείου]
 7. Bringing harmony: Correcting the midline and occlusal plane with porcelain felspathic veneers. Spagopoulos D, Papazoglou E [Λήψη αρχείου]
 8. A novel technique for two-step dental impressions. Zappi A, Diamantopoulou S, Papazoglou E [Λήψη αρχείου]

2016_ORCA

 1. Evaluation of dental explorer and visual inspection for the detection of residual caries among Greek dentists. Ntovas P, Maniatakos P, Loubrinis N, Rahiotis C  [Λήψη αρχείου]
 2. Association between Metabolic Control, Salivary Status and Caries in young patients with Type 1 Diabetes. Pappa E.; Vastardis H.; Rahiotis C.; Vazaiou-Gerasimidi A. [Λήψη αρχείου]

2015_CONSEURO

 • Conservative dental treatment of cancer patients received head and neck radiation therapy – Protocols and clinical cases. Karveli A., Tagka E., Kambouropoulos D., Kakaboura A.  [Λήψη αρχείου]
 • A novel protocol for predictable placement of prefabricated veneers. Spagopoulos D, Papazoglou E.  [Λήψη αρχείου]
 • Composite onlays constructed with semidirect technique in mounted silicone casts. VASILOPOULOS N., KAFETZI D.,  DIOMATARIS M.,  DIAMANTOPOULOU S., PAPAZOGLOU E.  [Λήψη αρχείου]
 • Masking discolored enamel surface with opaquers and tints before direct composite veneering. Vierou A., Spaveras A., Antoniadou M., Anagnostou M.  [Λήψη αρχείου]
 • Effectiveness of optical illusions applied on a single composite resin veneer for maxillary central incisors diastema. closure. Katsarou Th., Antoniadou M., Papazoglou S.  [Λήψη αρχείου]
 • Spyropoulou N., Pleyritaki A., Lagouvardos P., Colour changes of expired restorative conmposite resins.
  Ntovas P., Lagouvardos P., Color of conventional glass ionomer restoratives compared to shade guides.

2015_ΑΛΛΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • Zoidis P., Lagouvardos P., Polyzois G., Identifying color changes of denture base acrylics on scanned images. EPA, Prague-Czech, 2015.
 • Sakelliou M., Vougiouklakis G., Koutroumpas D., The Museum of Dental School of Athens. Universeum, Athens, 2015.
   [Λήψη αρχείου]

 

2014_ADM (Academy of Dental Materials)

 • Challenging the efficacy of different dental bleaching protocols. An in vitro study. KONIARIS A, MARGARITIS V, ANTONIADOU M, KAKABOURA A.

2014_ SOLA (Ιnternational Society for Oral Laser Applications)

 • Total VOC's, PM10 and PM2.5 concentrations produced by an Er: YAG Laser during dental cavity formation. TZOUTZAS I, KARVELI A, RAPTIS P, HELMIS K 

2014_IADR/PER

 • In vitro Study of flowable bulk filling resin composites. KAMPOUROPOULOS D, KAKABOURA A 

2014_ ORCA

 • Evaluation of chair-side saliva and caries risk tests: in vivo study. ACHILLEOS E, RAHIOTIS C, KAKABOURA A, VOUGIOUKLAKIS G

2014_IADR

 • Clinical effectiveness of Pro-Relief on dentin hypersensitivity in periodontitis patients. PEPONI E, RAHIOTIS C, PEPELASSI E, PANAGAKOS F, KAKABOURA A, VROTSOS J.

2014_28ο Αnnual Meeting of Εuropean Academy of Esthetic Dentistry

 • Evaluation of repeatability and validity of three dental color matching devices. TSILIAGKOU A, DIAMANTOPOULOU S, PAPAZOGLOU E, KAKABOURA A. (έλαβε το 2ο βραβείο στο διαγωνισμό της καλύτερης ερευνητικής εργασίας του συνεδρίου)

2013_CED-IADR

 • Effect of one vs three-step polishing systems on resin composite surfaces. C. PAPADOPOULOU C, VJERO O, PAXIMADA C

2013_ ORCA

 •  Evaluation of chair-side saliva and caries risk tests: in vivo study. MITROPOULOS P, RAHIOTIS C, MARGARITIS V, KAKABOURA A

2013_27th Αnnual Meeting of Εuropean Academy of Esthetic Dentistry

 • Change of optical properties of contemporary polychromatic resin composites after light curing and finishing. Diamantopoulou S, Papazoglou S, Margaritis V, Kakaboura A. (έλαβε το 1ο βραβείο στο διαγωνισμό της καλύτερης ερευνητικής εργασίας του συνεδρίου)

2013_CONSEURO

 • Repair of amalgam restorations. Preferences and techniques used among clinicians. ANTONIADOU  M, PAXIMADA  CH, LAGOUVARDOS  P.
 • Repair of resin composite restorations. Preferences and techniques used among clinicians. ANTONIADOU  M.  PAXIMADA  CH. LAGOUVARDOS  P.
 • External cervical resorption treatment. A three case report. Diomataris , Gkavela G, Prevezanos P, Papazogloy E.
 • The prevalence of cervical dentin hypersensitivity in the general population ofAthens,Greece. Rahiotis C,Polychronopoulou A, Tsiklakis K, Kakaboura A.
 • Effect of a “MI plus” agent on the demineralization and remineralization of dentine in vitro. Tagka E, Rahiotis C, Vougiouklakis G

IADR CONGRESS

2012_IADR

 • 382. Fracture Toughness of Resin Composites Measured by Various Experimental Techniques. S. THOMAIDISA, S. ZINELISA, W. MUELLERB, A. KAKABOURA
 • 115. Marginal and Internal adaptation of Adhesive Restorations after Saliva Contamination. E. PAPPA, K. MASOURAS, and A. KAKABOURA
 • 229. Relation of color discrimination ability to shade matching performance. A. FOUGIA, S. DIAMANTOPOULOU, P. LAGOUVARDOS
 • 424. Gloss and Abrasion Resistance of Surface Sealers. M. ANAGNOSTOU, G. MOUNTOURIS, N. SILIKAS, G. ELIADES

2010_IADR

 • Digital and optical clinical color assessment in front teeth.  M. ANTONIADOU, A. KONIARIS, C. PAXIMADA, and G. DOUVITSAS, University of Athens (EKPA), Athens, Greece
 • Optical properties of nano-hybrids after curing and aging S. DIAMANTOPOULOU, S. PAPAZOGLOU, M. LOUKIDIS, and A. KAKABOURA, University of Athens (EKPA), Athens, Greece
 • Color stability of indirect composites after immersion in staining solutions C. KENTROU 1, T. PAPADOPOULOS 2, and P. LAGOUVARDOS, School of Dentistry, University of Athens, Athens, Greece,

2008_IADR

 • 0563 Demineralization and morphological changes induced on dentin by all-in-one adhesives G. ELIADES, D. PAPADOGIANNIS, and G. VOUGIOUKLAKIS, University of Athens (EKPA), Greece
 • 0560 Curing efficiency of all-in-one adhesives N. KOURNETAS, C. RAHIOTIS, A. KAKABOURA, and G. ELIADES, University of Athens (EKPA), Greece
 • 1493 Changes in the Surface Chemistry of Dimethacrylate Dental Resins after Storage to an Esterase Solution C. RAHIOTIS 1, N. KOURNETAS 2, G. ELIADES 1, M. LOUKIDIS 1, and J. GEIS-GERSTORFER 2, 1 University of Athens, Greece, 2 University of Tuebingen, Germany
 • 0347 Marginal adaptation vs setting shrinkage of two resin composites C. RAHIOTIS 1, N. SILIKAS 2, and G. ELIADES 1, 1 University of Athens, Greece, 2 University of Manchester Dental School, United Kingdom
 • 0585 Effects of Ultrasonic Cleaning Solutions and Detergents on Dental Instruments J. TZOUTZAS, V. PANIS, and K. KOZYRAKIS

2007_IADR

 • 0129 The effect of resin composite pre-heating on monomer conversion
  U. LOHBAUER1, S. ZINELIS2, C. RAHIOTIS2, A. PETSCHELT1, and G. ELIADES2, 1University of Erlangen-Nuremberg, Germany, 2University of Athens, Greece
 • 1503 The Effects of Different Light-curing Units on Fatigue Behavior and Degree of Cure of a Resin-Composite U. LOHBAUER 1, C. RAHIOTIS 2, N. KRÄMER 1, A. PETSCHELT 1, and G. ELIADES 2, 1 University of Erlangen, Germany, 2 University of Athens, Greece
 • 0024 Effect of Various Dental Materials on the Indoor Air Quality J. TZOUTZAS, C. CHELMIS, V. PANIS, H. FLOCAS, and V. ASSIMAKOPOULOS
 • 0225 Effect of all-in-one adhesives on permanent and primary enamel M. LOUKIDIS, D. KAMPOUROPOULOS, M.-D. GAINTANTZOPOULOU, A. KAKABOURA, and G. VOUGIOUKLAKIS, School of Dentistry, University of Athens, Greece
 • 0227 Extent of O 2 inhibition in all-in-one adhesives M.-D. GAINTANTZOPOULOU 1, G. VOUGIOUKLAKIS 1, and G. ELIADES 2, 1School of Dentistry, University of Athens, Greece, 2University of Athens (EKPA), Greece
 • 0211 Micro-shear bond strength of self-etched adhesives using immediate dentin sealing T. MITSOU, and E. PAPAZOGLOU, University of Athens (EKPA), Greece

2006_IADR

 • 0585 Effects of Ultrasonic Cleaning Solutions and Detergents on Dental Instruments J. TZOUTZAS, V. PANIS, and K. KOZYRAKIS, University Of Athens, Goudi, Greece
 • 0024 Effect of Various Dental Materials on the Indoor Air Quality J. TZOUTZAS, C. CHELMIS, V. PANIS, H. FLOCAS, and V. ASSIMAKOPOULOS. University Of Athens, Goudi, Greece
 • 0282 Setting reactions in self-adhesive resin cements A. KAKABOURA, M. LOUKIDIS, and G. ELIADES, University Of Athens, Goudi, Greece
 • 0216 Color stability of three bonding agents M. GAINTANTZOPOULOU, A. KAKABOURA, and G. VOUGIOUKLAKIS, School of Dentistry, University of Athens, Greece
 • 0310 In vitro characterization of resin-based sealants M. ANTONIADOU, Dental School, University of Athens, Greece, A. KAKABOURA, University of Athens, Goudi, Greece, and G. ELIADES, University of Athens, Kifissia/Athens, Greece
 • 0334 Shrinkage-strain rates of different light-curing units C. RAHIOTIS , A. KAKABOURA, M. ANTONIADOU , and G. VOUGIOUKLAKIS, 1University of Athens, Greece,University of Athens, Goudi, Greece, Dental School, University of Athens, Greece Objectives: The aim of this st
 • 0288 Extent of O2 inhibition on composite surface-sealers setting J. TZOUTZAS 1, M. ANAGNOSTOU 1, M. GAITANTZOPOULOU, and G. ELIADES
 • Composite Thickness Effect on Fracture Force of Two Fiber-reinforced Composites M. ANAGNOSTOU, E. PAPAZOGLOU, and G. MOUNTOURIS, University of Athens, School of Dentistry, Greece
 • 0285 Curing Efficiency of Direct and Laboratory Resin Composites after Post-curing
  V. KOUKOULI, C. RAHIOTIS, and M. GAINTANTZOPOULOU

2005_IADR

 • 0332 Retrieval analysis of Class II restorations of primary teeth A. KAKABOURA, A. MANAKOU, L. PAPAGIANNOULIS, and G. ELIADES, University Of Athens, Goudi, Greece
 • 0212 Setting efficiency of resin-based sealants M. ANTONIADOU, A. KAKABOURA, C. RAHIOTIS, and G. ELIADES University Of Athens, Greece
 • 0216 Color stability of three bonding agents M. GAINTANTZOPOULOU, A. KAKABOURA, and G. VOUGIOUKLAKIS, School of Dentistry, University of Athens, Greece
 • 0285 Effect of nanohybrid layer forming adhesives on dentin G. ELIADES 1, M. CHAKMAKCHI 1, and G. VOUGIOUKLAKIS University Of Athens, Goudi, Greece, 2 School of Dentistry.

2003_IADR

 • 0732 Curing Efficiency of Dual-cured Resin Cements Through Ceramics and Resin Composite E. PAPAZOGLOU, C. RAHIOTIS, A. KAKABOURA, and M. LOUKIDIS, University Of Athens, Goudi, Greece
 • 1740 Clinical Effectiveness of Two Agents on the Treatment of Cervical Hypersensitivity S. THOMAIDIS, C. RAHIOTIS, A. KAKABOURA, and S. DOUKOUDAKIS, University Of Athens, Goudi, Greece
 • 0288 Extent of O2 inhibition on composite surface-sealers setting J. TZOUTZAS 1, M. ANAGNOSTOU 1, M. GAITANTZOPOULOU and G. ELIADES, University Of Athens, Goudi, Greece
 • 0585 Effects of Ultrasonic Cleaning Solutions and Detergents on Dental Instruments J. TZOUTZAS, V. PANIS, and K. KOZYRAKIS
 • 0024 Effect of Various Dental Materials on the Indoor Air Quality J. TZOUTZAS, C. CHELMIS, V. PANIS, H. FLOCAS, and V. ASSIMAKOPOULOS
 • 0994 In vitro Assessment of Artificial Caries Inhibition Ability of Four Fluoride-releasing Restorative Biomaterials M. KOULATZIDOU, and J. TZOUTZAS
 • 0056 A Comparative Study of the Effect of Water Storage on Conventional, Self-etching, and Adhesive Liquid Resins G. VOUGIOUKLAKIS, A. NTASI, and G. ELIADES, University of Athens, Greece
 • 0732 Curing Efficiency of Dual-cured Resin Cements Through Ceramics and Resin Composite E. PAPAZOGLOU, C. RAHIOTIS, A. KAKABOURA, and M. LOUKIDIS, University of Athens, Greece.
 • 0522 Evaluation of the Marginal Adaptation of a Pressable Ceramic System K. VERVERI, S. ZINELIS, C. RAHIOTIS, and G. ELIADES, University Of Athens, Goudi, Greece

 

ORCA CONGRESS

2010_ORCA

 • The impact of clinical experience and magnification on reproducibility of icdas ii for occlusal caries.
  P. Mitropoulos*, C. Rahiotis, A. Kakaboura, G. Vougiouklakis

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ__ΠΟΣ

2010_ ΠΟΣ

ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

 • Αισθητικές συντηρητικές αποκαταστάσεις μετά το πέρας της ορθοδοντικής θεραπείας. Αχιλλέως Ε., Φούγια Α., Μουντούρης Γ., Παξιμαδά Χ.
 • Ημιάμεσα επένθετα συνθέτων ρητινών με σιλικονούχο εκμαγείο. Καμπουρόπουλος Δ, Κατσαρού Θ, Σάμπρη Ι, Αναγνώστου Μ, Παπάζογλου Σ.
 • Προσομοίωση ουλικού περιγράμματος με σύνθετη ρητίνη. Συγγραφείς: Παππά Ε., Φούγια Α., Παπάζογλου Ε., Μυλωνάς Δ.
 • Προσωρινές αποκαταστάσεις που τοποθετούνται άμεσα μετά από απώλεια δοντιού και συγκρατούνται με συγκολλητικές τεχνικές . Αχιλλέως Ε., Διαμαντοπούλου Σ., Φούγια Α., Γκαβέλα Γ., Μητρόπουλος Π., Παπάζογλου Ε.

2009_ΠΟΣ

ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

 • Εργαστηριακά επένθετα σύνθετης ρητίνης. Διαμαντοπούλου Σ., Παππά Ε., Ποιμένοβα Α, Παπάζογλου Ε.
 • Άμεση αντιμετώπιση καταγμάτων προσθίων δοντιών άνω γνάθου: αναφορά δύο κλινικών περιπτώσεων. Ποιμένοβα Α, Αχιλλέως Ε, Φούγια Α, Μουντούρης
 • Κλινική εφαρμογή μια νέας συσκευής που βασίζεται στο φθορισμό ορατού φωτός για τη διάγνωση αρχόμενων τερηδονικών βλαβών μασητικών επιφανειών. Αχιλλέως Ε, Γκαβέλα Γ, Ραχιώτης Χ, Βουγιουκλάκης Γ.
 • Κλινική διάγνωση και ταξινόμηση των τερηδονικών βλαβών με βάση ένα νέο σύστημα κριτηρίων κατά ICDAS II . Μητρόπουλος Π, Βλασταράκος Σ, Ραχιώτης Χ, Κακάμπουρα Α.
 • Αντιμετώπιση ανοικτών διαστημάτων μεταξύ των προσθίων δοντιών με τη χρήση πολυμερών υλικών. Φούγια Α, Διαμαντοπούλου Σ, Μητρόπουλος Π, Παξιμαδά Χ, Παπάζογλου Ε.