Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Η Σχολή » Εργαστήριο Βιολογίας Στόματος

Εργαστήριο Βιολογίας Στόματος

Γενικά Στοιχεία

Περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της Βιολογίας Στόματος - Μοριακής Βιολογίας.
Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η εκπαίδευση των φοιτητών της Οδοντιατρικής στις βασικές βιολογικές διεργασίες που διέπουν τη μορφολειτουργία των σκληρών οδοντικών ιστών, του στοματικού βλεννογόνου, του σάλιου και των σιελογόνων αδένων, του μικροβιακού στοματικού περιβάλλοντος, καθώς επίσης και τη μορφογένεση και δυσμορφογένεση των ιστών του στόματος και του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος. Η επιστήμη της Βιολογία Στόματος ερμηνεύοντας την αιτιοπαθογένεια των νοσημάτων του στόματος και μελετώντας τους μοριακούς μηχανισμούς ανάπτυξής τους, γεφυρώνει τις Βασικές Επιστήμες με την κλινική πράξη της Οδοντιατρικής.