Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Η Σχολή » Κλινική Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Κλινική Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Διευθυντής: Περισανίδης Χρήστος, Καθηγητής, Τηλ: 210-746-1272, Email: cperis[at]dent.uoa[dot]gr

Γραμματείς: Μαρία Κιολέογλου
Επικοινωνία: Τηλ: 210-746-1267, E-mail: mkiole[at]dent.uoa[dot]gr
Πληροφορίες για ασθενείς: Τηλ: 210-746-1287

Γενικά στοιχεία

Η Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ανήκει στον Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής του Στόματος
Σκοπός της Κλινικής είναι :
Α. Η κλινική εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών

  • Στην Οδοντιατρική Αναισθησία
  • Στην Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική, δηλαδή στην διενέργεια επεμβάσεων αφαίρεσης δοντιών διαφόρου βαθμού δυσκολίας, (απλές, χειρουργικές εξαγωγές, αφαίρεση εγκλείστων και ημιεγκλείστων δοντιών), καθώς και στη διενέργεια μικρών επεμβάσεων των μαλακών ιστών της στοματικής κοιλότητος (βιοψίες, αφαιρέσεις μικρών καλοήθων όγκων του βλεννογόνου του στόματος, κυστικών εξεργασιών, κλπ)

Β. Η θεωρητική εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών

  • Στην Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική
  • Στα Oστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα
  • Στην χρήση των Ακτίνων Laser στην Οδοντιατρική.

Γ. Η εκπαίδευση Οδοντιάτρων και Ιατρών με στόχο την λήψη του τίτλου της ειδικότητας στην Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική.

Δ. Η εκπαίδευση Οδοντιάτρων με στόχο τη λήψη διπλώματος εξειδίκευσης στην Παθοβιολογία Στόματος με κατεύθυνση την Στοματική Χειρουργική (διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα).

Μέλη ΔΕΠ

Τα Μέλη ΔΕΠ ασχολούνται:

  • Με τη διδασκαλία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων όπως επίσης και προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων άλλων γνωστικών αντικειμένων της Οδοντιατρικής Σχολής.
  • Την παροχή υπηρεσιών υγείας (κλινική εξέταση, χειρουργικές επεμβάσεις, μετεγχειρητική παρακολούθηση) σε ασθενείς της Πανεπιστημιακή Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στην Οδοντιατρική Σχολή και στα Νοσοκομεία «Ο Ευαγγελισμός», και Παίδων «Π. και Α. Κυριακού.

Το ΔΕΠ πλαισιώνεται στο εκπαιδευτικό του έργο από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, τους υποψήφιους διδάκτορες, όπως επίσης και από άμισθους επιστημονικούς συνεργάτες που έχουν τον μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης ή την ειδικότητα που παρέχει η Κλινική.
Επίσης τα μέλη ΔΕΠ της Κλινικής ασχολούνται με την συνεχή εκπαίδευση των Οδοντιάτρων και των Στοματικών και Γναθοπροσωπικών Χειρουργών, συμμετέχοντας στις επιστημονικές εκδηλώσεις της Σχολής ή σε συνεργασία με Οδοντιατρικούς Συλλόγους της Επικράτειας ή με διάφορες Επιστημονικές Εταιρείες.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Σε προπτυχιακό επίπεδο σπουδών η Κλινική έχει τη ευθύνη διδασκαλίας των κάτωθι μαθημάτων :

* Συνυπευθυνότητα με τα Εργαστήρια Προσθετικής & Περιοδοντολογίας

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών προσφέρει θεωρητική και κλινική κατάρτιση στους ειδικευόμενους Οδοντιάτρους και Ιατρούς στη Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές στην Παθοβιολογία Στόματος με κατεύθυνση Στοματική Χειρουργική, καθώς και σε μεταπτυχιακούς υποψηφίους για Διδακτορικό.

περισσότερα »

Έρευνα

Το ερευνητικό έργο συνίσταται στην διερεύνηση των νοσημάτων της στοματικής και γναθοπροσωπικής περιοχής με σκοπό την αναζήτηση νέων ή την βελτίωση υπαρχουσών τεχνικών ή μεθόδων, ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία αυτών των παθήσεων.
Για την επίτευξη του ερευνητικού έργου, η Κλινική καταρτίζει και εφαρμόζει ερευνητικά πρωτόκολλα σε συνεργασία με άλλα τμήματα της Σχολής ή άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, ή ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 περισσότερα »

Υποδομή

Τα γραφεία της Γραμματείας και του προσωπικού της Κλινικής βρίσκονται στον 1ο όροφο και στο ισόγειο του Παλαιού Κτιρίου της Οδοντιατρικής Σχολής, στον 7ο όροφο του Νοσοκομείου «Ο Ευαγγελισμός».

Για την προκλινική εκπαίδευση των φοιτητών χρησιμοποιούνται οι αίθουσες διδασκαλίας του ισογείου, του Α, Β και Ε ορόφων του Παλαιού Κτιρίου της Οδοντιατρικής. Η κλινική εκπαίδευση διενεργείται:

  • Στην Κλινική της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του ισογείου του Παλαιού Κτιρίου της Οδοντιατρικής Σχολής που διαθέτει για το σκοπό αυτό 12 έδρες και μικρό χώρο παρακολούθησης προβολής Video ή DVD
  • Στα χειρουργεία και στο εξεταστήριο της Κλινικής στον 1ο όροφο του Παλαιού Κτιρίου της Οδοντιατρικής Σχολής.
  • Στα εξωτερικά ιατρεία, τα χειρουργεία και τους θαλάμους νοσηλείας της Πανεπιστημιακής Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου «Ο Ευαγγελισμός» και του Νοσοκομείου Παίδων Π. και Α. Κυριακού.