Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Η Σχολή » Οργάνωση και Διοίκηση

Οργάνωση και Διοίκηση

 Διοίκηση

Όργανα του Τμήματος είναι:

α) η Συνέλευση του Τμήματος,
β) το Διοικητικό Συμβούλιο και
γ) ο Πρόεδρος του Τμήματος.

 

Πρόεδρος: Καθηγητής
Φοίβος Μαδιανός
Αναπλ. Πρoέδρου:
Καθηγητής Νικητάκης Νικόλαος
 

Διευθυντές Τομέων

Κοινωνικής Οδοντιατρικής Αναπλ. Καθηγήτρια:
Σωτηρία Γκιζάνη
Οδοντικής Παθολογίας & Θεραπευτικής Καθηγητής:
Βασίλειος Πανής
Προσθετολογίας Καθηγήτρια:
Αναστασία Κοσιώνη
Παθολογίας και Χειρουργικής του Στόματος Αναπλ. Καθηγήτρια
Ευανθία Χρυσομάλη
Βασικών Επιστημών και Βιολογίας του Στόματος Αναπλ. Καθηγητής:
Σπυρίδων Ζηνέλης