Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Η Σχολή » Οργάνωση και Διοίκηση

Οργάνωση και Διοίκηση

 Διοίκηση

Όργανα του Τμήματος είναι:

α) η Συνέλευση του Τμήματος,
β) το Διοικητικό Συμβούλιο και
γ) ο Πρόεδρος του Τμήματος.

 

Πρόεδρος: Καθηγητής
Φοίβος Μαδιανός
Αναπλ. Πρέδρου:
Καθηγητής Βασίλειος Πανής
 

Διευθυντές Τομέων

Κοινωνικής Οδοντιατρικής

Αναπλ. Καθηγητής:
Βασίλειος Παπαϊωάννου

Οδοντικής Παθολογίας & Θεραπευτικής Καθηγητής:
Μαρία Γεωργοπούλου
Προσθετολογίας Καθηγητής:
Ηρακλής Καρκαζής
Παθολογίας και Χειρουργικής του Στόματος Καθηγητής:
Κωνσταντίνος Τσιχλάκης
Βασικών Επιστημών και Βιολογίας του Στόματος

Καθηγητής:
Τριαντάφυλλος Παπαδόπουλος