Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Η Σχολή » Οργάνωση και Διοίκηση » Επιτροπές Διοίκησης

Συγκρότηση Επιτροπών Διοίκησης (Ακαδ. Έτους 2022-2023)

Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Υπεύθυνος: Ραχιώτης Χρήστος, Αναπλ. Καθηγητής
Μέλη:

 • Αγγελόπουλος Χρίστος, Καθηγητής
 • Κερεζούδης Νικόλαος, Καθηγητής
 • Κοσιώνη Αναστασία, Καθηγήτρια
 • Νικητάκης Νικόλαος, Καθηγητής
 • Πεπελάση Ευδοξία, Καθηγήτρια
 • Γκιζάνη Σωτηρία, Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Κούρτης Στέφανος, Αναπλ. Καθηγητής
 • Μητσέα Αναστασία, Επίκ. Καθηγήτρια

Επιτροπή Αγγλόφωνου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Υπεύθυνος: Νικητάκης Νικόλαος, Καθηγητής
Τακτικά Μέλη:

 • Αγγελόπουλος Χρίστος, Καθηγητής
 • Μαδιανός Φοίβος, Καθηγητής
 • Πολυχρονοπούλου Αργυρώ, Καθηγήτρια
 • Γκιζάνη Σωτηρία, Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Κούρτης Στέφανος, Αναπλ. Καθηγητής
 • Παπαϊωάννου Βασίλειος, Αναπλ. Καθηγητής

Αναπληρωματικά Μέλη:

 • Ζηνέλης Σπύρος, Καθηγητής
 • Κερεζούδης Νικόλαος, Καθηγητής
 • Πεπελάση Ευδοξία, Καθηγήτρια
 • Περισανίδης Χρήστος, Καθηγητής
 • Χαλαζωνίτης Δημήτριος, Καθηγητής
 • Παπάζογλου Ευστράτιος, Αναπλ. Καθηγητής
 • Καμποσιώρα Φωτεινή, Επικ. Καθηγήτρια

Επιτροπή συντονισμού ΚΣΑΑ

Συντονίστρια: Πεπελάση Ευδοξία, Καθηγήτρια
Αναπληρωτές Συντονιστές:

 • Κούρτης Στέφανος, Αναπλ. Καθηγητής
 • Ραχιώτης Χρήστος, Αναπλ. Καθηγητής

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

Υπεύθυνος: Παπάζογλου Ευστράτιος, Αναπλ. Καθηγητής
Μέλη:

 • Βάρδας Εμμανουήλ, Επίκ. Καθηγητής
 • Μπομπέτσης Γεώργιος, Επίκ. Καθηγητής

Επιτροπή Ενστάσεων Πρακτικής Άσκησης

Τακτικά Μέλη:

 • Μαυρίδου Αθηνά Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια
 • Παπαβασιλείου Γεώργιος, Επίκ. Καθηγητής
 • Σηφακάκης Ιωσήφ, Επίκ. Καθηγητής

Αναπληρωματικά Μέλη:

 • Βίλλιας Αριστείδης, Επίκ. Καθηγητής
 • Μασούρας Κωνσταντίνος, Επίκ. Καθηγητής
 • Παξιμαδά Χαρίκλεια, Επίκ. Καθηγήτρια

Επιτροπή Συντονισμού Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Υπεύθυνη: Γκιζάνη Σωτηρία, Αναπλ. Καθηγήτρια
Μέλη:

 • Αγγελόπουλος Χρίστος, Καθηγητής
 • Γεωργοπούλου Μαρία, Καθηγήτρια
 • Κακάμπουρα Αφροδίτη, Καθηγητής
 • Νικητάκης Νικόλαος, Καθηγητής
 • Περισανίδης Χρήστος, Καθηγητής
 • Βασταρδή Ελένη, Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Κούρτης Στέφανος, Αναπλ. Καθηγητής
 • Παπαϊωάννου Βασίλειος, Αναπλ. Καθηγητής

Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Υπεύθυνος: Αγγελόπουλος Χρίστος, Καθηγητής
Μέλη:

 • Γεωργοπούλου Μαρία, Καθηγήτρια
 • Πεπελάση Ευδοξία, Καθηγήτρια
 • Βασταρδή Ελένη, Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Γκιζάνη Σωτηρία, Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Κούρτης Στέφανος, Αναπλ. Καθηγητής
 • Τόσιος Κωνσταντίνος, Αναπλ. Καθηγητής
 • Γκουτζάνης Λάμπρος, Επίκ. Καθηγητής
 • Σιλβέστρος Σπυρίδων, Επίκ. Καθηγητής

Επιτροπή Προγράμματος Βοηθών Οδοντιατρείου

Υπεύθυνη: Αντωνιάδου Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια
Μέλη:

 • Αγραφιώτη Αναστασία, Επίκ. Καθηγήτρια
 • Κορομάντζος Παναγιώτης, Επίκ. Καθηγητής

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας

Υπεύθυνη: Γκιζάνη Σωτηρία, Αναπλ. Καθηγήτρια

Μέλη:

 • Κιτράκη Ευθυμία Καθηγήτρια
 • Βασταρδή Ελένη, Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Παπαϊωάννου Βασίλειος, Αναπλ. Καθηγητής
 • Ραχιώτης Χρήστος, Αναπλ. Καθηγητής
 • Αρτοπούλου Ιόλη, Επίκ. Καθηγήτρια
 • Πιπέρη Ευαγγελία, Επίκ. Καθηγήτρια

Επιτροπή Διδακτορικής και Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Υπεύθυνη: Πολυχρονοπούλου Αργυρώ, Καθηγήτρια
Μέλη:

 • Ζηνέλης Σπυρίδων, Καθηγητής
 • Κιτράκη Ευθυμία, Καθηγήτρια
 • Μαδιανός Φοίβος, Καθηγητής
 • Νικητάκης Νικόλαος, Καθηγητής
 • Περισανίδης Χρήστος, Καθηγητής
 • Γκιζάνη Σωτηρία, Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Παπάζογλου Ευστράτιος, Αναπλ. Καθηγητής
 • Παπαϊωάννου Βασίλειος, Αναπλ. Καθηγητής

Επιτροπή Στρατηγικής και Υποστήριξης Έρευνας

Υπεύθυνη: Κακάμπουρα Αφροδίτη, Καθηγήτρια
Μέλη:

 • Ζηνέλης Σπύρος, Καθηγητής
 • Νικητάκης Νικόλαος, Καθηγητής
 • Βασταρδή Ελένη, Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Αρτοπούλου Ιόλη, Επίκ. Καθηγήτρια

Επιτροπή Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων

Υπεύθυνος: Αγουρόπουλος Ανδρέας, Επίκ. Καθηγητής
Μέλη:

 • Δαμάσκος Σπυρίδων, Επίκ. Καθηγητής
 • Καμποσιώρα Φωτεινή, Επίκ. Καθηγητής
 • Κορομάντζος Παναγιώτης, Επίκ. Καθηγητής
 • Παππά Ευτυχία, Επίκ. Καθηγήτρια
 • Φαρμάκης Ελευθέριος-Τέρρυ, Επίκ. Καθηγητής
 • Γεωργάκη Μαρία, Εκλ. Επίκ. Καθηγήτρια

Επιτροπή Διεθνών Συνεργασιών και Κινητικότητας

Υπεύθυνος: Παπαϊωάννου Βασίλειος, Αναπλ. Καθηγητής
Μέλη:

 • Γιαννακόπουλος Νικόλαος-Νικήτας, Αναπλ. Καθηγητής
 • Αγουρόπουλος Ανδρέας, Επίκ. Καθηγητής (Υπεύθυνος Erasmus)
 • Βασιλόπουλος Σπυρίδων, Επίκ. Καθηγητής
 • Δαμάσκος Σπυρίδων, Επίκ. Καθηγητής
 • Μητσέα Αναστασία, Επίκ. Καθηγήτρια
 • Συκαράς Νικήτας, Επίκ. Καθηγητής

Παρατηρητήριο Διεθνών Κατατάξεων και Διακρίσεων

Υπεύθυνοι: Κοσιώνη Αναστασία, Καθηγήτρια & Ζηνέλης Σπυρίδων, Καθηγητής

Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ιστοσελίδας 

Υπεύθυνος: Χαλαζωνίτης Δημήτριος, Καθηγητής
Μέλη:

 • Παπαϊωάννου Βασίλειος, Αναπλ. Καθηγητής
 • Δερέκα Ξανθίπη Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Αρτοπούλου Ιόλη, Επίκ. Καθηγήτρια
 • Μπάκας Άγγελος, Υπάλληλος-Τεχνικός
 • Πολυμενάκος Στυλιανός, Υπάλληλος-Τεχνικός

Επιτροπή Κοινωνικών Δράσεων

Υπεύθυνη: Κοσιώνη Αναστασία, Καθηγήτρια
Μέλη:

 • Δοντά Αικατερίνη, Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Αναγνώστου Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια
 • Καμποσιώρα Φωτεινή, Επίκ. Καθηγήτρια
 • Σηφακάκης Ιωσήφ, Επίκ. Καθηγητής

Επιτροπή Διασύνδεσης Αποφοίτων με την Κοινωνία

Υπεύθυνος: Ψάρρας Βασίλειος, Επίκ. Καθηγητής
Μέλη:

 • Βίλιας Αριστείδης, Επίκ. Καθηγητής
 • Κανελλοπούλου Αντωνία, Επίκ. Καθηγήτρια
 • Μασούρας Κωνσταντίνος, Επίκ. Καθηγητής
 • Γεωργάκη Μαρία, Εκλ. Επίκ. Καθηγήτρια

Επιτροπή Συνεργασιών με την ΕΟΟ και αρμόδιους φορείς της πολιτείας

Υπεύθυνος: Βάρδας Εμμανουήλ, Επίκ. Καθηγητής
Μέλη:

 • Πολυχρονοπούλου Αργυρώ, Καθηγήτρια
 • Ραχιώτης Χρήστος, Αναπλ. Καθηγητής
 • Μητσέα Αναστασία, Επίκ. Καθηγήτρια
 • Συκαράς Νικήτας, Επίκ. Καθηγητής

Επιτροπή Εξυπηρέτησης ΑμεΑ

Υπεύθυνος: Χαλαζωνίτης Δημήτριος, Καθηγητής
Μέλη:

 • Κολόμβος Νικόλαος, Επίκ. Καθηγητής
 • Παπαδάκης Ευάγγελος, Επίκ. Καθηγητής

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.)

Υπεύθυνος: Παπαϊωάννου Βασίλειος, Αναπλ. Καθηγητής
Μέλη:

 • Κερεζούδης Νικόλαος, Καθηγητής
 • Νικητάκης Νικόλαος, Καθηγητής
 • Χαλαζωνίτης Δημήτριος, Καθηγητής
 • Δερέκα Ξανθίππη, Ανάπλ. Καθηγήτρια
 • Αρτοπούλου Ιόλη, Επίκ. Καθηγήτρια
 • Συκαράς Νικήτας, Επίκ. Καθηγητής

Επιτροπή Προγραμματισμού Εκλογής Μελών ΔΕΠ

Υπεύθυνος: Νικητάκης Νικόλαος, Καθηγητής
Μέλη

 • Γκιζάνη Σωτηρία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Αντιπρόεδρος Τμήματος
 • Πολυχρονοπούλου Αργυρώ, Καθηγήτρια, Δ/ντρια Α’ Τομέα
 • Παπάζογλου Ευστράτιος, Καθηγητής, Δ/ντής Β’ Τομέα
 • Κοσιώνη Αναστασία, Καθηγήτρια, Δ/ντρια Γ’ Τομέα
 • Περισανίδης Χρήστος, Καθηγητής, Δ/ντής Δ’ Τομέα
 • Ηλιάδης Γεώργιος, Καθηγητής, Δ/ντής Ε’ Τομέα 

Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης

Υπεύθυνος: Μαδιανός Φοίβος, Καθηγητής
Μέλη:

 • Νικητάκης Νικόλαος, Καθηγητής
 • Παπάζογλου Ευστράτιος, Αναπλ. Καθηγητής
 • Μπομπέτσης Γεώργιος, Επίκ. Καθηγητής
 • Θωμά Μαρία, ΕΤΕΠ

Επιτροπή Λοιμώξεων και Υγιεινής Χώρων

Υπεύθυνος: Ραχιώτης Χρήστος, Αναπλ. Καθηγητής
Μέλη:

 • Πολυχρονάκης, Νικόλαος, Αναπλ. Καθηγητής
 • Αναγνώστου Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια
 • Θεολόγη-Λυγιδάκη Κωνσταντίνα, Επίκ. Καθηγήτρια
 • Πιπέρη Ευαγγελία, Επίκ. Καθηγήτρια
 • Σηφακάκης Ιωσήφ, Επίκ. Καθηγητής
 • Τζανετάκης Γεώργιος, Επίκ. Καθηγητής

Επιτροπή Κτηριακών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού

Υπεύθυνος: Κούρτης Στέφανος, Αναπλ. Καθηγητής
Μέλη:

 • Καρούσης Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής
 • Παπάζογλου Ευστράτιος, Αναπλ. Καθηγητής
 • Αντωνιάδου Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια (Υπεύθυνη Κεντρικής Αποστείρωσης)
 • Σαραφιανού Ασπασία, Επίκ. Καθηγήτρια
 • Τζανετάκης Γιώργος, Επίκ. Καθηγητής (Επόπτης)
 • Παπαδόπουλος Στέργιος, Υπάλληλος-Τεχνικός (Αναπληρωτής Επόπτης)

Επιτροπή Πολιτικής Ασφαλείας του Αρχείου Ασθενών

Υπεύθυνος: Γιαννακόπουλος Νικόλαος-Νικήτας, Αναπλ. Καθηγητής
Μέλη:

 • Δαμάσκος Σπυρίδων, Επίκ. Καθηγητής
 • Βάρδας Εμμανουήλ, Επίκ. Καθηγητής

Επιτροπή Σπουδαστηρίου και Βιβλιοθήκης Επιστημών Υγείας

Υπεύθυνος: Κερεζούδης Νικόλαος, Καθηγητής (Μέλος Εφορίας Βιβλιοθήκης Επιστημών Υγείας)
Μέλη:

 • Γκιζάνη Σωτηρία, Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Δερέκα Ξανθίππη, Αναπλ. Καθηγήτρια (Αναπλ. Μέλος Εφορίας Βιβλιοθήκης Επιστημών Υγείας)
 • Δοντά Αικατερίνη, Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Παπαβασιλείου Γεώργιος, Επίκ. Καθηγητής

Μουσείο Οδοντιατρικής

Υπεύθυνος Ιστοσελίδας Μουσείου: Βουγιουκλάκης Γεώργιος, Ομ. Καθηγητής