Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Η Σχολή » Οργάνωση και Διοίκηση » Όργανα Διοίκησης

Συγκρότηση Επιτροπών για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων της αρμοδιότητας του Τμήματος (ΓΣ 7.02.2018 & 7.03.2018):

Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης-Διαγωνισμών

Παπάζογλου Ευστράτιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Υπεύθυνος Επιτροπής
Μέλη της επιτροπής είναι οι κ.κ.:

 • Καλύβας Δήμος, Αναπλ.Καθηγητής
 • Νικητάκης Νικόλαος, Καθηγητής
 • Συκαράς Νικήτας, Επίκ.Καθηγητής
 • Γκιζάνη Σωτηρία, Αναπλ.Καθηγήτρια
 • Βασιλόπουλος Σπυρίδων, Επίκ.Καθηγητής
 • Αγραφιώτη Αναστασία, Λέκτορας

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης

Κοσιώνη Αναστασία, Καθηγήτρια, Υπεύθυνη Επιτροπής
Μέλη της επιτροπής είναι οι κ.κ.:

 • Κιτράκη Ευθυμία, Καθηγήτρια
 • Χαλαζωνίτης Δημήτριος, Καθηγητής
 • Νικητάκης Νικόλαος, Καθηγητής
 • Ζηνέλης Σπυρίδων, Αναπλ. Καθηγητής
 • Παπαϊωάννου Βασίλειος, Αναπλ. Καθηγητής
 • Δερέκα Ξανθίππη, Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Τούντας Βασίλειος, Εκπρόσωπος Φοιτητών

Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών

Νικητάκης Νικόλαος, Καθηγητής, Υπεύθυνος Επιτροπής
Μέλη της επιτροπής είναι οι κ.κ.:

 • Κοσιώνη Αναστασία, Καθηγήτρια
 • Καλύβας Δήμος, Αναπλ. Καθηγητής
 • Κούρτης Στέφανος, Αναπλ. Καθηγητής
 • Πεπελάση Ευδοξία, Καθηγήτρια
 • Κερεζούδης Νικόλαος, Αναπλ. Καθηγητής
 • Ραχιώτης Χρίστος, Αναπλ. Καθηγητής
 • Γκιζάνη Σωτηρία, Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Μητσέα Αναστασία, Επίκ. Καθηγήτρια

Επιτροπή Δεοντολογίας Ερευνας

Ηλιάδης Γεώργιος, Καθηγητής, Υπεύθυνος Επιτροπής
Μέλη της επιτροπής είναι οι κ.κ.:

 • Κιτράκη Ευθυμία, Καθηγήτρια
 • Τόσιος Κωνσταντίνος, Αναπλ. Καθηγητής
 • Παπαϊωάννου Βασίλειος, Αναπλ. Καθηγητής
 • Ραχιώτης Χρίστος, Αναπλ. Καθηγητής
 • Βασταρδή Ελένη, Επίκ. Καθηγήτρια
 • Αρτοπούλου Ιόλη-Ιωάννα, Επίκ. Καθηγήτρια

Επιτροπή Έρευνας

Πολυχρονοπούλου Αργυρώ, Υπεύθυνη Επιτροπής
Μέλη της επιτροπής είναι οι κ.κ.: 

 • Μαδιανός Φοίβος, Καθηγητής
 • Κιτράκη Ευθυμία, Καθηγήτρια
 • Νικητάκης Νικόλαος, Καθηγητής
 • Περισανίδης Χρήστος, Καθηγητής
 • Παπάζογλου Ευστράτιος, Αναπλ. Καθηγητής
 • Ζηνέλης Σπυρίδων, Αναπλ. Καθηγητής
 • Συκαράς Νικήτας, Επίκ. Καθηγητής

Επιτροπή Λοιμώξεων και Υγιεινής Χώρων

Τζούτζας Ιωάννης, Καθηγητής, Υπεύθυνος Επιτροπής
Μέλη της επιτροπής είναι οι κ.κ.: 

 • Πανής Βασίλειος, Καθηγητής
 • Τζέρμπος Φώτιος, Αναπλ. Καθηγητής
 • Πιπέρη Ευαγγελία, Επίκ. Καθηγήτρια

Επιτροπή Πρακτικής Ασκησης Φοιτητών

Πανής Βασίλειος, Καθηγητής, Υπεύθυνος Επιτροπής
Μέλη της επιτροπής είναι οι κ.κ.: 

 • Δερέκα Ξανθίπη, Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Βασιλόπουλος Σπυρίδων, Επίκ. Καθηγητής

Επιτροπή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Τζούτζας Ιωάννης, Καθηγητής, Υπεύθυνος Επιτροπής
Μέλη της επιτροπής είναι οι κ.κ.: 

 • Πανής Βασίλειος, Καθηγητής
 • Γεωργοπούλου Μαρία, Καθηγήτρια
 • Καρκαζής Ηρακλής, Καθηγητής
 • Τζέρμπος Φώτιος, Αναπλ. Καθηγητής
 • Πεπελάση Ευδοξία, Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Τόσιος Κωνσταντίνος, Αναπλ. Καθηγητής
 • Σιλβέστρος Σπυρίδων, Επίκ. Καθηγητής
 • Γκιζάνη Σωτηρία, Αναπλ. Καθηγήτρια

Επιτροπή Ιστοσελίδας

Χαλαζωνίτης Δημήτριος, Καθηγητής, Υπεύθυνος Επιτροπής
Μέλη της επιτροπής είναι οι κ.κ.: 

 • Παπαϊωάννου Βασίλειος, Αναπλ. Καθηγητής
 • Δερέκα Ξανθίππη , Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Αρτοπούλου Ιόλη-Ιωάννα, Επίκ. Καθηγήτρια
 • Άγγελος Μπάκας, Tεχνική Yποστήριξη