Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Η Σχολή » Οργάνωση και Διοίκηση » Όργανα Διοίκησης

Συγκρότηση Επιτροπών για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων της αρμοδιότητας του Τμήματος (ΓΣ 7.02.2018 & 7.03.2018):

Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης-Διαγωνισμών

Υπεύθυνος κ.Ευστράτιος Παπάζογλου Αναπληρωτής Καθηγητής.
Μέλη της Επιτροπής ορίζονται οι κ.κ

 • Καλύβας Δήμος, Αναπλ.Καθηγητής
 • Νικητάκης Νικόλαος, Καθηγητής
 • Συκαράς Νικήτας, Επίκ.Καθηγητής
 • Γκιζάνη Σωτηρία, Επίκ.Καθηγήτρια
 • Βασιλόπουλος Σπυρίδων, Επίκ.Καθηγητής
 • Αγραφιώτη Αναστασία, Λέκτορας

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης

Υπεύθυνη κ. Αναστασία Κοσιώνη, Αναπλ. Καθηγήτρια.
Μέλη της Επιτροπής ορίζονται οι κ.κ

 • Νικητάκης Νικόλαος, Καθηγητής
 • Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος, Καθηγητής
 • Τσιχλάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής
 • Χαλαζωνίτης Δημήτριος, Καθηγητής
 • Βασίλης Παπαϊωάννου, Αναπλ. Καθηγητής
 • Αρτοπούλου Ιόλη-Ιωάννα, Επίκ. Καθηγήτρια
 • Μητσέα Αναστασία, Επίκ. Καθηγήτρια
 • Μπομπέτσης Γεώργιος, Επίκ. Καθηγητής

Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Υπεύθυνος κ. Νικόλαος Νικητάκης, Καθηγητής.
Μέλη της Επιτροπής ορίζονται οι κ.κ

 • Καλύβας Δήμος, Αναπλ. Καθηγητής
 • Καββαδία Αικατερίνη, Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Κοσιώνη Αναστασία, Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Κερεζούδης Νικόλαος, Αναπλ. Καθηγητής
 • Ραχιώτης Χρήστος, Επίκ. Καθηγητής
 • Μητσέα Αναστασία, Επίκ. Καθηγήτρια

Επιτροπή Δεοντολογίας Έρευνας

Υπεύθυνος  κ. Γεώργιος Ηλιάδης Καθηγητής.
Μέλη της Επιτροπής ορίζονται οι κ.κ

 • Κιτράκη Ευθυμία Καθηγήτρια
 • Τόσιος Κωνσταντίνος Επίκ. Καθηγητής
 • Βασταρδή Ελένη, Επίκ. Καθηγήτρια
 • Ραχιώτης Χρήστος, Επίκ. Καθηγητής

Επιτροπή Έρευνας

Υπεύθυνος  κ. Κωνστ. Τσιχλάκης  Καθηγητής.
Μέλη της Επιτροπής ορίζονται οι κ.κ

 • Μαδιανός Φοίβος, Καθηγητής
 • Πολυχρονοπούλου Αργυρώ, Καθηγήτρια
 • Κιτράκη Ευθυμία, Καθηγήτρια
 • Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος, Καθηγητής
 • Νικητάκης Νικόλαος, Καθηγητής
 • Συκαράς Νικήτας, Επίκ. Καθηγητής

Επιτροπή Λοιμώξεων και Υγιεινής Χώρων

Υπεύθυνος  κ. Ι.Τζούτζας, Καθηγητής.
Μέλη της Επιτροπής ορίζονται οι κ.κ

 • Πανής Βασίλειος, Καθηγητής
 • Τζέρμπος Φώτιος, Αναπλ.Καθηγητής
 • Κοζυράκης Κωνσταντίνος, Επίκ.Καθηγητής
 • Πιπέρη Ευαγγελία, Επίκ.Καθηγήτρια

Επιτροπή Πρακτικής Ασκησης Φοιτητών

Υπεύθυνος κ. Β. Πανή, Καθηγητή.
Μέλη της Επιτροπής ορίζονται οι κ.κ

 • Δερέκα Ξανθίπη, Επίκ.Καθηγήτρια
 • Βασιλόπουλος Σπυρίδων, Επίκ.Καθηγητής

Επιτροπή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Υπεύθυνος κ. Ι. Τζούτζας, Καθηγητής.
Μέλη της Επιτροπής ορίζονται οι κ.κ

 • Πανής Βασίλειος, Καθηγητής
 • Γεωργοπούλου Μαρία, Καθηγήτρια
 • Καρκαζής Ηρακλής, Αναπλ.Καθηγητής
 • Τζέρμπος Φώτιος, Αναπλ.Καθηγητής
 • Πεπελάση Ευδοξία, Αναπλ.Καθηγήτρια
 • Τόσιος Κωνσταντίνος, Επίκ.Καθηγητής
 • Σιλβέστρος Σπυρίδων, Επίκ.Καθηγητής
 • Γκιζάνη Σωτηρία, Επίκ.Καθηγήτρια

Υπεύθυνος για την Ιστοσελίδα της Οδοντιατρικής  ορίστηκε ο Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Τσιχλάκης