Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Η Σχολή » Κλινική Αντιμετώπισης Στοματοπροσωπικού Πόνου

Κλινική Αντιμετώπισης Στοματοπροσωπικού Πόνου

Διευθυντής: Αναπλ. Καθηγητής Βασίλειος Ψάρρας
Γραμματέας: Βλάσση Πούλια
Επικοινωνία: Τηλ.:  210-746-1321, E-mail: pvlassi[at]dent.uoa[dot]gr

Γενικά στοιχεία

H  Κλινική  Αντιμετώπισης του Στοματοπροσωπικού Πόνου ιδρύθηκε το 2005 στην Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, ως μετεξέλιξη της Κλινικής Φυσιολογίας του Στοματογναθικού Συστήματος, για την παροχή βασικής εκπαίδευσης στους Προπτυχιακούς φοιτητές της Οδοντιατρικής, για την λειτουργία και τη δυσλειτουργία του Στοματογναθικού Συστήματος και για την Οδοντική Σύγκλειση. Επιπροσθέτως, η κλινική Αντιμετώπισης του Στοματοπροσωπικού Πόνου έχει την ευθύνη του  ομώνυμου τριετούς  μεταπτυχιακού προγράμματος κλινικής ειδίκευσης , το οποίο οδηγεί στο  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Αντιμετώπιση του Στοματοπροσωπικού Πόνου (Master of Science). 

 Σκοπός της κλινικής  Αντιμετώπισης του Στοματοπροσωπικού Πόνου είναι η εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών στην Φυσιολογία και την Παθολογία του Στοματογναθικού Συστήματος και της Οδοντικής Σύγκλεισης και η στο βάθος ειδίκευσή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην διάγνωση, αναχαίτιση και αποκατάσταση του Στοματοπροσωπικού Πόνου  και στις δυνατότητες που διατίθενται για την πρόληψή του καθώς και η πλήρης κατανόηση, όλων των παραμέτρων που διαδραματίζουν ρόλο στη φυσιολογική λειτουργία της ευρύτερης περιοχής του Στοματογναθικού Συστήματος .

Μέλη ΔΕΠ

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Η εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών στο αντικείμενο της Φυσιολογίας του Στοματογναθικού  Συστήματος και Σύγκλεισης, περιλαμβάνει  την θεωρητική κατάρτισή τους με σεμινάρια, διαδικτυακά μαθήματα στο η-τάξη και την παροχή των απαραίτητων έντυπων και ηλεκτρονικών συγγραμμάτων καθώς  και την πρακτική, κλινική  άσκησή τους σε ασθενείς οι  οποίοι επιλέγονται για το σκοπό αυτό από τους ασθενείς που προσέρχονται στην Οδοντιατρική  Σχολή. Η θεωρητική κατάρτιση  στο μάθημα γίνεται στο 5ο  και στο 8ο εξάμηνο σπουδών  και η κλινική άσκηση στο  9ο  και στο 10ο εξάμηνο, στα πλαίσια της κλινικής άσκησης των φοιτητών της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ στην Κλινική Συνολικής Αντιμετώπισης.

Αναλυτικές Περιγραφές Διδασκόμενων Μαθημάτων

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα  σπουδών της Οδοντιατρικής Σχολής στον Στοματοπροσωπικό Πόνο περιλαμβάνει τα  κοινά μαθήματα για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και μαθήματα επιλογής και μαθήματα που γίνονται μόνο στους μεταπτυχιακούς φοιτητές της Κλινικής Αντιμετώπισης Στοματοπροσωπικού Πόνου, τόσο στην Οδοντιατρική όσο και στην Ιατρική Σχολή και στις συνεργαζόμενες Πανεπιστημιακές κλινικές  της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Το πρόγραμμα αυτό εξασφαλίζει,  την στο  βάθος ειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στη λειτουργία και στην παθολογία της Στοματοπροσωπικής περιοχής, αλλά και στην κατανόηση όλων των καταστάσεων που μπορεί άμεσα ή έμμεσα να εμπλέκονται στον Στοματοπροσωπικό Πόνο. Στο τέλος του μεταπτυχιακού προγράμματος, επι τη βάσει της τριετούς  θεωρητικής κατάρτισης, αλλά και της  προκλινικής και της  κλινικής άσκησης των μεταπτυχιακών φοιτητών,  οι τελειόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να κάνουν με ακρίβεια διάγνωση και να προχωρούν στην  αντιμετώπιση και στην αποκατάσταση όλων των  προβλημάτων Στοματοπροσωπικού Πόνου και Κρανιογναθικών Διαταραχών.

περισσότερα »

Έρευνα

 

περισσότερα »

Υποδομή

Η Κλινική Στοματοπροσωπικού Πόνου στεγάζεται στα κτήρια της Οδοντιατρικής Σχολής των Σχολών Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ, Θηβών 2, Γουδή. Για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της κλινικής  χρησιμοποιείται  το σύνολο των υποδομών  της Οδοντιατρικής Σχολής που απαιτούνται για την καλύτερη εκπαίδευση των φοιτητών και πιο συγκεκριμένα:
α)Τα Κτήρια, τα  Αμφιθέατρα, οι Βιβλιοθήκες καθώς και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός των Σχολών Επιστημών Υγείας και του ΕΚΠΑ.
β) Η Κλινική Συνολικής Αντιμετώπισης , η οποία βρίσκεται στον  2ο και 3ο όροφο του Παλαιού Κτιρίου της Οδοντιατρικής Σχολής. Στους  χώρους των δύο κλινικών της  Κλινικής Συνολικής Αντιμετώπισης οι οποίες διαθέτουν συνολικά περίπου 80 σύγχρονες  οδοντιατρικές μονάδες πραγματοποιείται η κλινική άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών, με ασθενείς στην αντιμετώπιση των ΚρΓΔ.
γ) Η μεταπτυχιακή κλινική αντιμετώπισης Στοματοπροσωπικού Πόνου στεγάζεται στον  2ο όροφο του Παλαιού Κτιρίου της Οδοντιατρικής Σχολής  και διαθέτει πέντε σύγχρονες οδοντιατρικές μονάδες, ηλεκτρομυογράφο, συσκευές Διαδερματικών Ηλεκτρικών Νευρικών Διεγέρσεων (Tens) κλ.π.
δ)Τα γραφεία της γραμματείας και του προσωπικού της Κλινικής βρίσκονται στον 5ο όροφο του Παλαιού Κτηρίου Οδοντιατρικής.
ε) Η Αίθουσα διδασκαλίας των μεταπτυχιακών φοιτητών της  κλινικής Στοματοπροσωπικού Πόνου στεγάζεται στον  2ο όροφο του Παλαιού Κτηρίου της Οδοντιατρικής Σχολής.