Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Η Σχολή » Μονάδα Οστεοενσωματούμενων Εμφυτευμάτων

Μονάδα Οστεοενσωματούμενων Εμφυτευμάτων

Διευθυντής: Καθηγητής Φοίβος Μαδιανός
Γραμματέας:
Φουντούλη Καλλιόπη
Επικοινωνία: 
Τηλ: 210-746-1133 Email: pfountouli[at]dent.uoa[dot]gr

Οι βασικοί σκοποί λειτουργίας της Μ.Ο.Ε. είναι:

 • Η άσκηση και εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών της Περιοδοντολογίας, Προσθετικής, Οδοντικής Χειρουργικής, Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Διαγνωστικής και Ακτινολογίας στην εφαρμογή και διεκπεραίωση σχεδίων θεραπείας που συμπεριλαμβάνουν και οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα.
 • Η προσφορά υπηρεσίας εις το κοινωνικό σύνολον μέσω της υψηλής στάθμης εξειδικευμένης οδοντιατρικής περίθαλψης σε ασθενείς οι οποίοι εκπληρούν τις προϋποθέσεις τοποθέτησης εμφυτευμάτων.
 • Την ενημέρωση του οδοντιατρικού κοινού, των φοιτητών αλλά και ευρύτερου του κοινωνικού συνόλου επί του θέματος της τοποθέτησης εμφυτευμάτων.
 • Την επιμόρφωση των οδοντιάτρων στις σύγχρονες αρχές της Οδοντιατρικής.

Μελλοντικοί σκοποί λειτουργίας της Μ.Ο.Ε. είναι:

 • Η ενημέρωση και άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών στην διεκπεραίωση σχεδίων θεραπείας επί ασθενών εχόντων ανάγκην εμφυτευμάτων.
 • Την πραγματοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων με υλικό της Μ.Ο.Ε. σε συνεργασία πάντα με τα συμμετέχοντα εργαστήρια ή κλινικές της Σχολής.
 • Την ενημέρωση και άσκηση στην εμφυτευματολογία μελών ΔΕΠ των συμμετεχόντων εργαστηρίων ή κλινικών ανάλογα με τις δυνατότητες της μονάδος.
 • Την επιμόρφωση και εκπαίδευση οδοντιάτρων στην εμφυτευματολογία ανάλογα και πάλι με τις δυνατότητες της μονάδος.

Λειτουργία της Μ.Ο.Ε.

Η Μ.Ο.Ε. συνεργάζεται με όλες τις κλινικές και εργαστήρια της Οδοντιατρικής Σχολής, με βάση τον Κανονισμό Λειτουργίας της Σχολής, το Πρόγραμμα Σπουδών, και τον Εσωτερικό Κανονισμό της Μ.Ο.Ε.

Εσωτερικός Κανονισμός Μονάδας Εμφυτευμάτων

Στη λειτουργία της Μ.Ο.Ε. συμμετέχουν στο πλαίσιο και στο εύρος που καθορίζει το γνωστικό του αντικείμενο  τα Εργαστήρια (σε αλφαβητική σειρά): 

 Η φιλοσοφία της λειτουργίας της Μ.Ο.Ε. στηρίζεται στις παραπάνω απλές και βασικές αρχές.

 • Συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων
 • Έμφαση στην καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση του ασθενούς
 • Υποστήριξη και επίτευξη των επιδιωκομένων εκπαιδευτικών σκοπών

Χώρος

Η Μ.Ο.Ε. βρίσκεται στον 3° όροφο του Νέου Κτιρίου της Οδοντιατρικής Σχολής και περιλαμβάνει δύο χώρους κλινικής (χειρουργεία), βοηθητικό χώρο αποστείρωσης, χώρο αναμονής κτλ.

Το προσωπικό της Μ.Ο.Ε.