Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Η Σχολή » Κέντρο Οστεοενσωματούμενων Εμφυτευμάτων

Κέντρο Οστεοενσωματούμενων Εμφυτευμάτων

Υπεύθυνος: Καθηγητής Φοίβος Μαδιανός
Γραμματέας:
Φουντούλη Καλλιόπη
Επικοινωνία: 
Τηλ: 210-746-1133 Email: pfountouli[at]dent.uoa[dot]gr

Σκοπός λειτουργίας του Κέντρου Οστεοενσωματούμενων Εμφυτευμάτων (Κ.Ο.Ε.)

Οι βασικοί σκοποί λειτουργίας του Κ.Ο.Ε. είναι:

 • Η άσκηση και εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών των ειδικεύσεων της Περιοδοντολογίας, Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευματολογίας, Επανορθωτικής Οδοντιατρικής, Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής και Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος στην εφαρμογή και διεκπεραίωση σχεδίων θεραπείας που συμπεριλαμβάνουν και οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα.
 • Η προσφορά υπηρεσίας στο κοινωνικό σύνολον μέσω της υψηλής στάθμης εξειδικευμένης οδοντιατρικής περίθαλψης σε ασθενείς οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις τοποθέτησης εμφυτευμάτων και ανάλογα με τις δυνατότητες του Κ.Ο.Ε.
 • Η επιμόρφωση των οδοντιάτρων στις σύγχρονες αρχές της Οδοντιατρικής που περιλαμβάνει θεραπεία με εμφυτεύματα.

Επιπλέον σκοποί λειτουργίας του Κ.Ο.Ε. είναι:

 • Η ενημέρωση και άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών στην διεκπεραίωση σχεδίων θεραπείας που περιλαμβάνουν εμφυτεύματα.
 • Η πραγματοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων με υλικό του Κ.Ο.Ε. σε συνεργασία με τα συμμετέχοντα Εργαστήρια και Κλινικές του Τμήματος.

Λειτουργία του Κ.Ο.Ε.

 1. Το Κ.Ο.Ε. συνεργάζεται με όλες τις κλινικές και εργαστήρια του Τμήματος Οδοντιατρικής βάσει των Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΠΣ και ΠΜΣ) τους και του Εσωτερικού Κανονισμού του Κ.Ο.Ε
 2. Στη λειτουργία του Κ.Ο.Ε. συμμετέχουν τα Εργαστήρια της Οδοντικής Χειρουργικής, της Περιοδοντολογίας, της Προσθετικής, και οι Κλινικές της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής και της Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος.
 3. Έκαστο των συμμετεχόντων Εργαστηρίων/Κλινικών συμμετέχει στο πλαίσιο και στο εύρος που καθορίζει το γνωστικό του αντικείμενο. 
 4. Η φιλοσοφία της λειτουργίας του Κ.Ο.Ε. στηρίζεται στις παρακάνω βασικές αρχές.
  • Συνεργασία μεταξύ των διαφόρων Εργαστηρίων / Κλινικών που συμμετέχουν.
  • Έμφαση στην καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση του ασθενούς.
  • Υποστήριξη και επίτευξη των επιδιωκομένων εκπαιδευτικών σκοπών.

Χώρος

Το Κ.Ο.Ε. βρίσκεται στον 3ο όροφο του Νέου Κτιρίου της Οδοντιατρικής και περιλαμβάνει τρεις χώρους κλινικής / χειρουργεία, βοηθητικό χώρο αποστείρωσης και χώρο γραμματείας/αναμονής.

Στον χώρο αυτό πραγματοποιείται η χειρουργική τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, ενώ η προσθετική αποκατάστασής τους πραγματοποιείται στις μεταπτυχιακές κλινικές της Προσθετικής και της Επανορθωτικής Οδοντιατρικής.