Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Η Σχολή » Εργαστήριο Παιδοδοντιατρικής

Εργαστήριο Παιδοδοντιατρικής

Διευθύντρια: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Γκιζάνη Σωτηρία
Γραμματέας: Ζαχαροπούλου Ελίνα
Επικοινωνία: Τηλ: 210-746-1219, E-mail: zaxarop[at]dent.uoa[dot]gr

Γενικά Στοιχεία

Σε προπτυχιακό επίπεδο, βασικός σκοπός του εργαστηρίου είναι να εκπαιδευτούν κατάλληλα οι φοιτητές έτσι ώστε α) να αναγνωρίζουν τη φυσιολογική από τη μη φυσιολογική ανάπτυξη και εξέλιξη του παιδιού και εφήβου, β) να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά παιδιών με ιατρικό πρόβλημα και ειδικές δεξιότητες, γ) να μπορούν να κάνουν εξέταση, διάγνωση και σχέδιο θεραπείας σε προβλήματα των σκληρών και μαλακών ιστών του στόματος σε παιδιά και εφήβους, δ) να μπορούν να εφαρμόζουν ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα πρόληψης σε παιδιά και εφήβους ανάλογα με τις ανάγκες τους και ε) να παρέχουν οδοντιατρική θεραπεία σε συνεργάσιμα παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους.
Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, το εργαστήριο είναι υπεύθυνο για το πρόγραμμα κλινικής εξειδίκευσης στην Παιδοδοντιατρική (διάρκειας 3 ετών και 6 μηνών), το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στην Παιδοδοντιατρική.

Μέλη ΔΕΠ

Τα εκπαιδευτικά καθήκοντα των μελών ΔΕΠ αφορούν στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή διδασκαλία της Παιδοδοντιατρικής της Οδοντιατρικής Σχολής. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, τα μέλη ΔΕΠ είναι υπεύθυνα και για την παρακολούθηση της διεξαγωγής του ερευνητικού μέρους και της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Σε προπτυχιακό επίπεδο σπουδών το εργαστήριο έχει την ευθύνη της διδασκαλίας του μαθήματος

Στην εργαστηριακή και κλινική άσκηση των φοιτητών συμμετέχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ του εργαστηρίου, καθώς και ορισμένοι εξειδικευμένοι παιδοδοντίατροι ως άμισθοι επιστημονικοί συνεργάτες και μεταπτυχιακοί φοιτητές της Παιδοδοντιατρικής.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα Κλινικής Ειδίκευσης στην Παιδοδοντιατρικήλειτουργεί από το 1994. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Αριθ. 124796/Β7 (ΦΕΚ 1506, 6/2/2002) το πρόγραμμα είναι 3ετούς διάρκειας χωρισμένο σε 6 εξάμηνα σπουδών και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Παιδοδοντιατρική

περισσότερα »

Έρευνα

Στο εργαστήριο διεξάγεται έρευνα σε θέματα που σχετίζονται με: α) αποκαταστάσεις νεογιλών δοντιών, β) προληπτικές καλύψεις οπών και σχισμών, γ) κλινικές μελέτες που αφορούν εναλλακτικές τεχνικές διάγνωσης της τερηδόνας, δ) μικροβιολογία στόματος, ε) πρωτόκολλα πρόληψης και οδοντιατρικής θεραπείας σε ασθενείς με ιατρικό πρόβλημα και νοητική υστέρηση και ζ) επιδημιολογικές μελέτες που αφορούν τη διάγνωση και αντιμετώπιση της τερηδόνας κατά την παιδική και εφηβική ηλικία. Οι μελέτες αυτές έχουν κλινική κατεύθυνση, επειδή όμως, πολλές φορές, περιλαμβάνουν και εργαστηριακό μέρος, αυτό διεξάγεται στα ερευνητικά εργαστήρια της Οδοντιατρικής Σχολής (Εργαστήριο Μικροβιολογίας Στόματος, Εργαστήριο Βιουλικών) και σε σχετικά εργαστήρια άλλων Σχολών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων.

περισσότερα »

 Υποδομή

Τα γραφεία της γραμματείας και του προσωπικού του Εργαστηρίου βρίσκονται στον 5ο όροφο του Παλαιού Κτηρίου της Οδοντιατρικής. Η εργαστηριακή άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών γίνεται στο Εργαστήριο Προσομοίωσης του υπογείου του Παλαιού Κτηρίου. Το Εργαστήριο Προσομοίωσης είναι εξοπλισμένο με οπτικο-ακουστικά μέσα, με πλήρεις οδοντιατρικές μονάδες και με 40 ομοιώματα ανθρώπινων κεφαλών (Phantoms), για προσομοίωση της άσκησης σε κλινικές συνθήκες. Η κλινική άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών στο 8ο, 9ο και 10ο εξάμηνο γίνεται στην Κλινική της Παιδοδοντιατρικής του 4ου ορόφου του Παλαιού Κτηρίου. Η Κλινική διαθέτει 11 οδοντιατρικές μονάδες, ένα ειδικά εξοπλισμένο χώρο για την ασφαλή λήψη ενδοστοματικών ακτινογραφιών καθώς και χώρο αποστείρωσης και εργαλειοδοσίας.
Για τις ανάγκες της κλινικής άσκησης του μεταπτυχιακού προγράμματος της Παιδοδοντιατρικής, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες εγκαταστάσεις της Μεταπτυχιακής Κλινικής του Ιου Τομέα της Οδοντιατρικής Σχολής (3ου όροφος Νέου Κτηρίου): α) κλινική η οποία διαθέτει 4 οδοντιατρικές έδρες β) ένα πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο που παραχωρείται ευγενώς από το Εργαστήριο της Προληπτικής για την αντιμετώπιση μη συνεργάσιμων παιδιών καθώς και για ασθενείς που απαιτείται ιδιαίτερη προστασία κατά τη παροχή οδοντιατρικής φροντίδας (πχ. άτομα με ανοσοκαταστολή), γ) χώρος στοματικής υγιεινής που χρησιμοποιείται από κοινού από τα άλλα εργαστήρια του Τομέα, δ) χώρος αποστείρωσης και εργαλειοδοσίας και ε) χώρος γραμματείας.