Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Η Σχολή » Εργαστήριο Προληπτικής και Κοινωνικής Οδοντιατρικής

Εργαστήριο Προληπτικής και Κοινωνικής Οδοντιατρικής

Διευθύντρια: Καθηγήτρια, Αργυρώ Πολυχρονοπούλου 
Γραμματέας: Λίνου Αλεξία
Επικοινωνία: Τηλ: 210-746-1289, Fax: 210-746-1132, E-mail: alinou[at]dent.uoa[dot]gr

Γενικά Στοιχεία

Βασικός σκοπός του Εργαστηρίου είναι η εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών στις μεθόδους πρόληψης των νόσων του στόματος, στις εφαρμογές της Κοινωνικής Οδοντιατρικής στην προαγωγή της στοματικής υγείας του πληθυσμού, στη μεθοδολογία εκτέλεσης επιδημιολογικών ερευνών, στον τρόπο με τον οποίο οι Επιστήμες Συμπεριφοράς μπορούν να συμβάλουν στην ερμηνεία και στην πρόληψη προβλημάτων που σχετίζονται με την στοματική υγεία και στην Ιστορία της Οδοντιατρικής.
Επιπροσθέτως, το Εργαστήριο είναι υπεύθυνο για διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Κοινωνική Οδοντιατρική».

Μέλη ΔΕΠ

Το ΔΕΠ στο εκπαιδευτικό του έργο πλαισιώνεται από μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες καθώς και επιστημονικούς συνεργάτες κατόχους διδακτορικού τίτλου.

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Σε προπτυχιακό επίπεδο σπουδών το Εργαστήριο έχει την ευθύνη διδασκαλίας των ακόλουθων μαθημάτων:

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, προσφέρει θεωρητική και πρακτική άσκηση στους μεταπτυχιακούς φοιτητές της Κοινωνικής Οδοντιατρικής.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κοινωνική Οδοντιατρική

Σκοπός του προγράμματος είναι η ειδίκευση στην Κοινωνική Οδοντιατρική που περιλαμβάνει τα επιστημονικά πεδία της δημόσιας οδοντιατρικής υγείας, της προληπτικής οδοντιατρικής, της επιδημιολογίας και της συμπεριφοράς υγείας.

περισσότερα » 

Έρευνα

Στο Εργαστήριο διεξάγονται έρευνες εργαστηριακού, κλινικού, επιδημιολογικού, κοινωνικού και οικονομοτεχνικού χαρακτήρα που σχετίζονται με έλεγχο της αποτελεσματικότητας μεθόδων πρόληψης των νόσων του στόματος, καταγραφή της στοματικής υγείας ομάδων του πληθυσμού, καταγραφή στάσεων, απόψεων και συμπεριφοράς σε θέματα στοματικής υγείας και άλλων θεμάτων που άπτονται του περιεχομένου της Κοινωνικής Οδοντιατρικής. Η εργαστηριακή έρευνα πραγματοποιείται στα ερευνητικά εργαστήρια της Σχολής, στο Βιολογικό Εργαστήριο της Προληπτικής Οδοντιατρικής ή σε συνεργαζόμενα εργαστήρια άλλων τμημάτων. Η κλινική έρευνα πραγματοποιείται στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές κλινικές της Σχολής και οι επιδημιολογικές και λοιπές συναφείς έρευνες σε ομάδες του πληθυσμού.

Υποδομή

Τα γραφεία της γραμματείας και του προσωπικού του Εργαστηρίου βρίσκονται στον 5ο όροφο του παλαιού κτηρίου Οδοντιατρικής. Το Εργαστήριο για τις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες χρησιμοποιεί την υποδομή της Οδοντιατρικής Σχολής και για τις ερευνητικές του δραστηριότητες το Βιολογικό Εργαστήριο της Προληπτικής Οδοντιατρικής που βρίσκεται στον ημιυπόγειο χώρο του παλαιού κτηρίου της Οδοντιατρικής Σχολής.