Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

ΔΕΠ Οδοντιατρικής Σχολής

1ος Τομέας

Εργαστήριο Προληπτικής και Κοινωνικής Οδοντιατρικής

Εργαστήριο Ορθοδοντικής

Εργαστήριο Παιδοδοντιατρικής

2ος Τομέας

Εργαστήριο Οδοντικής Χειρουργικής

Εργαστήριο Ενδοδοντίας

Εργαστήριο Περιοδοντολογίας

Κλινική Αντιμετώπισης Στοματοπροσωπικού Πόνου

3ος Τομέας

Εργαστήριο Προσθετικής

4ος Τομέας

Κλινική Στοματολογίας & Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής

Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Κλινική Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος

5ος Τομέας

Εργαστήριο Βιοϋλικών

Εργαστήριο Βασικών Ιατροβιολογικών Επιστημών