Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) » Αγγελόπουλος Χρίστος

Αγγελόπουλος Χρίστος

Καθηγητής


Τηλ: 210-746-1007
Email: cangelopou[at]dent.uoa[dot]gr

Διεύθυνση Γραφείου:
Θηβών 2, Γουδί, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα

Short CV in English English Version

Σπουδές - Μετεκπαίδευση

 • 1994, Πτυχίο Οδοντιατρικής,  Οδοντιατρικό τμήμα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης
 • 1997, Άτυπο ΜΠΧ πρόγραμμα στην Χειρουρική Στόματος, Οδοντιατρικό τμήμα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • 2001, Πρόγραμμα Ειδικότητας,  Diagnostic Sciences, Maxillofacial Radiology-Diagnosis, University of Missouri-Kansas City, School of  Dentistry
 • 2002, ΜΠΧ δίπλωμα στην Βιολογία Στόματος (MSc), University of Missouri-Kansas City, School of  Dentistry
 • 2009, Διδακτορική Διατριβή, Οδοντιατρικό τμήμα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης

Ακαδημαϊκή δραστηριότητα

 • 2001-2007, Assistant Professor, Oral Radiology, Section of Oral Pathology and Radiology
 • 2005-2007,  Διευθυντής Προπτυχιακού Εκπαιδευτικού Προγράμματος Ακτινολογίας-Ακτινοδιαγνωστικής Στόματος,  University of Missouri-Kansas City, School of  Dentistry
 • 2007-2010, Associate Professor and Director of the Dept of Oral and Maxillo-facial Imaging, Columbia University, College of Dental Medicine
 • 2010-2017, Adjunct Professor, Dept of Oral and Maxillo-facial Imaging, Columbia University, College of Dental Medicine
 • 2014-2017, Επίκουρος Καθηγητής,  Εργαστήριο Οδοντο-φατνιακής Χειρουργικής, Εμφυτευματολογίας, Ακτινολογίας, Οδοντιατρικό Τμήμα, ΑΠΘ
 • 2017-2021, Αναπληρωτής Καθηγητής,  Εργαστήριο Οδοντο-φατνιακής Χειρουργικής, Εμφυτευματολογίας, Ακτινολογίας, Οδοντιατρικό Τμήμα, ΑΠΘ
 • 2021, Καθηγητής, Κλινική Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος, Οδοντιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επιστημονική δραστηριότητα

Συμμετοχή σε Επιστημονικές Οργανώσεις, Εταιρείες

 • Ελληνική Εταιρεία Οδοντικής και Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας (Αντιπρόεδρος)
 • Αμερικανική Ακαδημία Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας, (Πρώην Πρόεδρος)
 • Ευρωπαϊκή Εταιρεία Οδοντογναθικής Ακτινολογίας, (Μέλος)
 • Διεθνής Εταιρεία Οδοντογναθικής Ακτινολογίας, (Μέλος)
 • CARS (Computer Assisted Radiology and Surgery)-CMI (Computed Maxillo-facial Imaging), (Chairman)
 • International College of Oral Implantologists (ICOI), (Fellow)

Συγγραφή Βιβλίων/κεφαλαίων

 • Kau CH, Richmond, S. Three-Dimensional Imaging for Orthodontics and Maxillofacial Surgery, Blackwell Publishing Ltd, 2010. Chapter 1. The Legalities of Cone beam Imaging (Αbramovitch, K, Angelopoulos C, Sorrels, RO)
 • Παρίσης Ν., Τσίρλης Α., Αγγελόπουλος Χ. Οδοντιατρική Ακτινολογία. Ιατρ.Εκδ. Λιτσας, 2013, Βιβλίο.
 • Kapila, S. Cone beam Computed Tomography in Orthodontics, Willey-Blackwell, 2014. Chapter 9. How to Interpret Cone beam Computed Tomography Scans (Angelopoulos C)
 • Textbook of Oral Radiology, Ghom, AG, Ghom, SA. ELSEVIER India, 2015. Chapter 32. Ultrasonography (Angelopoulos C, Punchbhai A)
 • Τσιχλάκης Κ., Καραγιάννη Α. Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος, Ιατρ. Εκδ. Λίτσας, 2018. Κεφ.26. Ρινική Κοιλότητα-Παραρίνιοι Κόλποι (Αγγελόπουλος Χ)
 • Scarfe WC, Angelopoulos C. Maxillofacial Cone beam Computed Tomography. Principles, Techniques and Clinical Applications, Springer Int Publishing, 2018, Βιβλίο

Υπηρεσία σε Επιστημονικά Περιοδικά

 • Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, Endodontics (OOOOE) -Αναπληρωτής Εκδότης (10/2009-10/2016)
 • Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, Endodontics (OOOOE) -Kριτής
 • Dento-Maxillofacial Radiology (DMFR) -Kριτής

Τιμητικές Διακρίσεις

 • 06/1999, The Biotene Award for Excellence in Hospital Dentistry presented by the American Association of Hospital Dentists)
 • 06/2004, New Faculty Teaching Scholarship, University of Missouri-Kansas City, School of Dentistry
 • 09/2004,  Robert Menchetti junior faculty teaching Award                                        
 • 03/2017, Βραβείο Διδασκαλίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ για το ακαδ. Έτος 2015-16 (υψηλότερη βαθμολογία από τους φοιτητές)                       

Οργανωτική - Διοικητική δραστηριότητα

 • 09/2005-03/2007 Διευθυντής  Προπτυχιακού Εκπαιδευτικού Προγράμματος Ακτινολογίας και Ακτινοδιαγνωστικής Στόματος,University of Missouri-Kansas City, School of Dentistry
 • 03/2007-12/2010 Δ ιευθυντής Εργαστηρίου Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας, Τομέας, Διαγνωστικών Επιστημών, Columbia University, College of Dental Medicine
 • 09/2017-τώρα Συντονιστής της Ακτινολογικής Κλινικής του Εργαστηρίου Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας του Οδοντιατρικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Πανεπιστημιακές Επιτροπές

 • 03/2003-10/2006 Μέλος της Επιτροπής Εκπαιδευτικού Προγράμματος, University of Missouri-Kansas City, School of Dentistry
 • Μέλος της Επιτροπής Υποτροφιών, University of Missouri-Kansas City, School of Dentistry
 • 09/2008-12/2010 Μέλος της Επιτροπής Έρευνας, Columbia University, College of Dental Medicine
 • 03/2007-12/2010 Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ανώτατο Διοικητικό Όργανο του τμήματος),Columbia University, College of Dental Medicine
 • Μέλος της Επιτροπής Κλινικών Επιστημών, Columbia University, College of Dental Medicine
 • 09/2015-τώρα Μέλος της Επιτροπής Παραλαβής Υλικών του Οδοντιατρικού τμήματος του ΑΠΘ
 • 12/2019-τώρα Μέλος της Επιτροπής Μηχανοργάνωσης του Οδοντιατρικού τμήματος του ΑΠΘ

Οργάνωση Συνεδρίων

 • 57η Σύνοδος Αμερικανικής Ακαδημίας Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας (Kansas City, MO 2006)- Πρόεδρος Συνόδου
 • 58η Σύνοδος Αμερικανικής Ακαδημίας Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας (Chicago, IL 2007)- Πρόεδρος Συνόδου
 • 59η Σύνοδος Αμερικανικής Ακαδημίας Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας  (Pittsburgh, PA 2008)- Πρόεδρος Συνόδου
 • 60η Σύνοδος Αμερικανικής Ακαδημίας Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας  (Louisville, KY 2009)- Πρόεδρος Συνόδου

Επαγγελματική Αναγνώριση

 • 2003,   Diplomate, Συμβουλίου Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας ΗΠΑ-American Board of Oral & Maxillo-facial Radiology
 • 11-2005-10-2009 Πρόεδρος, Επιτροπής Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης, Αμερικανικής Ακαδημίας Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας
 • 11/2005-10/2009 Πρόεδρος, Επιτροπής Οργάνωσης της Ετήσιας Συνόδου, Αμερικανικής Ακαδημίας Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας
 • 11/2005-10/2009 Σύμβουλος, Συμβουλίου Ακαδημαϊκών θεμάτων, Αμερικανικής Ακαδημίας Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας
 • 11/2005-10/2016 Μέλος, Εκτελεστικού Συμβουλίου (Ανώτατο Διοικητικό Όργανο), Αμερικανικής Ακαδημίας Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας
 • 10/2009-10/2013 Εκτελεστικός Διευθυντής (Executive Director) Αμερικανικής Ακαδημίας Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας
 • 10/2014-10/2015  Πρόεδρος, Αμερικανικής Ακαδημίας Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας              
 • 10/2018-τώρα Αντιπρόεδρος κι εκλεγμένος Πρόεδρος (2021-2024)της Ελληνικής Εταιρείας Οδοντικής και Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας
 • 06/2016-τώρα Chairman, Τμήμα Υπολογιστικής Γναθοπροσωπικής Απεικόνισης (Computed Maxillo-facial Imaging) του Ιδρύματος: Υπολογιστικά Υποβοηθούμενης Ακτινολογίας-Χειρουργικής (Computer Assisted Radiology and Surgery)

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 • Cone beam tomographic imaging anatomy of the maxillofacial region. Angelopoulos C. Dental Clinics of North America. 2008 Oct; 52 (4): 731-52, vi
 • Comparison between digital panoramic radiography and cone-beam computed tomography for the identification of the mandibular canal as part of presurgical dental implant assessment. Angelopoulos C, Thomas SL, Hechler S, Parissis N, Hlavacek M. J Oral Maxillofacial Surgery, 2008 Oct; 66 (10) : 2130-5
 • American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology executive opinion statement on performing and interpreting diagnostic cone beam computed tomography. Carter L, Farman AG, Geist J, Scarfe WC, Angelopoulos C, Nair MK, Hildebolt CF, Tyndall D, Shrout M; American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology. Oral surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology Endodontics. 2008, Oct; 106 (4): 561-2
 • Expression of activated checkpoint kinase 2 and histone 2AX in exfoliative oral cells after exposure to ionizing radiation. Yoon AJ, Shen J, Wu HC, Angelopoulos C, Singer SR, Chen R, Santella RM. Radiation Research. 2009 Jun; 171 (6): 771-5
 • Imaging technology in implant diagnosis. Angelopoulos C, Aghaloo T. Dent Clin North Am. 2011 Jan;55(1):141-158
 • Radiographic periodontal bone loss in chronic kidney disease. Messier MD, Emde K, Stern L, Radhakrishnan J, Vernocchi L, Cheng B, Angelopoulos C, Papapanou PN. J Periodontol. 2012 May;83(5):602-11
 • A comparison of maxillofacial CBCT and medical CT. Angelopoulos C, Scarfe WC, Farman AG. Atlas Oral Maxillofac Surg Clin North Am. 2012 Mar;20(1):1-17
 • Cherubism: a case report of a three-generation inheritance and literature review. Tsodoulos S, Ilia A, Antoniades K, Angelopoulos C. J Oral Maxillofac Surg.2014 Feb;72(2):405
 • Anatomy of the maxillofacial region in the three planes of section. Angelopoulos C. Dent Clin North Am. 2014 Jul;58
 • American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology executive opinion statement on teleradiology.Yang J, Angelopoulos C, Mallya S, Liang H, Deahl T, Ganguly R, Ramesh A, Parashar V, Williamson G, Cederberg R. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2016 Oct;122(4):509-601
 • Reading Cone Beam CT Scans: What are we Missing that we Should not be Missing? Angelopoulos C. Inside Dentistry, 2017 Feb; 13 (2)
 • Classification of periodontal biotypes with the use of CBCT. A cross-sectional study. Nikiforidou M, Tsalikis L, Angelopoulos C, Menexes G, Vouros I, Konstantinides A. Clin Oral Investig. 2016 Nov;20(8):2061-2071
 • Ultrasound in Dentistry: Toward a Future of Radiation-Free Imaging. Demirturk Kocasarac H, Angelopoulos C. Dent Clin North Am. 2018 Jul;62(3):481-489
 • A new methodology for the measurement of the root canal curvature and its 3D modification after instrumentation. Christodoulou A, Mikrogeorgis G, Vouzara T, Papachristou K, Angelopoulos C, Nikolaidis N, Pitas I, Lyroudia K. Acta Odontol Scand. 2018 Oct;76(7):488-492
 • Evaluation of Root and Root Canal Morphology of Mandibular First and Second Molars in a Greek Population: A CBCT Study. Kantilieraki E, Delantoni A, Angelopoulos C, Beltes P.Eur Endod J. 2019 Jul 18;4(2):62-68
 • Mandibular canines with additional roots: An ex vivo study of the external and internal morphology. Beltes P, Kantilieraki E, Kalaitzoglou ME, Beltes C, Angelopoulos C. Aust Endod J. 2019 Aug;45(2):184-188

Συμμετοχή σε Διεθνή/Ελληνικά Συνέδρια-Προσκεκλημένος Ομιλητής

 • " Η προηγμένη διαγνωστική απεικόνιση συναντά την Ορθοδοντική"  Χ. Αγγελόπουλος, 22ο Συνέδριο, Ορθοδοντικής Εταιρείας Β. Ελλάδας,  06/12-08/12/2019, (κατόπιν πρόσκλησης, διάλεξη)
 • "Η ΥΤΚΔ στην Ενδοδοντία", Χ. Αγγελόπουλος, Ημερίδα Ένωσης Ενδοδοντολόγων Κύπρου, Λευκωσία, 29/11/2019, (κατόπιν πρόσκλησης, διάλεξη, 4 hrs)
 • "CBCT: Δόσεις ανάλογα με το πεδίο, την ανάλυση, το μηχάνημα και διαφορές από το MSCT" Χ. Αγγελόπουλος, Ημερίδα ΕΕΟΓΑ-Ελληνικής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, Αθήνα, 12/10/2019, (εισήγηση)
 • " Reading CBCT scans" in Current Aspects of Cariology, of the Hellenic Society of Pediatric Dentistry, Thessaloniki, 04/10-06/10/2019,(κατόπιν πρόσκλησης, διάλεξη, 3 hrs)
 • The Implant Continuum: Advanced Radiology for Implant Dentistry-(6 hrs) lecture- Columbia University, College of Dental Medicine, 23/11/2019
 • The Maxicourse in Oral Implantology: 1.Advanced Implant Imaging, 2. Anatomy and pathology of the maxillofacial region with Cone beam CT-    (6 hrs) lecture- Salt Lake City, UT, School of Dentistry, 15/11-17/11/2019
 • The Implant Continuum: Advanced Radiology for Implant Dentistry-Complex cases (6 hrs) lecture- Columbia University, College of Dental Medicine 28/10/2019
 • The Implant Continuum: Advanced Radiology for Implant Dentistry-(6 hrs) lecture- Columbia University, College of Dental Medicine, 03/11/2018
 • The Maxicourse in Oral Implantology: 1.Advanced Implant Imaging, 2. Anatomy and pathology of the maxillofacial region with Cone beam CT-    (6 hrs) lecture- Salt Lake City, UT, School of Dentistry, 12/10-14/10/2018
 • The Implant Continuum: Advanced Radiology for Implant Dentistry-Complex cases (6 hrs) lecture- Columbia University, College of Dental Medicine, 03/10/2018
 • Diagnostic Ultrasound in Maxillofacial Region (6 hrs) lecture- University of North Carolina (UNC) School of Dentistry, 25/04/2018
 • "Dental Imaging: The Foundation for Comprehensive Treatment" Angelopoulos, C., 3rd Biennial Symposium & Annual Alumni Reunion, Rutgers School of Dental Medicine, New Jersey, NJ, USA, 27/04-29/04/2018 (κατόπιν πρόσκλησης, διάλεξη, 1hrs)
 • "Φρεσκάρουμε τις γνώσεις μας στην Πανοραμική Ακτινογραφία: από την ακτινοπροστασία στη διάγνωση και τα διαγνωστικά λάθη" Χ. Αγγελόπουλος, 14ο Παγκύπριο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Λεμεσός, 02/03-03/03/2018, (κλινικό φροντιστήριο, 2 hrs)
 • The Implant Continuum: Advanced Radiology for Implant Dentistry-(6 hrs) lecture- Columbia University, College of Dental Medicine, 17/11/2017
 • The Implant Continuum: Advanced Radiology for Implant Dentistry-Complex cases (6 hrs) lecture- Columbia University, College of Dental Medicine, 02/11/2017
 • Columbia 2017-International Implantology week: The Digital Flow in Implant Therapy-Russian and Japan Dental groups (4hrs) lecture-Columbia University, College of Dental Medicine, 13/06-16/06/2017
 • University at Buffalo, School of Dentistry-CE program:  1.Advanced Dental Imaging 2. Anatomy and pathology of the maxillofacial region with Cone beam CT-    (6 hrs) lecture-Buffalo, NY, 21/04/17
 • Το όραμα της Ορθδοντικής περνά μέσα από την διάγνωση" Αγγελόπουλος Χ. Ημερίδα Ορθοδοντικής Εταιρείας Β. Ελλάδας  18/02/17 (κατόπιν πρόσκλησης, διάλεξη, 4 hrs)
 • "CBCT Incidental findings: What are we looking? What are we missing?" Angelopoulos C, 23rd Turkish Dental Congress, Istanbul, 21/09-24/09/2017 (κατόπιν πρόσκλησης, διάλεξη, 1 hrs)
 • "CBCT diagnostic efficacy: A 12 yr experience", 21st International Congress of Dento-maxillofacial Radiology, Kaohsiung, Taiwan, 26/04-30/04/2017 (κατόπιν πρόσκλησης, διάλεξη, 1 hrs)
 • "Diagnostic Ultrasound in Dentistry" Turkish Academy of Oral and Maxillofacial Radiology, Eski Sehir, Turkey, 13/04-16/04/2017 (διάλεξη και workshop, 3hrs)
 • "The thinking detective: Reading and Interpreting CBCT scans" Angelopoulos C. Dental XP Global Symposium, Las Vegas, NV 02/02-04/02/17(κατόπιν πρόσκλησης, διάλεξη, 4 hrs)

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων σε εξωτερικές βιβλιογραφικές βάσεις

Scopus

PubMed

Google Scholar