Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) » Ραχιώτης Χρήστος

Ραχιώτης Χρήστος

Αναπληρωτής Καθηγητής


Τηλ: 210-746-1094
Email: craxioti[at]dent.uoa[dot]gr

Διεύθυνση Γραφείου:
Θηβών 2, Γουδί, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα 

Short CV in English English Version

Σπουδές - Μετεκπαίδευση

 • 1996: Πτυχίο Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ
 • 2002: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Οδοντιατρικά Βιοϋλικά του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ
 • 2003: Πιστοποιητικό Κλινικής Εξειδίκευσης στην Οδοντική Χειρουργική του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ
 • 2006: Διδακτορικό Δίπλωμα στη Βιολογία Στόματος του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ

Ακαδημαϊκή δραστηριότητα

 • 2006-2008: Μεταδιδακτορικός συνεργάτης (ΠΔ 407/80) στο Εργαστήριο Οδοντικής Χειρουργικής του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ
 • 2009-2012: Λέκτορας στη Βιολογία Στόματος με εξειδίκευση στη Παθοβιολογία των Σκληρών Οδοντικών Ιστών
 • 2012: Μετακίνηση στο Εργαστήριο Οδοντικής Χειρουργικής του τομέα της Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής
 • 2014-2019: Επίκουρος Καθηγητής στην Οδοντική Χειρουργική
 • 2019-σήμερα Αναπληρωτής Καθηγητής στην Οδοντική Χειρουργική

Επιστημονική δραστηριότητα

Συμμετοχή στην εκπαίδευση

 • Συμμετοχή στην κλινική άσκηση των φοιτητών στην Κλινική της Συνολικής Αντιμετώπισης 9ου και 10ου εξαμήνου του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ στο αντικείμενο της Οδοντικής
 • Υπεύθυνος της κλινική άσκηση της Οδοντικής Χειρουργικής της Κλινικής Συνολικής Αντιμετώπισης Ασθενών των φοιτητών του 6ου εξαμήνου του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ
 • Συμμετοχή στις παραδόσεις «Ιστολογία και Εμβρυολογία Στόματος- Γενική Ιστολογία Εμβρυολογία» του 2ου εξαμήνου του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ
 • Συμμετοχή στα σεμινάρια του μαθήματος «Οδοντική Χειρουργική ΙΙ» του 7ου και 8ου εξαμήνου και στις παραδόσεις του μαθήματος «Οδοντική Χειρουργική Ι» του 5ου και 6ου εξαμήνου του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ
 • Συν-συστονιστής του μαθήματος «Παθολογία σκληρών οδοντικών ιστών» του 3ου εξαμήνου του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ στη θεματική ενότητα της Οδοντικής Τερηδόνας
 • Συντονιστής και διδάσκων του Μαθήματος «Οδοντική Μορφολογία και Εισαγωγή στη Σύγκλειση» του 2ου εξαμήνου του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ. (Κωδικός Μαθήματος 51051)
 • 2004-2005 και 2006-2007: Συμμετοχή σε όλες τις παραδόσεις του μαθήματος «Επιδημιολογία» του 4ου εξαμήνου του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ
 • 2010-2011: Συμμετοχή στη διδασκαλία του μαθήματος επιλογής «Νοσοκομειακή Οδοντιατρική» του 9ου εξαμήνου του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ
 • 2010-2011: Συμμετοχή στη διδασκαλία του μαθήματος «Γηροδοντιατρική» του 8ου εξαμήνου του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ

Μεταπτυχιακό επίπεδο

 • Συντονιστής και Διδάσκων όλης του περιεχομένου του Μαθήματος του Μεταπτυχιακού της Κλινικής Ειδίκευσης της Οδοντικής Χειρουργικής «Οδοντική Τερηδόνα»

Συμμετοχή σε μεταπτυχιακές διπλωματικές και διδακτορικές διατριβές

 • Μέλος σε τρεις (3) Τριμελείς Συμβουλευτικές Επιτροπές Διδακτορικών Διατριβών
 • Μέλος σε δύο (2) επταμελείς εξεταστικές επιτροπές Διδακτορικών Διατριβών
 • Συμμετοχές ως Επιστημονικός Υπεύθυνος σε πέντε (5) μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες
 • Συμμετοχές ως μέλος επιτροπών κρίσης σε επτά (7) διπλωματικές εργασίες

Τιμητικές Διακρίσεις

 • 2003: 1ο βραβείο αναρτημένης Ανακοίνωσης (Poster) στο 23ο ΠΟΣ (Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο)
 • 2007: Βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης (Poster) στο Συνέδριο Academy of Operative Dentistry European Section (AODES) στη Γενεύη για την εργασία «Characterization of oral films formed in the presence of a CPP-ACP agent: an in situ study».
 • 2009: Βραβείο καλύτερης παρουσίασης προφορικής ανακοίνωσης στο Συνέδριο Academy of Operative Dentistry European Section (AODES) στη Σεβίλλη για την εργασία «Evaluation of diagnostic methods in detection of initial proximal caries».
 • 2010: Βραβείο καλύτερης περίληψης στο Συνέδριο 2nd meeting of the Hellenic Association of Supportive Care of the Oral Cavity in Cancer για την εργασία «Caries treatment strategies in patients with head and neck cancer»

Οργανωτική - Διοικητική δραστηριότητα

 • 2018-σήμερα: Μέλος της Επιτροπής Σπουδών της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
 • 2016-σήμερα: Μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας και Έρευνας της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
 • 2016-2017: Μέλος της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) της Οδοντιατρικής Σχολής
 • 2011-2015: Μέλος της επιτροπής για το Οδοντιατρικό Σπουδαστήριο
 • 2005-2007: Εκπρόσωπος του Εργαστηρίου της Οδοντικής Χειρουργικής στο πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «Αναμόρφωση Μεταπτυχιακών Σπουδών».

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

 • Mitropoulos P, Rahiotis C, Kakaboura A, Vougiouklakis G. The impact of magnification on occlusal caries diagnosis with implementation of the ICDAS II criteria. Caries Res. 2012;46(1):82-6
 • Achilleos EE, Rahiotis C, Kakaboura A, Vougiouklakis G. Evaluation of a new fluorescence-based device in the detection of incipient occlusal caries lesions. Lasers Med Sci. 2013;28(1):193-201
 • Rahiotis C, Polychronopoulou A, Tsiklakis K, Kakaboura A. Cervical dentin hypersensitivity: a cross-sectional investigation in Athens, Greece. J Oral Rehabil. 2013;40(12):948-57
 • Pepelassi E, Rahiotis C, Peponi E, Kakaboura A, Vrotsos I. Effectiveness of an in-office arginine-calcium carbonate paste on dentine hypersensitivity in periodontitis patients: a double-blind, randomized controlled trial. J Clin Periodontol. 2015; 42(1):37-45
 • Rahiotis C, Zinelis S, Eliades G, Eliades T. Setting characteristics of a resin infiltration system for incipient caries treatment. J Dent. 2015;43(6): 715-9
 • Martinez-Mier EA, Tenuta LM, Carey CM, Cury JA, van Loveren C, Ekstrand K, Ganss C, Schulte A and the ORCA Fluoride in Toothpaste Analysis Work Group (Rahiotis et al). Summary of the ORCA-Sponsored Workshop on: Methodology for Determination of Potentially Available Fluoride in Toothpastes.Caries Res 2019:53:119-136
 • Poimenova A, Kitraki E, Kakaboura A, Rahiotis C. Early responses of human pulp to direct capping with resin adhesive systems and calcium hydroxide Dent Mater 2018;34(4):73-82
 • Achilleos EE Rahiotis C, Kavvadia K, Vougiouklakis G. Clinical evaluation of two different prevention programs in adults depending on their caries risk profile. One year results. Accepted for publication in Oper Dent (2018)
 • Ntovas P, Loubrinis N, Maniatakos P, Rahiotis C. Evaluation of dental explorer and visual inspection for the detection of residual caries among Greek dentists. J Conserv Dent 2018;21(3):311-318
 • Ntovas P, Rahiotis C. Caries infiltration of proximal enamel lesions with resins. A clinical guideline. Br Dent J 2019;55

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά

 • Κοτρογιάννη Μαρία, Ραχιώτης Χρήστος. Τερηδόνα σχετιζόμενη στην Ακτινοθεραπεία. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2015;69:136-149
 • Ποιμένοβα Α, Ραχιώτης Χ. Αντιτερηδονική δράση υλικών αποκατάστασης που περιέχουν φθόριο - Βιβλιογραφική ανασκόπηση. Παιδοδοντία 2016; 30(1): 42-50
 • Βασελίνοβα Μ, Μητρόπουλος Π, Ραχιώτης Χ. Συγκόλληση σε οδοντίνη επηρασμένη από τερηδόνα. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2016;70:184-209
 • Κοτρογιάννη M, Ραχιώτης Χ. Ο ρόλος του φθορίου των οδοντοπαστών στην πρόληψη και αντιμετώπιση του σχηματισμού τερηδονικών αλλοιώσεων. Παιδοδοντία 2016; 30: 111-124
 • Βασελίνοβα Μ, Μητρόπουλος Π, Ραχιώτης Χ. Διάγνωση και αντιετώπιση τερηδόνας σχετιζόμενης με αποκατάσταση. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2016;70:130-157
 • Ποιμένοβα Α, Ραχιώτης Χ. Κερεζούδης Ν. Άμεση κάλυψη του πολφού με συγκολλητικά συστήματα σύνθετων ρητινών. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2017;71:60-74
 • Τσακανίκου A, Ραχιώτης Χ. Παθήσεις μεταβολισμού, άσθμα και τερηδόνα. Στοματολογία 2017;74:102-112
 • Κουρή Β, Ραχιώτης Χ. Συγκόλληση έμμεσων αποκαταστάσεων σύνθετης ρητίνης οπισθίων δοντιών. Στοματολογία 2017;74:113-120
 • Χαραλάμπους Κ, Μητρόπουλος Π, Ραχιώτης Χ. Επιλεκτική αφαίρεση τερηδονισμένης οδοντίνης: μια εναλλακτική προσέγγιση. Στοματολογία 2018;75:11-20
 • Συκαρά Μ, Μήτρου Π, Ραχιώτης Χ. Μικροαγγειοπάθεια του Σακχαρώδη Διαβήτη στη στοματική κοιλότητα. Αθήρωμα 2018;22:3-4

Ερευνητική Μονογραφία

 • Γνώσεις, απόψεις και συμπεριφορές των Ελλήνων Παθολόγων και Ενδοκρινολόγων σχετικά με την σχέση της περιοδοντικής νόσου, της τερηδόνας και της ξηροστομίας με τον Σακχαρώδη Διαβήτη. Πεδία παρόντος επιστημονικού ενδιαφέροντος

Πεδία παρόντος επιστημονικού ενδιαφέροντος

Τα κύρια πεδία του επιστημονικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος είναι η Οδοντική τερηδόνα. Αναλυτικότερα ασχολούμαι με την αξιολόγηση των κλινικών κριτηρίων ταξινόμησης της τερηδόνας, η αξιολόγηση διαφόρων μεθόδων και συστημάτων διάγνωσης της τερηδόνας, η αντιμετώπιση της αυχενικής οδοντικής υπερευαισθησίας, η κλινική αξιολόγηση των παραγόντων προσδιορισμού του τερηδονικού κινδύνου και τα κλινικά πρωτόκολλα αντιμετώπισης των τερηδονικών βλαβών. Άλλα ερευνητικά πεδία είναι ο χαρακτηρισμός και η μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων και της κινητικής των πολυμερών οδοντιατρικών υλικών και η μελέτη της αλληλεπίδρασης των σκληρών οδοντικών ιστών με αντιτερηδονογόνους παράγοντες.

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων σε εξωτερικές βιβλιογραφικές βάσεις

Scopus

PubMed

Google Scholar