Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) » Υπόδειγμα Σύνταξης Βιογραφικού

Υπόδειγμα Σύνταξης Βιογραφικού Σημειώματος

Στα πλαίσια της εφαρμογής της νέας διαδικασίας για την επιλογή και εξέλιξη καθηγητών, σύμφωνα με το Νόμο 4009/2011 και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του, η Συνέλευση του Τμήματός μας στη συνεδρία στις 03-07-2013 αποφάσισε την τυποποίηση του Βιογραφικού Σημειώματος. (Λήψη Αρχείου)

Σκοπός της τυποποίησης, η οποία δεν είναι υποχρεωτική, είναι ο περιορισμός της έκτασης του Βιογραφικού Σημειώματος, που πολλές φορές περιλαμβάνει επαναλήψεις των ίδιων στοιχείων.

Επιπλέον, επειδή στους εξωτερικούς κριτές θα συμπεριλαμβάνονται  συνάδελφοι από Πανεπιστήμια του εξωτερικού, και εφόσον δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, είναι απαραίτητη η μετάφραση του βιογραφικού και στην αγγλική γλώσσα όσο γίνεται πιο συνοπτικά. Επί παραδείγματι, στο εκπαιδευτικό έργο, τη συμμετοχή στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση, στην ερευνητική εμπειρία, στο οργανωτικό και διοικητικό έργο καθώς επίσης στην επιστημονική δραστηριότητα.

Επίσης, αποφάσισε, όπως στην αναφορά του επιστημονικού έργου σε μορφή δημοσιεύσεων, δεν είναι απαραίτητη η περίληψη των δημοσιεύσεων, εφόσον πλέον οι πλήρεις εργασίες συμπεριλαμβάνονται σε ηλεκτρονική μορφή στο CD που θα καταθέτει ο υποψήφιος.

Ο υποψήφιος θα υποβάλει έναν πλήρη φάκελο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος, που θα είναι στη διάθεση των μελών της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής.