Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) » Δοντά - Μπακογιάννη Αικατερίνη

Δοντά - Μπακογιάννη Αικατερίνη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια


Τηλ: 210-746-1282
Email: edonta[at]dent.uoa[dot]gr

Διεύθυνση Γραφείου:
Θηβών 2, Γουδί, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα

Short CV in English English Version

Σπουδές - Μετεκπαίδευση

 • 1980: Πτυχίο Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 1987: Διδάκτορας της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών

Ακαδημαϊκή δραστηριότητα

 • 1981: Άμισθη συνεργάτης στη Διαγνωστική Κλινική της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 1982: Έμμισθη επιστημονική συνεργάτης στο Εργαστήριο Στοματολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 1988: Λέκτορας στη Διαγνωστική Στόματος της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών
 • 1993: Επίκουρη Καθηγήτρια στη Διαγνωστική Στόματος της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών
 • 1994: Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια στη Διαγνωστική Στόματος της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών
 • 2014: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στη Διαγνωστική Στόματος της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών

Eρευνητική δραστηριότητα

 • Κατά την Ακαδημαϊκή περίοδο 1983-1987 εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα: «Απορροφούμενη δόση ακτινοβολίας από ανατομικές περιοχές του προσώπου και του τραχήλου κατά τη λήψη οπισθοφατνιακών και πανοραμικών ακτινογραφημάτων με θερμοφωταυγαστική μέθοδο. Μελέτη in vivo και in vitro». To ερευνητικό μέρος πραγματοποιήθηκε στο τμήμα Ιατρικής Φυσικής του Αρεταίειου Νοσοκομείου Αθηνών (Δ/ντής Καθηγητής Παπαβασιλείου Κ.).
 • Κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 1997-1999, κατόπιν μετεκπαιδευτικής άδειας από την Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών, συμμετοχή στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Πυρηνικής Τεχνολογίας – Ακτινοπροστασίας στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
 • Κατά την ακαδημαϊκή περίοδο Ιούνιος - Σεπτέμβριος 2003, κατόπιν μετε­κπαι­δευτικής άδειας από την Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών συμμετοχή στις δραστηριότητες του Oral Radiology Dpt, Dental School, Karolinska University, Huddinge στη Σουηδία.

Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά προγράμματα

 • Τριετές Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Sedentexct (Safety and Efficacy of a New and Emerging Dental-xray Modality) 2008-2011. Συγκεκριμένα στο πρόγραμμα αυτό συμμετοχή σε θέματα Δοσιμετρίας κατά τη χρήση οδοντιατρικών υπολογιστικών τομογράφων (CBCT).
 • Τριετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με θέμα που αφορούσε: “Τhe role of intercellular communication and DNA double strand breaks in the induction of bystander effects”

Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα Ελληνικά Ερευνητικά προγράμματα

 • Πρόγραμμα «Θαλής» που εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ το 2011 με θέμα: «Εφαρμογή βιολογικών μεθόδων δοσιμετρίας στη διερεύνηση αντοχής καρκινικών κυττάρων».
 • Ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα: «Comparison of a second with a first generation digital subtraction radiography system in the detection of subtle alveolar bone changes: An in vitro study», με συνεργάτες τους Π. Τζουτζούκο και Αικ. Καραγιάννη η οποία χρηματοδοτήθηκε από τον Ειδικό λογαριασμό κονδυλίων έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών (EΛΚΕ Πρόγραμμα Καποδίστριας). Η εργασία αυτή ανακοινώθηκε στο 10th European Congress of DentoMaxillofacial Radiology Meeting in Leuven 2006 και δημοσιεύτηκε στο Δίγλωσσο (ελλ. + Αγγ.) περιοδικό Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής το 2011.
 • Ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα «Radiation absorbed doses at compact bone-titanium interfaces in diagnostic radiography: a Monte Carlo approach»με συνεργάτες τους Α. Κολιγλιάτη, Κ. Καραγιάννη, Α. Καραγιάννη και Γ. Λίτσα, η οποία χρηματοδοτήθηκε από τον λογαριασμό κονδυλίων έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών (EΛΚΕ Πρόγραμμα Καποδίστριας). H εργασία αυτή δημοσιεύθηκε στο Dentomaxillofacial Radiology 2003;32:327-332.
 • Ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα: «Μελέτη της στοματικής κατάστασης και των αναγκών οδοντιατρικής περίθαλψης ογκολογικών ασθενών» που χρηματοδοτήθηκε από τον λογαριασμό κονδυλίων έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών (EΛΚΕ Πρόγραμμα Καποδίστριας). Η εργασία που προέκυψε, δημοσιεύθηκε στο Βήμα Κλινικής Ογκολογίας 2009 και πήρε βραβείο καλύτερης δημοσιευμένης εργασίας.
 • Μεταπτυχιακή διπλωματική ερευνητική εργασία της Σ. Γαβαλά με θέμα: «Δοσιμετρία και υπολογισμός ενεργού δόσης κατά τη λήψη ψηφιακών πανοραμικών ακτινογραφημάτων» που χρηματοδοτήθηκε από τον λογαριασμό κονδυλίων έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών (EΛΚΕ Πρόγραμμα Καποδίστριας) και ολοκληρώθηκε το 2005.
 • Διδακτορική διατριβή του Λ. Μπέρκα με θέμα: «Βιολογική εκτίμηση της ασφαλούς χρήσης του Οδοντιατρικού Υπολογιστικού Τομογράφου», που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΛΚΕ και βρίσκεται σε εξέλιξη.
 • Διδακτορική διατριβή της Π. Παπανικολάου με θέμα: «Ανοσοϊστοχημική έκφραση της αύξησης του TNF-a, IL-6 και της μείωσης IL-1β στο κεντρικό γιγαντοκυτταρικό κοκκίωμα των γνάθων» που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΛΚΕ και ολοκληρώθηκε το 2009.
 • Κλινικοστατιστική μελέτη σε παιδιά Δημοτικών Σχολείων της Νάξου με θέμα: «Στοματική κατάσταση και ανάγκες περίθαλψης σε παιδιά δημοτικών σχολείων ορεινών και πεδινών περιοχών της Νάξου», που χρηματοδοτήθηκε από Ναξιακό Οργανισμό Βιοιατρικών Επιστημών (ΝΟΒΕ) και ανακοινώθηκε στο Πανελλήνιο Παιδοδοντικό Συνέδριο στην Έδεσσα το 2009

Επιλεγμένες δημισιεύσεις σε διεθνή περιοδικά

 • The effect of nano-hydroxyapatite/chitosan scaffolds on rat calvarial defects for bone Regeneration. Chatzipetros E., Damaskos S., Tosios K.I., Christopoulos P., Donta C, Kalogirou E.M., Yfanti Z., Tsiourvas D., Papavasiliou A. and Tsiklakis K. Int Journal of Implant Dentistry, 2021, 7:40, https://doi.org/10.1186/s40729-021-00327-w
 • Extraoral surgical removal of an ectopic impacted third molar of the mandible. Report of a case. Goutzanis L, Chatzichalepli C, Avgoustidis D, Papadopoulos P, Donta C.J Clin Exp Dent. 2020 Jun 1;12(6):e615-e619. doi: 10.4317/jced.56602.
 • Imaging of nano-hydroxyapatite/chitosan scaffolds using a cone beam computed tomography device on rat calvarial defects with histological verification. Chatzipetros E, Yfanti Z, Christopoulos P, Donta C, Damaskos S, Tsiambas E, Tsiourvas D, Kalogirou EM, Tosios KI, Tsiklakis K.
  Clin Oral Investig. 2019 May 18. doi: 10.1007/s00784-019-02939-4.
 • Application of nano-hydroxyapatite/chitosan scaffolds on rat calvarial critical-sized defects: A pilot study. Chatzipetros E1, Christopoulos P, Donta C, Tosios KI, Tsiambas E, Tsiourvas D, Kalogirou EM, Tsiklakis K.Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2018 Sep 1;23(5):e625-e632. doi: 10.4317/medoral.22455.
 • The role of tongue coating in oral malodor in greek patients. Z. Yfanti, M. Nikitakos, Th. Stefaniotis, C. Donta, K. Tsiklakis. European Journal of Dental Science 2015, 2:5-12.
 • Estimating cancer risk from dental cone-beam CT exposures based on skin dosimetry. Pauwels R, Cockmartin L, Ivanauskaité D, Urbonienė A, Gavala S, Donta C, Tsiklakis K, Jacobs R, Bosmans H, Bogaerts R, Horner K. SEDENTEXCT Project Consortium. Phys Med Biol. 2014 Jul 21;59(14):3877-91.
 • Antimicrobial efficacy of denture adhesives on some oral malodor-related microbes. G. Polyzois, T. Stefaniotis, J. Papaparaskevas, C. Donta. the Society of the Nippon Dental University Odontology. 2013; 101(1):103-107
 • Ιncreased TNF-α, IL-6 and decreased IL-1β immunohistochemical expression by the stromal spindle-shaped cells in the central giant cell granuloma of the jaws. P. Papanicolaou, E. Chrysomali, E. Stylogianni, C. Donta, D. Vlachodimitropoulos. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 17: 56-62, 2012.
 • Generalized pulp stones: report of a case with 6-year follow-up. C. Donta, K. Kavvadia, P. Panopoulos & S. Douzgou. International Endodontic Journal 44: 976-982, 2011.
 • Chromatin dynamics during cell cycle mediate conversion of DNA damage into chromatid breaks and affect formation of chromosomal aberrations: Biological and clinical significance. Terzoudi G.I., Hatzi V.I., Donta-Bakoyianni C., Pantelias G.E. Mutat Res 2011 Jun 3;711(1-2):174-86.
 • Investigation of bystander effects in hybrid cells by means of cell fusion and premature chromosome condensation induction. Terzoudi GI, Donta-Bakoyianni C, Iliakis G, Pantelias GE. Radiat Res. 2010;173(6):789-801.
 • Radiation dose reduction in direct digital panoramic radiography. S. Gavala, C. Donta, K. Tsiklakis, A. Boziari, V. Kamenopoulou, H.C. Stamataki. Eur. J. of Radiology 71:42-48, 2009.
 • Hyalinosis cutis et mucosae: Diagnosis based on oral manifestations – Report of a case. Xanthinaki, C. Donta, V. Gatou, K. Tsiklakis. Journal of Clinical Pediatric Dentistry, 33(2), pp. 171-174, 2008.
 • Τhe influence of the x-ray spectrum at compact bone-titanium interfaces in digital dental radiography. K. Nicopoulou-Karayianni, T.Koligliatis, C.Donta-Bakogianni, A.Karayiannis Dentomaxillofacial Radiology 2006;35:1-8.
 • Dose reduction in maxillofacial imaging using low dose Cone Beam CT. Κ. Tsiklakis, C. Donta, S. Gavala, K. Nicopoulou-Karayianni, V. Kamenopoulou, C. Hourdakis European Journal of Radiology 2005;56:413-417
 • Presence of human herpes virus-8 in saliva and non-lesional oral mucosa in HIV-infected and oncologic immunocompromised patients. D. Triantos, e. Horefti, E. Paximadi, Z. Kyriakopoulou, G. Karakassiliotis, C. Donta-Βakoyianni, A. Rapidis, P. Marcoulatos Oral microbial. Immunol. 19: 201-204, 2004.
 • Radiation absorbed doses at compact bone-titanium interfaces in diagnostic radiography: A Monte Carlo approach. K.Nicopoulou-Karayianni, T. Koligliatis, C. Donta-Bakogianni, A. Karayiannis, J. Litsas Dentomaxillofacial Radiology 2003;32:327-332.
 • Stevens - Jhonson syndrome: a case presentation Donta – Βakoyianni, A.G. Mitsea, Κ. Τheodoropoulou J. Clin. Pediatr. Dent 27(1): 71-76, 2002.
 • Oral Health Status in Greek children and teenagers with disabilities Mitsea, A. Karidis, C. Donta - Bakoyianni, N.D. Spyropoulos J. Clin Pediatr Dent 26(1): 111-118, 2001
 • The lateral periodontal cyst: aetiology, clilincal significance and diagnosis. N.P. Kerezoudis, C. Donta-Bakoyianni, G. Siskos Endod Dent Traumatol 16: 144-150, 2000.
 • Absorbed radiation dose during lateral cephalometric radiography: Comparison of screen-film systems and field-size combinations K. Tsiklakis, C. Donta-Bakoyianni, M. Tassopoulou, V. Kamenopoulou J Clin Pediatr Dent 24: 117-121, 2000.
 • Increased G2 chromosomal radiosensitivity in cancer patients: the role of cdk 1/cyclin-B activity level in the mechanisms involved G.I. Terzoudi, T. Jung, J. Hain, K. Vrouvas, K. Margaritis, C. Donta-Bakoyanni et al. Int J Radiat Biol 76: 607-615, 2000.

Επιλεγμένες δημισιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά

 • Δευτερογενής έγκλειση νεογιλού γομφίου: Ακτινογραφική μελέτη σπάνιας περίπτωσης σε ενήλικα. Καββαδίας Ι., Γαβαλά Σ., Δοντά Α. Παιδοδοντία 2018 32(2): 51-55.
 • Θηλώδης υπερπλασία της υπερώας: παρουσίαση περίπτωσης. Καββαδίας Ι, Χρυσομάλη Ε, Καλύβας ∆, ∆οντά Α. Στοματολογία 2018,75(2): 67-70.
 • ∆ιερεύνηση παραγόντων που σχετίζονται με διαταραχές στη γεύση. Θ. Στεφανιώτης, Σ. Γαβαλά, Αικ. ∆οντά, Κ. Τσιχλάκης. Στοματολογία 2017,74(2): 61-67.
 • Ο ρόλος του επιχρίσματος της γλώσσας στην εμφάνιση της κακοσμίας του στόματος σε Έλληνες ασθενείς. Ζ. Υφαντή, Μ. Νικητάκος Θ. Στεφανιώτης, Α. Δοντά, Κ. Τσιχλάκης. Ευρωπαϊκό Περιοδικό της Οδοντιατρικής Επιστήμης 2015, 4:41-48.
 • Αξιολόγηση των παραμέτρων που σχετίζονται με την ενασβεστίωση του βελονοϋοειδούς συνδέσμου. Ε. Καζάνα, Θ. Στεφανιώτης, Α. Δοντά, Ε. Παπαδάκης, Κ. Στοματολογία, 72(3), 113-121, 2015
 • Ο ρόλος του οδοντιάτρου στην αναγνώριση κακοποιημένων γυναικών. Καραγιάννη Κ., Δοντά Α. Μητσέα Α., Καραγιάννης Α., Πετροπούλου Κ. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος, 66 (1): 12-18, 2012
 • Οδοντιατρικός φόβος. Συχνότητα εμφάνισης και επιπτώσεις στη στοματική υγεία ενήλικων ασθενών. Kοκκορέ Α., Δοντά Α., Καραγιάννη Κ. Ελληνική Νοσοκομειακή Οδοντιατρική 2011, 4: 11-17.
 • Οι δυνατότητες της Οδοντιατρικής κωνικής δέσμης υπολογιστικής τομογραφίας (CBCT) στη διερεύνηση τυχαίων ακτινογραφικών ευρημάτων. Παρουσίαση περιπτώσεων. Α. Δοντά, Ε. Παπαδάκης, Θ. Στεφανιώτης, Κ. Τσιχλάκης. Ελλην. Στοματ. Χρονικά, 54: 201-206, 2010.
 • Μελέτη της στοματικής κατάστασης και των αναγκών οδοντιατρικής περίθαλψης ογκολογικών ασθενών. Α. Μαριδάκη, Α. Δοντά, Α. Καραθανάση, Κ. Τσιχλάκης, Θ. Στεφανιώτης. Βήμα Κλινικής Ογκολογίας 8(3-4): 106-112, 2009.
 • Μείωση δόσης ακτινοβολίας σε ψηφιακές και συμβατικές πανοραμικές και κεφαλομετρικές ακτινογραφίες. Σ. Γαβαλά, Α. Δοντά, Κ. Τσιχλάκης, Α. Μποζιάρη, Β. Καμενοπούλου. Παιδοδοντία 22: 111-118, 2008.

 Ερευνητική Μονογραφία

 • Εφαρμογή βιολογικών μεθόδων για την εκτίμηση επικινδυνότητας ιοντιζουσών ακτινοβολιώνστη Διαγνωστική Ακτινολογία, Αικατερίνη Δοντά-Μπακογιάννη, Αθήνα 2011

Πεδία Ερευνητικού Ενδιαφέροντος

 • Φυσική Δοσιμετρία στη Διαγνωστική Ακτινολογία
 • Βιολογικές Επιδράσεις Ακτίνων –Χ σε Κυτταρογενετικό Επίπεδο

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων σε εξωτερικές βιβλιογραφικές βάσεις

Scopus

PubMed

Google Scholar