Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) » Νικοπούλου - Καραγιάννη Αικατερίνη

Νικοπούλου - Καραγιάννη Αικατερίνη

Καθηγήτρια


Τηλ: 210-746-1164
Email: kkara[at]dent.uoa[dot]gr

Διεύθυνση Γραφείου:
Θηβών 2, Γουδί, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα

Short CV in English English Version

Σπουδές - Τίτλοι

 • 1975: Πτυχίο Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • 1985: Διδακτορικό Δίπλωμα Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • 1988-1989: Research fellow, University of Berne, School of Dental Medicine, Department of Crown and Bridge Prosthetics and Comprehensive Dental Care

Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία

 • 1976-1985: Βοηθός, Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος της Οδοντιατρικής Σχολής του Παν/μιου Αθηνών.
 • 1985-1989: Λέκτορας, Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος της Οδοντιατρικής Σχολής του Παν/μιου Αθηνών.
 • 1988-1989: Research fellow, University of Berne, School of Dental Medicine, Department of Crown and Bridge
  Prosthetics and Comprehensive Dental Care.
 • 1989-2000: Επίκουρη Καθηγήτρια, Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος της Οδοντιατρικής Σχολής του Παν/μιου Αθηνών.
 • 2000-2007: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος της Οδοντιατρικής Σχολής του Παν/μιου Αθηνών.
 • 2004-μέχρι σήμερα. Υπεύθυνη της Μονάδας Ιατροδικαστικής του Στόματος
 • 2007- σήμερα. Καθηγήτρια, Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος της Οδοντιατρικής Σχολής του Παν/μιου Αθηνών.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα

 • 2002-2005: Πρόσκληση για συμμετοχή ως επιστημονικά υπεύθυνης από την Ελλάδα, σε τριετές Ευρωπαικό Ερευνητικό Πρόγραμμα με θέμα: The diagnostic validity of dental radiographic techniques for identifying osteoporotic patient (ΟSTEODENT), από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κ. Horner. Η έρευνα έγινε σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια των Manchester (K.Horner), Leuven (R.Jacobs), Sweden (C.Lindh) και Amsterdam (P. van der Stelt), η οποία χρηματοδοτήθηκε από κονδύλια έρευνας της ΕΟΚ.
 • 2008-2011: Συμμετοχή στο Τριετές Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Sedentexct (Safety and Efficacy of a New and Emerging Dental-xray Modality). Η έρευνα έγινε σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια των Manchester UK, Leuven Belgium, Malmö Sweden, Cluj-Napoca, Romania και Vilnius Lithuania και της εταιρείας Leeds Test Objects Ltd., Boroughbridge, UK και χρηματοδοτήθηκε από κονδύλια έρευνας της ΕΟΚ. Μετά το πέρας του προγράμματος τα στοιχεία που προέκυψαν δημοσιεύθηκαν με την μορφή κατευθυντήριων οδηγιών από την επιτροπή ακτινοπροστασίας της Ένωσης “Radiation Protection: Cone Beam CT for Dental and Maxillofacial Radiology. Evidence based guidelines”

Άλλες Επιστημονικές Δραστηριότητες

Συμμετοχή, ως ομιλήτρια με εισηγήσεις ή ανακοινώσεις σε περισσότερα από 160 Πανελλήνια ή Παγκόσμια Συνέδρια, σε εκδηλώσεις Επιστημονικών Εταιρειών, σε Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια ή Μαθήματα.

Συγγράμματα

 • 2003: Ενδοστοματική Αντινογραφία. Ν. Δ. Σπυρόπουλος, Κ.Νικοπούλου-Καραγιάννη, Κ. Τσιχλάκης, Ιατρικές Εκδόσεις ΛΙΤΣΑΣ, ΑΘΗΝΑ.
 • 2006: Ιατροδικαστική του Στόματος Κ. Νικοπούλου-Καραγιάννη, Ιατρικές Εκδόσεις ΛΙΤΣΑΣ, ΑΘΗΝΑ.
 • 2012: Καραγιάννη K., Τσιχλάκης K. Ιατροδικαστική του Στόματος, Εκδόσεις BROKEN HILL PUBLISHERS LTD
 • 2013: Καραγιάννη Κ, Κολοκοτρώνης Α, Τσιχλάκης Κ, Τοπουζέλης Ν. Ακτινοδιάγνωση στη Στοματογναθοπροσωπική Παθολογία. Εκδόσεις University Studio Press.

Τιμητικές διακρίσεις

 • 1988-1999: Υποτροφία Παπαβραμίδη, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Οργανωτική και Διοικητική δραστηριότητα

 • Ιδρυτικό μέλος της Εuropean Academy of DentoMaxilloFacial Radiology (Ευρωπαική Ακαδημία Οδοντικής και Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας).
 • Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της Εuropean Academy of DentoMaxilloFacial Radiology (Ευρωπαική Ακαδημία Οδοντικής και Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας).
 • Μέλος της Επιστημονικής και Ερευνητικής Επιτροπής της Εuropean Academy of DentoMaxilloFacial Radiology Ευρωπαική Ακαδημία Οδοντικής και Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας).
 • Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 7th European Congress of Dentomaxillofacial Radiology της International Association of Dento-Maxillofacial Radiology (IADMFR).
 • Chairman στο Pre-Congress Course Committee του 7th European Congress of Dentomaxillofacial Radiology, 1998
 • Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Οδοντικής και Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας
 • 1998-2000: Ειδική Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Οδοντικής και Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας
 • 2000-2003: Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Οδοντικής και Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας
 • 2000: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 7th European Congress of Dentomaxillofacial Radiology,
 • 2000: Πρόεδρος της Pre-Congress Course Committee του 7th European Congress of Dentomaxillofacial Radiology
 • 2003 - 2006: Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας οδοντικής και Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας
 • 2006-μέχρι σήμερα. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Οδοντικής και Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας από της 15 Μαρτίου 2006 μέχρι σήμερα.
 • 2003: Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 2nd European IOFOS (International Organisation of Forensic Odontostomatologie)
 • 2003. Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Οδοντιατρικού Σπουδαστηρίου της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • 2004-μέχρι σήμερα. Αναπληρωματικό μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (2004,2005).
 • 2004-μέχρι σήμερα. Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής της Συνολικής Αντιμετώπισης Ασθενών της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • 2005-μέχρι σήμερα. Mέλος της Εφορείας της Βιβλιοθήκης Επιστημών Υγείας.
 • Εκλεγμένο μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Οδοντιατρικού Τμήματος (1986,1987, 2005- 2016).
 • 2007-2010: Διευθύντρια του Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής του Στόματος της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • 2011-2015 Πρόεδρος της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 2015- σήμερα Αναπληρωτής Πρόεδρος της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

 • Devlin H, Allen P, Graham J, Jacobs R, Karayianni K, Lindh C,  van der Stelt PF,  Harrison E,  Adams JE,  Pavitt S, Horner K. Αutomated osteoporosis risk assessment by dentists: a new pathway to diagnosis. Βοne 2006;21:
 • Karayianni K,Horner K, Mitsea Α,,  Mastoris M,  Berkas ,L Jacobs R,  Lindh C,  van der Stelt PF,  Harrison E,  Adams JE,  Pavitt S,  Devlin H. Accuracy in osteoporosis diagnosis of a combination of mandibular cortical width measurement on dental panoramic radiographs and a clinical risk index (OSIRIS): the OSTEODENT project. Bone 2007;40:223-229.
 • Horner K, Karayianni K, , Mitsea Α,  Berkas L, Mastoris M, Jacobs R,  Lindh C,  van der Stelt PF,  Marjanovic E,  Adams JE,  Pavitt S,  Devlin H. The Mandibular cortex on radiographs as a tool for osteoporosis risk assessment.: The OSTEODENT project. Journal of Clinical Densitometry 2007;10:138-146.
 • Geraets WGM, Verheij JGC, van der Stelt PF, Horner K, ,  Lindh C, Karayianni K, Jacobs R , Harrison EJ. Adams JE,   Devlin H. Prediction of bone mineral density with dental radiographs. Bone 2007;40:1217-1221.
 • Geraets WGM, Verheij JGC, van der Stelt PF, Horner K, Lindh C, Nicopoulou KarayianniK, Jacobs R, Devlin H. Osteoporosis and the general dental practitioner: reliability of some digital dental radiological measures.
 • Community Dent Oral Epidemiol 2007; 35: 465–471.
 • Allen PD, Graham DJJ, Farnell EJ, Harrison R, Jacobs R,  Karayianni K, Lindh C,  van der Stelt PF,   Horner K, Devlin H. Detecting reduced bone mineral density from dental radiographs using statistical shape models. Transactions on Information Technology in Biomedicine TITB-00031-2006.K.
 • Nicopoulou-Karayianni, A. Mitsea, K. Horner. Dental diagnostic radiology in the forensic sciences: two case presentations. Dental Diagnostic Radiology 2007;25:12-16.
 • Devlin H., Allen P., Graham J., Jacobs R., Nicopoulou-Karayianni K, Lindh C., Marjanovic E., Adams J., Pavitt S., van der Stelt P.and Horner K. The role of the dental surgeon in detecting osteoporosis:the OSTEODENT study. British Dental Journal 2008; 204 (E16):1-6.
 • Geraets WGM, Verheij JGC, van der Stelt PF, Horner K, Lindh C, Nicopoulou-Karayianni K,Jacobs R, Marjanovic EJ, Adams JE and Devlin H. Selecting regions of interest on intraoral radiographs for the prediction of bone mineral density. Dentomaxillofacial Radiology 2008; 37: 375–379.
 • Nicopoulou-Karayianni K, Tzoutzoukos P, Mitsea A, Karayiannis A, Tsiklakis K, Jacobs R, Lindh C, van der Stelt P, Allen P, Graham J, Horner K, Devlin H, Pavitt S, Yuan J. Tooth loss and osteoporosis: the OSTEODENT Study. J Clin Periodontol. 2009;36:190-7.
 • Nackaerts O, Horner K, Jacobs R, Karayianni K, Mitsea A, Berkas L, Mastoris M, Lindh C, van der Stelt PF, Marjanovic E, Adams JE, Pavitt S, Devlin H. Is self-reported alcohol consumption associated with osteoporotic mandibular bone loss in women? Eur J Oral Sci. 2009;117(1):7-12.
 • Horner K, Allen P, Graham J, Jacobs R, Boonen S, Pavitt S, Nackaerts O, Marjanovic E, Adams JE, Karayianni K, Lindh C, van der Stelt P, Devlin H.The relationship between the OSTEODENT index and hip fracture risk assessment using FRAX. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2010;110:243-249
 • Pepelassi E, Nicopoulou-Karayianni K, Archontopoulou AD, Mitsea A, Kavadella A, Tsiklakis K, Vrotsos I, Devlin H, Horner K. The relationship between osteoporosis and periodontitis in women aged 45-70 years. Oral Dis. 2012;18(4):353-9.
 • Mitsea Α G, Moraitis Κ, Leon G, Nicopoulou-Karayianni K, Spiliopoulou C. Sex determination by tooth size in a sample of Greek population. HOMO 2014;65 : 322–329.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά

 • Νικοπούλου-Καραγιάννη Κ.. Η ψηφιακή αφαιρετική ακτινογραφία στη διάγνωση βλαβών στην φατνιακή ακρολοφία. Μονογραφία, Αθήνα 1995.
 • Νικοπούλου-Καραγιάννη  Κ., Δοντά-Μπακογιάννη Αικ., Καραγιάννης Α., Κουλουμπίνης Β., Πατρικίου Α. Διαφορική διάγνωση βλαβών στα οστά των γνάθων με ηλεκτρονικό διαγνωστικό πρόγραμμα. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2001;55:162-170.
 • Νικοπούλου-Καραγιάννη Κ. Ψηφιακές ενδοστοματικές απεικονιστικές τεχνικές. Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Οδοντικής και Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας 2001;2:1-41.
 • Νικοπούλου-Καραγιάννη Κ., Καραγιάννης Α. Ακτινογραφική εξέταση ασθενών με εμφυτεύματα. Περιοδικό της Eλληνικής Εταιρείας Οδοντικής και Γναθοπροσωπικής ακτινολογίας 2002;3:56-69.
 • Ενδοστοματικά συστήματα ψηφιακής απεικόνισης. Στοματολογία 2002;58:125-132.
 • Μάστορης Μ., Νικοπούλου-Καραγιάννη Κ. Ψηφιακή Πανοραμική Ακτινογραφία. Στοματολογία 2003;60:102-113.
 • Καρούσης Ι.Κ. , Καραγιάννη Κ.. Διαγνωστικές εξετάσεις στην Περιοδοντολογία. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2003;57:51-74.
 • Νικοπούλου-Καραγιάννη Κ. Οστεοπόρωση. Η συμβολή των οδοντιατρικών ακτινογραφημάτων στον εντοπισμό της νόσου. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 2003;47:503-510.
 • Μαραγκού Σ., Νικοπούλου-Καραγιάννη Κ., Δοντά Αικ., Παπαδημητρίου-Θεοδωροπούλου Κ., Χατζάρα Β. Η συμβολή του οδοντιάτρου στην διάγνωση κακοποιημένων παιδιών. Παιδοδοντία 2004;18:211-217.
 • Νικοπούλου-Καραγιάννη Κ., Μηστέα Α.Γ., Σπυρόπουλος Ν.Δ.Η συμβολή της Διαγνωστικής και Ακτινολογίας του Στόματος στην Ιατροδικαστική επιστήμη. Σύγχρονος Οδοντίατρος 2005;25:51-58.
 • Γκρίτζαλης Π, Νικοπούλου-Καραγιάννη Κ. H σημασία της ποιότητας του ακτινογραφήματος στη διάγνωση. Σύγχρονος Οδοντίατρος 2003;23:106-116.
 • Καραγιάννης Α, Μητσέα ΑΓ, Νικοπούλου-Καραγιάννη Κ. Αποτελεί ημετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση παράγοντα κινδύνου για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων; Στοματολογία 2006;63(1):3-17.
 • Μάστορης Μ., Νικοπούλου-Καραγιάννη Κ. Κριτήρια αξιολόγησης συστημάτων ενδοστοματικής ψηφιακής ακτινογραφίας Ελληνικά Στοματολογικά χρονικά 2005;49:305-314.
 • Καραγιάννης Α, Μητσέα Α. Αντενδείξεις για την τοποθέτηση οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων που οφείλονται σε γενικούς  παράγοντες. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 2008;52:173-184.
 • Καραγιάννη Κ, Δοντά, Αικ. Μητσέα, Καραγιάννης Α, Πετροπούλου Α. Ο ρόλος του οδοντιάτρου στην αναγνώριση κακοποιημένων γυναικών. Οδοντοστοματολογική πρόοδος 2012;66(1):12-18.

Πεδία παρόντος ερευνητικού ενδιαφέροντος

Ψηφιακά συστήματα οδοντιατρικής απεικόνισης, οστεοπόρωση και ιατροδικαστικές υποθέσεις ταυτοποίησης ατόμων.

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων σε εξωτερικές βιβλιογραφικές βάσεις

Scopus

PubMed

Google Scholar