Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) » Πεπελάση - Κωστοπούλου Ευδοξία

Πεπελάση - Κωστοπούλου Ευδοξία

Καθηγήτρια


Τηλ: 210-746-1223
Email:epepela[at]dent.uoa[dot]gr

Διεύθυνση Γραφείου:
Θηβών 2, Γουδί, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα

Short CV in English English Version

Σπουδές - Τίτλοι

 • Πτυχίο Οδοντιατρικής Σχολής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) (1985).
 • Εξειδίκευση στην Περιοδοντολογία, Case Western Reserve University, Η.Π.Α. (1986-1988).
 • Μεταπτυχιακός τίτλος κλινικής εξειδίκευσης στην Περιοδοντολογία, Case Western Reserve University, Η.Π.Α. (1988).
 • Master of Science in Dentistry, Case Western Reserve University, Η.Π.Α.  (1988).
 • Διδάκτορας Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ  (1994).

Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία

 • Επιστημονικός Συνεργάτης  Εργαστηρίου Περιοδοντολογίας, Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ (1988-1999).
 • Λέκτορας Περιοδοντολογίας, Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ (1999).
 • Επίκουρη Καθηγήτρια Περιοδοντολογίας, Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ (2004).
 • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Περιοδοντολογίας, Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ  (2014).
 • Καθηγήτρια Περιοδοντολογίας, Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ  (2020).

Τιμητικές διακρίσεις

Βραβείο από την Bristol Society for Disability and Oral Health για την δημοσίευση με τίτλο «Oral hygiene and periodontal treatment needs in young people with special needs attending a special school in Greece». Journal of Dentistry and Oral Health 5/2 57-64. 2004

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών

 • International Academy of Periodontology
 • European Federation of Periodontology
 • American Academy of Periodontology
 • American Dental Society of Europe
 • Ελληνική Εταιρεία Οστεοενσωμάτωσης
 • Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία
 • Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης
 • Εταιρεία Οδοντικής Προσθετικής Ελλάδος
 • Σύλλογος Ελλήνων Περιοδοντολόγων
 • Ελληνική Εταιρεία Υποστηρικτικής Αγωγής του Στόματος στον Ογκολογικό Ασθενή

Οργανωτική και Διοικητική δραστηριότητα

 • Υπεύθυνη Μεταπτυχιακής Κλινικής Περιοδοντολογίας Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (2000-2009).
 • Αναπληρώτρια Συντονίστρια Κλινικής Συνολικής Αντιμετώπισης Ασθενών (ΚΣΑΑ) Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (2015-2017).
 • Υπεύθυνη κλινικής άσκησης στην Περιοδοντολογία των φοιτητών του 9ου και 10ου Εξαμήνου σπουδών της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (2017-).
 • Υπεύθυνη ομάδας φοιτητών στην Κλινική Συνολικής Αντιμετώπισης Ασθενών (ΚΣΑΑ), Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ (2009-2013 και 2014-).
 • Μέλος της Γενικής Συνέλευσης της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (2001-2002, 2003-2009,2010-2011, 2016-2017).
 • Μέλος της Επιτροπής  Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (2015-).
 •  Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής  Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής  (2015-).
 • Μέλος της οργανωτικής επιτροπής 3 Πανελληνίων Οδοντιατρικών Συνεδρίων (2000, 2010, 2016), Πανελληνίου Συνεδρίου Οστεοενσωμάτωσης (1997) και Διεθνούς Συμποσίου Οστεοενσωμάτωσης (2007).

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

 • Pepelassi E., Bissada N.F., Greenwell H., Farah C.F. Doxycycline - tricalcium phosphate composite graft facilitates osseous healing in advanced periodontal furcation defects. J Periodontol 1991; 62: 106-115.
 • Pepelassi E., Diamanti-Kipioti A. Selection of the most accurate method of conventional radiography for the assessment of periodontal osseous destruction. J Clin Periodontol 1997; 24: 557-567.
 • Pepelassi E.A., Tsiklakis K., Diamanti-Kipioti A. Radiographic detection and assessment of the periodontal endosseous defects. J Clin Periodontol 2000; 27:224-230.
 • Antonadou D., Pepelassi M., Synodinou M., Puglisi M., Throuvalas N. Prophylactic use of aminofostine to prevent radiochemotherapy induced mucositis and xerostomia in head – and – neck cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2002; 52(3): 739-747.
 • Tsami A., Pepelassi E., Gizani S., Komboli M., Papagiannoulis L., Mantzavinos M. Oral hygiene and periodontal treatment needs in young individuals with special needs in Greece. JDOH 2004; 5(1): 57-64.
 • Pepelassi E., Tsami A., Komboli M. Root caries in periodontally treated patients in relation to their compliance with suggested periodontal maintenance intervals. Compend Contin Educ Dent  2005; 26: 835-845.
 • Kavvadia K., Pepelassi E., Alexandridis C.,  Arkadopoulou A., Polyzois G., Tossios K. Gingival fibromatosis and significant tooth eruption delay in an 11 years old male: 30 months follow-up. Int J Paediatr Dent 2005; 15: 294-302.
 • Dereka X.E., Markopoulou C.E., Mamalis A., Pepelassi E., Vrotsos I.A. Time-and dose-dependent mitogenic effect of bFGF combined with different bone graft materials. An in vitro study. Clin Oral Implants Res 2006; 17(5): 554-559.
 • Pepelassi E.A., Markopoulou C.E., Dereka X.E., Mamalis A.A., Vrotsos I.A.,  Koutsilieris M. Platelet-rich plasma effect on periodontally affected human gingival fibroblasts: an in vitro study. J Int Acad Periodontol  2009; 11: 160-168.
 • Tsami A., Pepelassi E., Kodovazenitis G., Komboli M. Parameters affecting tooth loss during periodontal maintenance in a Greek population. JADA  2009; 140: 1100-1107.
 • Markou N., Pepelassi E., Vavouraki H., Stamatakis H., Nikolopoulos G., Vrotsos I., Tsiklakis K. Treatment of periodontal endosseous defects with platelet-rich plasma alone or in combination with demineralized freeze-dried bone allograft: A comparative clinical trial. J Periodontol 2009; 80: 1911-1919.
 • Kotsovilis S., Markou N., Pepelassi E., Nikolidakis D. The adjunctive use of platelet-rich plasma in the therapy of periodontal intraosseous defects: a systematic review. J Periodont Res 2010; 45: 428-443.
 • Markou N., Pepelassi E., Kotsovilis S., Vrotsos I., Vavouraki H., Stamatakis H.C. The use of platelet-rich plasma combined with demineralized freeze-dried bone allograft in the treatment of periodontal endosseous defects: a report of two clinical cases. JADA 2010; 141(8): 967-978.
 • Mouzakiti E., Pepelassi E., Fanourakis G., Markopoulou C., Tseleni-Balafouta S., Vrotsos I.  The effect of smoking on the mRNA expression of MMPs and TIMP-1 in untreated chronic periodontitis patients: A cross-sectional study. J Periodont Res 2011; 46 (5): 576-583.
 • Markopoulou C.E., Dereka X.E., Vavouraki H.N., Pepelassi E.A., Mamalis A.A., I.K. Karoussis, Vrotsos I.A. Effect of rhTGF-β1 combined with bone grafts on human periodontal cell differentiation. Growth Factors 2011; 29(1): 14-20.
 • Patsouri A., Mavrogiannea A., Pepelassi E., Gaintantzopoulou M., Kakaboura A. Clinical effectiveness of a desensitizing system on dentin hypersensitivity in periodontitis patients. Am J Dent 2011; 24(2): 85-92.
 • Plessas A., Pepelassi E. Dental and periodontal complications of lip and tongue piercing: Prevalence and influencing factors. Aust Dent J 2012; 57: 71–78.
 • Pepelassi E., Nicopoulou-Karayianni K.,  Archontopoulou A.D., Mitsea A.,  Kavadella A., Tsiklakis K., Vrotsos I., Devlin H., Horner K.. The relationship between osteoporosis and periodontitis in women aged 45–70 years. Oral Dis 2012; 18 (4): 353-359.
 • Mouzakiti E., Pepelassi  E., Fanourakis G., Markopoulou C., Tseleni-Balafouta S.,  Vrotsos I. Expression of MMPs and TIMP-1 in smoker and nonsmoker chronic periodontitis patients before and after periodontal treatment. J Periodont Res 2012; 47(4): 532-542.
 • Xynogala I., Pepelassi E., Perrea D., Agrogiannis G., Pantopoulou A., Patsouris E.,  Vrotsos I.  Adiponectin and interleukin-6 levels in insulin-treated diabetic rats with experimental periodontitis. Braz Oral Res 2012; 26(1): 71–76.
 • Pepelassi E., Xynogala I., Perrea D., Agrogiannis G., Pantopoulou A., Patsouris E., Vrotsos I. Histometric Assessment of the Effect of Diabetes Mellitus on Experimentally Induced Periodontitis in Rats. J Int Acad Periodontol  2012; 14(2): 35-41.
 • Zoumpopoulou G., Pepelassi E., Papaioannou W., Georgalaki M., Maragkoudakis P.A., Tarantilis P., Tsakalidou E., Papadimitriou K. Incidence of bacteriocins produced by food-related lactic acid bacteria active towards oral pathogens. Int J Mol Sci  2013; 14(3): 4640-4654.
 • Pepelassi E, Rahiotis C, Peponi E, Kakaboura A, Vrotsos I. Effectiveness of an in-office arginine–calcium carbonate paste on dentine hypersensitivity in periodontitis patients: a double-blind, randomized controlled trial. J Clin Periodontol 2015; 42: 37–45.
 • Alexandridi F, Tsantila S, Pepelassi E. Smoking cessation and response to periodontal treatment. Aust Dent J 2018; 63 (2):140-149.
 • Vassilopoulos S, Bobetsis Y, Mastoris M, Pepelassi E, Karagianni K. Detection accuracy of bone defects depending on exposure settings of cone beam computed tomography. Int J Periodontics Restorative Dent (accepted for publication 20/2/2019).

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά

 • Πεπελάση ΕΑ, Βρότσος ΙΑ. Θεωρητική βάση και βιολογικές αρχές της εφαρμογής των οστικών μοσχευμάτων στην αποκατάσταση περιοδοντικών βλαβών. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 1991; 45: 327-336.
 • Πεπελάση ΕΑ, Βρότσος ΙΑ. Η χρήση των οστικής προέλευσης μοσχευμάτων στην αντιμετώπιση περιοδοντικών οστικών βλαβών. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 1992; 46: 285-296.
 • Πεπελάση ΕΑ, Βρότσος ΙΑ. Η χρήση των μη οστικής προέλευσης μοσχευμάτων στην αντιμετώπιση περιοδοντικών οστικών βλαβών. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 1993; 47: 53-66
 • Πεπελάση Ε. Μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των αναπλαστικών τεχνικών στην Περιοδοντολογία. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 2003; 47: 341-349.
 • Κωτσοβίλης Σ,, Πεπελάση Ε, Ζαχαριάδης Κ, Καρούσης Ι. Πλαστική χειρουργική στους περιεμφυτευματικούς ιστούς. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2006; 60(3): 340-360.
 • Κωτσοβίλης Σ, Μάρκου Ν, Πεπελάση Ε. Πλάσμα υψηλής περιεκτικότητας σε αιμοπετάλια (PRP): Ιστορική εξέλιξη, μέθοδοι παρασκευής και μηχανισμοί βιολογικής δράσης του. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 2008; 52(4): 387-396.
 • Μουζακίτη Ε, Πεπελάση Ε. Οστεονέκρωση προκαλούμενη από διφωσφονικά. Αιτιολογία, διάγνωση, πρόληψη και αντιμετώπιση. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2009; 63(2): 248-269.
 • Πεπελάση Ε, Ξυνογαλά Ι. Η σημερινή θέση των αναπλαστικών τεχνικών. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2009;63(1):126-145.
 • Βρεττός Α, Πεπελάση Ε. Νεότερα δεδομένα σχετικά με την πρόληψη της λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας στον οδοντιατρικό ασθενή. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 2009; 53(1): 59-69.
 • Κωτσοβίλης Σ, Γληνού, ΤΜ, Πεπελάση Ε. Κλινική εφαρμογή των ακτίνων laser στη θεραπεία των περιοδοντικών και περιεμφυτευματικών νόσων. Περιοδοντολογικά  Ανάλεκτα  2010; 21(1): 1-14.
 • Πεπελάση Ε, Αρχοντοπούλου Α,  Βρότσος Ι. Αποτυχία της περιοδοντικής θεραπείας. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2010; 64(2): 352-370. Πλέσσας Α, Πεπελάση Ε. Επιπτώσεις του piercing στη στοματική κοιλότητα. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 2011; 55(4): 345-351.
 • Βολτίδη Ε, Κομποτιάτη Θ, Πεπελάση Ε, Μάρκου Ν, Ρούσσου Ι. Διατήρηση και διαμόρφωση περιεμφυτευματικών μαλακών ιστών στην πρόσθια αισθητική περιοχή: προσθετική  και χειρουργική προσέγγιση. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2012; 66(1): 88-104.
 • Πεπελάση Ε. Η ενημερωμένη συναίνεση του ασθενούς στην Εμφυτευματολογία. Τιμητικός Τόμος εις μνήμην Καθηγητού Α. Δουκουδάκη. Αθήνα 2017: 271-285.

Πεδία παρόντος ερευνητικού ενδιαφέροντος

 • Ανάπλαση των περιοδοντικών ιστών.
 • Βιολογία των περιοδοντικών ιστών.
 • Εμφυτευματολογία.

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων σε εξωτερικές βιβλιογραφικές βάσεις

Scopus

PubMed

Google Scholar