Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) » Πιπέρη Ευαγγελία

Πιπέρη Ευαγγελία

 

Επίκουρη Καθηγήτρια

Τηλ: 210-746-1304
Email: liapiperi[at]dent.uoa[dot]gr

Διεύθυνση Γραφείου:
Θηβών 2, Γουδί, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα 

Short CV in English English Version

Εκπαίδευση –Τίτλοι Σπουδών

 • 1994: Πτυχίο Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ                                                                      
 • 1999: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Παθοβιολογία Στόματος, Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ                                                         
 • 1999: Μεταπτυχιακός τίτλος Κλινικής Εξειδίκευσης στη Στοματολογία, Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ                  
 • 2006: Διδακτορικό Δίπλωμα στη Βασική Επιστήμη της Παθοβιολογίας του Στόματος, Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία

 • 2015-σήμερα: Επίκουρη Καθηγήτρια, Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
 • 2009-2015: Λέκτορας Στοματολογίας, Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ 
 • 2008: Georgios Koutlas Postdoctoral Fellowship, Division of Oral and Maxillofacial Pathology, School of Dentistry, University of Minnesota    
 • 2000-2006: Άμισθη Επιστημονική Συνεργάτης και Υποψήφια Διδάκτωρ Εργαστηρίου Στοματολογίας, Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
 •  2005-σήμερα: Mέλος της Μονάδας Ιατροδικαστικής του Στόματος, Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ                                                                                                                                                                 
 •  2006-2007, 2007-2008: Ειδική Επιστήμονας στο γνωστικό αντικείμενο της Στοματολογίας, Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ                                              

Τιμητικές Διακρίσεις

 •  Υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για το 3ο έτος προπτυχιακών σπουδών
 •  Υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για τον Α΄ και Β΄ Κύκλο Μεταπτυχικών Σπουδών
 •  Καλύτερη επίδοση μεταξύ των μεταπτυχιακών φοιτητών του Α΄ Κύκλου Μεταπτυχιακών Σπουδών εισαγωγής ακαδ. έτους 1995-1996
 • 1ο Βραβείο καλύτερης εργασίας στο 8ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Οδοντιατρικής  Σχολής ΕΚΠΑ, 2000
 • 1ο Βραβείο καλύτερης εργασίας στο 12ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Οδοντιατρικής  Σχολής ΕΚΠΑ, 2008
 • 1ο  Βραβείο καλύτερης ελεύθερης ανακοίνωσης στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματολογίας, Αθήνα 2009

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών

 • European Association of Oral Medicine, 2000-
 • Ελληνική Εταιρεία Παθολογίας του Στόματος, 2000-
 • Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης, 2010-

Ερευνητική Δραστηριότητα

Συμμετοχή στα ακόλουθα ερευνητικά προγράμματα:

 • «Μελέτη της υπερμικροσκοπικής δομής και ιστογένεσης των όγκων του στόματος»  και Επιστημονική Υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια κ.Νικολάτου-Γαλίτη, το οποίο επιχορηγήθηκε από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΠΕΝΕΔ 1995, Κ.Α.70/3/2965),
 • «Μελέτη των επιπλοκών στο στόμα κατά την αντικαρκινική θεραπεία, η οποία περιλαμβάνει: 1. την ακτινοθεραπεία κακοήθων όγκων κεφαλής-τραχήλου και 2. την αλλογενή μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, μετά από χημειο-ακτινοθεραπεία για την αντιμετώπιση κακοήθων αιματολογικών νοσημάτων» και  Επιστημονική Υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια κ.Νικολάτου-Γαλίτη, το οποίο επιχορηγήθηκε από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση (K.A. 70/3/5062, ΠΕΝΕΔ 99ΕΔ 39),
 • «Ανοσοϊστοχημική διερεύνηση της μονοκλωνικότητας του λεμφοκυτταρικού πληθυσμού και της αιτιολογικής συσχέτισης με την ανίχνευση του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού, σε ελάσσονες σιαλογόνους αδένες ασθενών με σύνδρομο Sjögren», (Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Αθηνών-Ε.Λ.Κ.Ε. με Κ.Α. 70/4/6448),
 • Κλινικοπαθολογικές μελέτες σε επιδερμοειδείς κύστεις, βλάβες επιθηλιακής δυσπλασίας, ακανθοκυτταρικά καρκινώματα και μεταστατικά καρκινώματα του στόματος, 
 • Κλινικοπαθολογική, ανοσοϊστοχημική μελέτη και εφαρμογή In Situ Υβριδισμού για την ανίχνευση του ιού HPV σε μυρμηκιώδη ξανθώματα του στόματος,
 • Κλινικοπαθολογική μελέτη και εφαρμογή In Situ Υβριδισμού για την ανίχνευση του ιού Epstein-Barr σε βλάβες τριχωτής λευκοπλακίας του στόματος σε HIV αρνητικούς ασθενείς,
 • Ανοσοϊστοχημική διερεύνηση ως προς την έκφραση των CD34, CD31, S100, SMA, Ki-67, Bcl-2 και των υποδοχέων οιστρογόνων και προγεστερόνης σε περίπτωση γιγαντοκυτταρικού αγγειοινώματος της στοματικής κοιλότητας,
 • Κλινική μελέτη για την αποτελεσματικότητα της τοπικής χορήγησης κυκλοσπορίνης σε ασθενείς με ομαλό λειχήνα του στόματος.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Σκλαβούνου Α, Πιπέρη Ε, Αγγελόπουλος Α, Παπανικολάου Σ: «Φυματιώδες έλκος της γλώσσας ως  πρώτη εκδήλωση πρωτοπαθούς πνευμονικής φυματίωσης. Παρουσίαση περίπτωσης».   Ιατρικά Χρονικά 2001;4: 209-213.
 • Sklavounou-Andrikopoulou A, Piperi E, Iakovou M, Paikos S: «Oral and maxillofacial manifestations of haematopoietic and lymphoreticular disorders. Part I. Oral and maxillofacial manifestations of benign haematological disorders».    Haema 2002;5(3):222-229.
 • Paikos S, Piperi E , Sklavounou-Andrikopoulou A: «Oral and maxillofacial manifestations of haematopoietic and lymphoreticular disorders. Part ΙI. Section A. Oral and maxillofacial manifestations of malignant haematological disorders». Haema 2002;5(4):305-319.
 • Sklavounou-Andrikopoulou A, Piperi E, Paikos S: «Oral and maxillofacial manifestations of haematopoietic and lymphoreticular disorders. Part ΙI. Section B. Oral and maxillofacial manifestations of malignant haematological disorders». Haema 2003;6(1):48-53.
 • Πιπέρη Ε, Χρυσομάλη Ε, Νικολάτου-Γαλίτη Ο, Γιαννακάκη Α, Χαρχαλάκης Ν, Νικολάτος Γ, Παπανικολάου Σ: «Μυρμηκιώδες ξάνθωμα του χείλους μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. Παρουσίαση τριών περιπτώσεων». Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2004;58(2):286-294.
 • Sklavounou-Andrikopoulou Α, Piperi Ε, Papanikolaou V, Karakoulakis I: «Oral soft tissue lesions in Greek children and adolescents: A retrospective analysis over a 32-year period».  J Clin Pediatr Dent 2005; 29(2):175-178.
 • Χρυσομάλη Ε, Πιπέρη Ε, Ιακώβου Μ, Παπανικολάου Σ: «Το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του στόματος σε άτομα ηλικίας μικρότερης των 40 ετών: κλινικοπαθολογική  μελέτη 47 περιπτώσεων». Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 2005;49 (1):21-27.
 • Πιπέρη Ε, Σκλαβούνου-Ανδρικοπούλου Α, Καρακουλάκης Ι, Τζήμα Ε, Πάικος Σ, Παπανικολάου Σ: «Κοκκιωμάτωση του Wegener με πρώϊμη κλινική εκδήλωση από τη στοματική κοιλότητα. Παρουσίαση περίπτωσης». Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 2005; 6(1): 37-44.
 • Α. Sklavounou, Chr. Naoum, E. Piperi, Ch. Pavlidou, N. Nicolaou, P. Emanouil: «The efficacy of topical cyclosporine in Oral Lichen Planus». Cosmetic Medicine 2008; (2): 83-87. 
 • Evangelia Piperi, Jessica E. Omlie, Stefan E. Pambuccian, Ioannis G. Koutlas:Oral hairy leukoplakia in HIV-negative patients. Report of ten cases.  Int J Surg  Pathol 2010; 18(3): 177-183.
 • Evangelia Piperi, Michael D. Rohrer, Stephan E. Pambuccian, Ioannis G. Koutlas. Vascular solitary fibrous tumor with "floret" cells or giant cell angiofibroma?  A lingual example highlighting the overlapping characteristics of these entities, and positive immunoreaction for estrogen and progesterone receptors.
  Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2009; 107: 685-690.
 • Αλεξάνδρα Σκλαβούνου, Ευαγγελία Πιπέρη. Νεότερα δεδομένα στο ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα της στοματικής κοιλότητας. Ελληνική Νοσοκομειακή Οδοντιατρική 2009, 1: 29-34.
 • Evangelia P. Piperi, Scott A. Rake, Konstantinos I. Tosios, Evdokia E. Vasilopoulou, Angela P. Rake, Noah A. Sandler, Tim Issacson, Alexandra Sklavounou, Ioannis G. Koutlas. Mandibular melanotic neuroectodermal tumor of infancy treated conservatively with enucleation.  A case report with 11 years follow-up and review of the literature. J Craniofac Surg 2010; 21(3): 685-688.

Πεδία παρόντος ερευνητικού ενδιαφέροντος

 • Aποτελεσματικότητα της per os χορήγησης πιλοκαρπίνης στην αντιμετώπιση της ξηροστομίας στο σύνδρομο Sjögren
 • Λεμφώματα στοματικής κοιλότητας
 • Λεμφωματογένεση στο σύνδρομο Sjögren
 • Διερεύνηση υποδοχέων τύπου Toll σε αυτοάνοσα νοσήματα

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων σε εξωτερικές βιβλιογραφικές βάσεις

Scopus

PubMed

Google Scholar