Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) » Λουκίδης Μιχαήλ

Γεωργάκη Μαρία

 

 Επίκουρη Καθηγήτρια

Τηλ: 210-746-1171
Email: margeor[at]dent.uoa[dot]gr

Διεύθυνση Γραφείου:
Θηβών 2, Γουδί, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα

Σπουδές-Μετεκπαίδευση

 • Πτυχίο Τμήματος Οδοντιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, ΕΚΠΑ, 2006
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Στοματολογία, Τμήμα Οδοντιατρικής, ΕΚΠΑ, 2013
 • Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Οδοντιατρικής, ΕΚΠΑ, 2021
 • Diploma in Oral Medicine (EAOM, 2021)
 • Μετεκπαίδευση, Oral Medicine Unit of the Sheba Medical Center, Tel-Hashomer, Israel και Department of Oncology and Diagnostic Sciences, School of Dentistry, University of Maryland, Baltimore, USA), 2021-2022

Ακαδημαϊκή Δραστηριότητα

 • 2010-2014: Επιστημονική Συνεργάτις Εργαστηρίου Στοματολογίας, Τμήμα Οδοντιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 2020-2021: Έμμισθη Επιστημονική Συνεργάτις Κλινικής Στοματολογίας και Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 2022-: Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Στοματολογίας και Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής, Tομέας Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος, Τμήμα Οδοντιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τιμητικές Διακρίσεις

 • 1ο Βραβείο Καλύτερης Ελεύθερης Ανακοίνωσης, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματολογίας, Αθήνα 2-4 Απριλίου 2009 για την εργασία: M. Γεωργάκη, E. Βασιλοπούλου, E. Πιπέρη, M. Ανδρικοπούλου, Α. Σκλαβούνου. Ουδετεροπενικά έλκη στοματικής κοιλότητας λόγω λήψης κλοναζαπίνης.
 • 1st Prize – Ελεύθερης Ανακοίνωσης, 15th Biennial Congress of European Association of Oral Medicine, September 24-25, 2021, Porto, Portugal για την εργασία: Georgaki M, Avgoustidis D, Theofilou VI, Piperi E, Pettas E, Kalyvas D, Vlachodimitropoulos D, Perisanidis C, Andreas C. Lazaris AC, Nikitakis NG. Patterns and predictors of recurrence in oral leukoplakia: An immunohistochemical study, που αποτελούσε μέρος της διδακτορικής διατριβής.

Επιστημονική Δραστηριότητα

 • Περισσότερες από 40 ανακοινώσεις σε Ελληνικά συνέδρια και 45 σε διεθνή συνέδρια
 • Διπλωματική εργασία: Συγκριτική μελέτη τοπικού κορτικοστεροειδούς και κυκλοσπορίνης καθώς και συστηματικού ανοσοτροποποιητικού παράγοντα στην αντιμετώπιση του ομαλού λειχήνα στόματος. Αθήνα, ΕΚΠΑ, 2013
 • Διδακτορική Διατριβή: Georgaki M. Comparative clinical and immunohistochemical study of CO2 Laser ablation vs conventional surgical removal for the management of oral premalignant lesions. Αθήνα, ΕΚΠΑ, 2022

Μέλος επιστημονικών Εταιρειών

 • Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής (Μέλος: 2006-).
 • American Academy of Oral Medicine (AAOM) (Μέλος: 2015-)
 • European Association of Oral Medicine (EAOM) (Μέλος: 2010-)
 • Ελληνική Εταιρεία Παθολογίας Στόματος (ΕΕΠΣ) (Μέλος: 2007-, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - Ταμίας: 2019-2021)
 • Ελληνική Εταιρεία Στοματολογίας (Μέλος Δ.Σ., Ταμίας 2022-)
 • Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Στόματος (Μέλος: 2007-)

Οργανωτική και Διοικητική Δραστηριότητα

 • Μέλος της Επιτροπής Διασύνδεσης Αποφοίτων με την Κοινωνία
 • Μέλος της Επιτροπής Επικοινωνίας, Δημόσιων Σχέσεων και Εκδηλώσεων
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ταμίας (2019-) της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογίας Στόματος

Συμμετοχή σε Οργανωτικές και Επιστημονικές Επιτροπές Συνεδρίων

 • Βοηθός Συντονιστή, Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Παθολογίας Στόματος "Οστεονέκρωση των γνάθων: Από την κατανόηση στην αντιμετώπιση". Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου, 2016
 • Βοηθός της Οργανωτικής Επιτροπής, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματολογίας, Αθήνα, 20-21 Μαρτίου, 2015
 • Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματολογίας και 1st European Association of Oral Medicine (EAOM) Region 5 Meeting, Θεσσαλονίκη, 1-2 Μαρτίου, 2019
 • Member of the outstanding Poster Award Committee, The joint meeting of the Israeli Society of Oral Medicine and European Association of Oral Medicine (EAOM) Region V, Israel, 15-16 December, 2022
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματολογίας

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή περιοδικά

 • Arvanitidou IE, Nikitakis NG, Georgaki M, Papadogeorgakis N, Tzioufas A, Sklavounou A. Multiple primary squamous cell carcinomas of the lower lip and tongue arising in discoid lupus erythematosus: a case report. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2018 Feb;125(2):e22-e30.
 • Nikitakis NG, Pentenero M, Georgaki M, Poh CF, Peterson DE, Edwards P, Lingen M, Sauk JJ. Molecular markers associated with development and progression of potentially premalignant oral epithelial lesions: Current knowledge and future implications. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2018;125:650-669.
 • Paschalidi P, Gkouveris I, Soundia A, Kalfarentzos E, Vardas E, Georgaki M, Kostakis G, Erovic BM, Tetradis S, Perisanidis C, Nikitakis NG. The role of M1 and M2 macrophage polarization in progression of medication-related osteonecrosis of the jaw. Clin Oral Investig. 2021;25:2845-2857.
 • Theofilou VI, Pettas E, Georgaki M, Daskalopoulos A, Nikitakis NG. Localized juvenile spongiotic gingival hyperplasia: Microscopic variations and proposed change to nomenclature. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2021;131:329-338.
 • Pettas E, Theofilou VI, Georgaki M, Daskalopoulos A, Kalyvas D, Lazaris AC, Younis RH, Nikitakis NG. Canalicular adenoma with unicystic morphology. A rare entity. J Clin Exp Dent. 2021;13:e88-e94.
 • Georgaki M, Avgoustidis D, Theofilou VI, Piperi E, Pettas E, Kalyvas DG, Vlachodimitropoulos D, Perisanidis C, Lazaris AC, Nikitakis NG. Recurrence in Oral Premalignancy: Clinicopathologic and Immunohistochemical Analysis. Diagnostics (Basel). 2021;11(5):872.
 • Georgaki M, Theofilou VI, Pettas E, Stoufi E, Younis RH, Kolokotronis A, Sauk JJ, Nikitakis NG. Understanding the complex pathogenesis of oral cancer: A comprehensive review. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2021;132(5):566-579.
 • Georgaki M, Piperi E, Theofilou VI, Pettas E, Stoufi E, Nikitakis NG. A randomized clinical trial of topical dexamethasone vs. cyclosporine treatment for oral lichen planus. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2022;27 (2):e113-24.
 • Georgaki M, Delli K, Paschalidi P, Gkizani S, Tsiklakis K, Nikitakis NG. Chronic Osteomyelitis with Proliferative Periostitis of the Mandible in a Child: Report of a Case Managed by Immunosuppressive Treatment. Pediatr Infect Dis J. 2022 Jan 1;41(1):e10-e15.
 • Georgaki M, Theofilou VI, Pettas E, Piperi E, Stoufi E, Panayiotidis P, Nikitakis NG. Blastoid Mantle Cell Lymphoma of the Palate: Report of a Rare Aggressive Entity and Review of the Literature. Head Neck Pathol. 2022 Jun;16(2):631-642.
 • Stoufi DE, Georgaki M, Tsouri I, Nikitakis NG. Self- inflicted Oral Mucosal Injuries in Pediatric Patients: A Case Series. Inter Ped Dent Open Acc J 2021;6(4)
 • Tsolakis AI, Khaldi L, Rontogianni A, Georgaki M, Christopoulou I, Dontas IA. Alveolar bone response distal to applied orthodontic forces in ovariectomized rats. J Musculoskelet Neuronal Interact. 2022;22(2):235-241.
 • Faustino ISP, Georgaki M, Fonseca FP, Martins MD, Santos-Silva AR, Vargas PA, Lopes MA. Intraoral mass, extraoral suppuration, and jaw lesions. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2022;134(1):10-14.
 • Nikitakis NG, Georgaki M, Merkourea S, Chaisuparat R, Warburton G, Lopes MA, Papadimitriou JC, Ord RA. Juvenile trabecular ossifying fibroma: Immunohistochemical expression of MDM2, CDK4 and p53 compared to conventional ossifying fibroma. J Clin Exp Dent. 2022 Jan 1;14(1):e27-e34.
 • Papageorgiou N, Pettas E, Georgaki M, Nikitakis NG. "Ring-Like Mass" Surrounding the Cervix of a Primary Incisor. Report of a Challenging Case. J Oral Maxillofac Res. 2021;12(4):e5.
 • Pettas E, Savva V, Theofilou VI, Georgaki M, Nikitakis NG. Oral Candida infection in psoriatic patients treated with IL-17A inhibitors: Report of 3 cases and a comprehensive review of the literature. Diagnostics 2022, 12, 3.
 • Faustino ISP, Georgaki M, Santos-Silva AR, Vargas PA, Lopes MA. Head and neck radiotherapy leading to extensive late oral soft-tissue necrosis. Oral Oncol. 2022;125:105710.
 • Piperi E, Georgaki M, Andreou A, Pettas E, Tziveleka S, Nikitakis NG. Cheilitis Glandularis: A clinicopathologic study with emphasis on etiopathogenesis. Oral Dis. 2022. Feb 3.
 • Vardas E, Georgaki M, Papadopoulou E, Delli K, Kouroumalis A, Kalfarentzos E, Lakiotaki E, Nikitakis NG. Diagnostic challenges in a diffuse large B-cell lymphoma of the maxilla presenting as exposed necrotic bone. J Clin Exp Dent. 2022;14(3):e303-e309
 • Faustino ISP, de Pauli Paglioni M, de Almeida Mariz BAL, Costa Normando AG, Pérez-de-Oliveira ME, Georgaki M, Nikitakis NG, Pablo Vargas A, Santos-Silva AR, Lopes MA. Prognostic outcomes of oral squamous cell carcinomas derived from proliferative verrucous leukoplakia: a systematic review. Oral Dis. 2022.Feb 24.
 • Karamani II, Tsolakis IA, Makrygiannakis MA, Georgaki M, Tsolakis AI. Impact of Diet Consistency on the Mandibular Morphology: A Systematic Review of Studies on Rat Models. Int J Environ Res Public Health. 2022;19(5):2706.
 • Theofilou VI, Alfaifi A, Montelongo-Jauregui D, Pettas E, Georgaki M, Nikitakis NG, Jabra-Rizk MA, Sultan AS. The oral mycobiome: Oral epithelial dysplasia and oral squamous cell carcinoma. J Oral Pathol Med. 2022;51(5):413-420.
 • Tzanavaris K, Pettas E, Thermos G, Georgaki M, Piperi E, Nikitakis NG. Base of tongue metastasis of cutaneous malignant melanoma with rhabdoid and neuroendocrine features: Report of a rare case and review of the literature. Head Neck Pathol. 2022.
 • Georgaki M, Andreou A, Tziveleka S, Nikitakis NG. Oral erosive/ulcerative lichen planus in a 3 years old child. A rare case report. International Journal of Research and Reports in Dentistry 2022 IJRRD 5(2): 1-6.
 • Tziveleka S, Georgaki M, Pettas E, Savva V, Papadopoulou E, Katafygiotis P, Vardas E, Piperi E, Nikitakis NG. Acquired Compound Melanocytic Nevus on the Palate of a Child: Report of a Case. J Oral Maxillofac Res. 2022;13(1):e5.
 • Lyros I, Ferdianakis E, Halazonetis D, Lykogeorgos T, Alexiou A, Alexiou KE, Georgaki M, Vardas E, Yfanti Z, Tsolakis AI. Three-Dimensional Analysis of Posterior Mandibular Displacement in Rats. Vet Sci. 2022 Mar 20;9(3):144.
 • Kounoupis V, Andeadis D, Georgaki M, Albanidou-Farmaki E, Daniilidis M, Markopoulos A, Karyotis N, Nikitakis NG, Poulopoulos A. IL-10 and TGF-β1 gene polymorphisms in Greek patients with recurrent aphthous stomatitis. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2022 Sep 1;27(5):e426-e433.
 • Marketos N, Koulouri V, Piperi EP, Georgaki ME, Nikitakis NG, Mavragani CP. Scleroderma-specific autoantibodies: Should they be included in the diagnostic work-up for Sjögren's syndrome? Semin Arthritis Rheum. 2022 Aug;55:152026.
 • Emfietzoglou R, Pettas E, Georgaki M, Papadopoulou E, Theofilou VI, Papadogeorgakis N, Piperi E, Lopes MA, Nikitakis NG. Lymphoepithelial Subtype of Oral Squamous Cell Carcinoma: Report of an EBV-Negative Case and Literature Review. Dent J (Basel). 2022 Sep 5;10(9):165.

Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά περιοδικά

 • Βασιλοπούλου Ε, Νικητάκης Ν, Γεωργάκη Μ, Σκλαβούνου Α. Αδαμαντινοβλάστωμα σε παιδιά και εφήβους. Παιδοδοντία. 2009;23:112-8.
 • Χριστόπουλος Π., Γεωργάκη Μ., Βασιλοπούλου Ε., Τόσιος Κ. Αδαμαντινοβλάστωμα με εικόνα πλάγιας περιρριζικής κύστης. Παρουσίαση περίπτωσης. Στοματολογία, 2009, 66(2): 71-76
 • Γεωργάκη Μ., Καλύβας Δ., Νικητάκης Ν. Η συμβολή του Laser CO2 στην αντιμετώπιση της λευκοπλακίας του στόματος. Νεότερα δεδομένα και βιβλιογραφική ανασκόπηση. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2017, 71 (2): 212-221

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων σε εξωτερικές βιβλιογραφικές βάσεις

Scopus

PubMed

Google Scholar