Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) » Πολυζώης Γρηγόρης

Πολυζώης Γρηγόρης

Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Προσθετικής


Τηλ: 210-746-1010
Email: grepolyz[at]dent.uoa[dot]gr

Διεύθυνση Γραφείου:
Θηβών 2, Γουδί, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα

Short CV in English English Version

Σπουδές - Μετεκπαίδευση

 • 1977- Πτυχίο Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών
 • 1983- Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 1987- MScD University of Wales, College of Medicine, UK (Σπουδές συνδεδεμένες με το αντικείμενο της Γναθοπροσωπικής Προσθετικής)

Ακαδημαϊκή δραστηριότητα

 • 1979- Άμισθος Συνεργάτης (Οδοντική και Ανωτέρα Προσθετική)
 • 1980- Επιστημονικός Συνεργάτης (Οδοντική και Ανωτέρα Προσθετική)
 • 1984- Λέκτορας (Οδοντική και Ανωτέρα Προσθετική)
 • 1988- Υπεύθυνος Μονάδας Γναθοπροσωπικής Προσθετικής
 • 1991- Επισκέπτης Ερευνητής ΝΙΟΜ- Scandinavian Institute of Dental Materials, Haslum, Norway
 • 1988- Επίκουρος Καθηγητής (Κινητή Προσθετική)
 • 1998- Αναπληρωτής Καθηγητής (Κινητή Προσθετική)
 • 2014- Καθηγητής (Κινητή Προσθετική με Επιπρόσθετες Γνώσεις Γναθοπροσωπικής Προσθετικής)
 • 2015- Διευθυντής Εργαστηρίου Προσθετικής
 • 2015- Διευθυντής ΠΜΣ Προσθετικής

Τιμητικές Διακρίσεις

 • Υπότροφος Υπουργείο Παιδείας (Επιστημονικές Μορφωτικές Ανταλλαγές)
 • Αγγλία (1988), Ολλανδία (1990),Φιλανδία (1993), Νορβηγία (1997), Φιλανδία (2001)
 • British Council Travel Award 1997
 • Quinttessence Poster Prize, 27th Annual Conference of EPA, September 2003, Geneva

Οργανωτική - Διοικητική δραστηριότητα

 • Υπεύθυνος της Μονάδας Γναθοπροσωπικής Προσθετικής που λειτουργεί στα πλαίσια του ΠΜΣ Προσθετικής
 • Councillor European College of Gerodontology,( 2004-2010)
 • European Prosthodontic Association (EPA)- Council member, ( 2006-2009)
 • Μέλος ΔΣ της «Ελληνικής Εταιρείας Βιοϋλικών», (2005-2012)

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

 

 • Polyzois G, Lagouvardos P, Omar R, Brunton P. Attitudes of dentists toward denture adhesives: A questionnaire survey in Greece,J Prosthetic Dentistry, 118:643-649, 2017
 • Artopoulou I, Karademas E, Papadogeorgakis N, Papathanasiou I, Polyzois G. Effects of sociodemographic, treatment variables, and medical characteristics on quality of life of patients with maxillectomy restored with obturator prostheses. J Prosthetic Dentistry, 118:783-789, 2017
 • Yoshida K, Polyzois GL, Frangou MJ, Murata H. Evaluation of the frequency and temperature dependence of the dynamic mechanical properties of acetal resins. Dental Materials J, 37:146-151, 2018
 • Zoidis P, Polychronakis N, Lagouvardos P, Polyzois G, Ngo HC. Evaluation of a realistic cleansing protocol for preventing discoloration of denture resins. J Prosthodontics, 2018 Feb 22. doi: 10.1111/jopr.12763.
 • Lyons K, Egan J, Polyzois G, Lagouvardos P, Kranjcic J,Vojvodic D. Flexible removable partial denture prostheses in New Zealand dental practice, New Zealand Dent J, 114:79-84, 2018.
 • Polychronakis N, Polyzois G , Lagouvardos P , Andreopoulos A ,Ngo H. Long–term microwaving of denture base materials: Effects on dimensional, color and translucency stability. J Appl Oral Sci, 26:e 20170536, 2018

Ερευνητική Μονογραφία

 • 1992- «In vitro biocompatibility of RTV silicones used in maxillofacial prosthetics. A cell culture study»

Πεδία παρόντος επιστημονικού ενδιαφέροντος

 • Πολυμερή υλικά Κινητής και Γναθοπροσωπικής Προσθετικής (υλικά βάσεων, μαλακά επιστρωματά, υλικά προσωπικών προσθέσεων)
 • Καθαριστικά Οδοντ/χιών, Συγκρατητικές ουσίες Οδοντ/χιών.
 • Κλινικές και επιδημιολογικές μελέτες στην Κινητή Προσθετική

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων σε εξωτερικές βιβλιογραφικές βάσεις

Scopus

PubMed

Google Scholar