Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) » Καλύβας Δήμος

Καλύβας Δήμος

Αναπληρωτής Καθηγητής


Τηλ: 210-746-1251
Email: demkal[at]dent.uoa[dot]gr

Διεύθυνση Γραφείου:
Θηβών 2, Γουδί, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα

Short CV in English English Version

Σπουδές Τίτλοι

 • 1979: Πτυχίο Οδοντιατρικής Σχολής Παν/μιου Αθηνών
 • 1879-1980 Γναθοχειρουργικό Τμήμα Θεραπευτηρίου Ευαγγελισμός
 • 1882-1989 Άτυπο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Στοματολογίας, Οδ/κής Αθηνών
 • 1985: Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών
 • 1988-1989 Συνεργάτης Κλινικής Χειρουργικής Στόματος Οδ/κής  Αθηνών

Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία

 • 2012-σήμερα Αναπληρωτής Καθηγητής
 • 2004-2012 Επίκουρος Καθηγητής
 • 1998-2004 Λέκτορας Χειρουργικής Στόματος
 • 2007-2008 Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Χειρουργικής Στόματος της Οδοντιατρικής Σχολής του Ιατρικού Παν/μίου της Βιέννης.

Τιμητικές Διακρίσεις

 • Βραβείο Καλλίτερης Κλινικής Εργασίας, στο International Symposium Osteology-Monaco. Μάιος 10 – 12, 2007.

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών

 • European Association of Osseointegration ,1990
 • Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης
 • Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Εφαρμογής των Υπερήχων στην Ιατρική και τη Βιολογία.
 • Ελληνική Εταιρεία Οστεοενσωμάτωσης
 • International Association of Dentomaxillofacial Radiology
 • Ελληνική Εταιρεία Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας
 • Ελληνική Εταιρεία Παθολογίας Στόματος

Οργανωτική – Διοικητική Δραστηριότητα

 • Μέλος της Επιτροπής Συνολικής Αντιμετώπισης 4ου Τομέα.
 • Μέλος της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου κατά το Ακαδ. Έτος 1999-2000.
 • Εκλεγμένο μέλος της Γεν Συνέλευσης του Τμήματος κατά τα ΄Ετη  1998-99, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007 και 2011-2012.
 • Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών κατά τα Ακαδ. Έτη 2003-2004, 2004-2005 και 2011-2012
 • Εκλεγμένο Μέλος της Επιτροπής  για την Ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής από την Γεν Συνέλευση του Τμήματος στις 24-09-2003.
 • Αντιπρόσωπος της Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
 • Μέλος της Επιτροπής Εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενών στην Οδοντιατρική Σχολή
 • Μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Εκπαίδευσης της Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
 • Υπεύθυνος, με απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών, για την εφαρμογή του προγράμματος Προπτυχιακής Άσκησης Φοιτητών (ΠΠΑ) στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
 • Μέλος Οργανωτικών Επιτροπών πολλών Ελληνικών και Διεθνών Επιστημονικών Εκδηλώσεων (Συνέδρια-Ημερίδες)

Επιλεγμένες Εργασίες σε διεθνή Περιοδικά

 • KATSAROU T., KAPSALAS A., SOULIOU C., KALYVAS D. Pericoronitis: A clinical and Epidemiological Study in Greek military recruits J Clin Exp Dent. 2019  11: 133–137
 • KALYVAS D.,  KAPSALAS A., PAIKOU S., TSIKLAKIS K. Thickness of the Schneiderian membrane and its correlation with anatomical structures and demographic parameters using CBCT tomography: a retrospective study. International Journal of Implant Dentistry 2018 4:32
 • LEVENTIS M., AGROGIANNIS  G., FAIRBAIRN P., VASILIADIS Ο., PAPAVASILEIOU D.,  THEODOROPOULOU E., HOROWITZ R., KALYVAS D. Evaluation of an In Situ Hardening β-Tricalcium Phosphate Graft Material for Alveolar Ridge Preservation. A Histomorphometric Animal Study in Pigs  Dent. J. 2018, 6: 27
 • PODAROPOULOS L., VEIS A., TRISI P., PAPADIMITRIOU S., ALEXANDRIDIS C., KALYVAS D. Bone reactions around dental implants subjected to progressive static load: an experimental study in dogs Clin Oral Impl. Res 2016, 27 : 910-917.
 •  DOROTHEOU  D., GKANTIDIS N., KARAMOLEGKOU M., KALYVAS D., KILIARIDIS S., KITRAKI E. Tooth eruption: altered gene expression in the dental follicle of patients with cleidocranial dysplasia Orthod Craniofac Res 16:20–27,2013.
 • PETRIDIS X., DIAMANTI E., TRIGAS G., KALYVAS D., KITRAKI E. Bone regeneration in critical-size calvarial defects using human dental pulp cells in an extracellular matrix-based scaffold Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery 2015, 43: 483-49
 • TSETSENEKOU E., PAPADOPOULOS T., KALYVAS D., PAPAIOANNOU N., TANGL S., WATZEK G.The influence of alendronate on osseointegration of nanotreated dental implants in New Zealand rabbits Clin Oral Impl Res, 23: 659–666, 2012. 
 • PODAROPOULOS L., VEIS A., PAPADIMITRIOU S., ALEXANDRIDIS C., KALYVAS D., PRINTZA D. Bone regeneration using beta-Tricalcium phosphate in a calcium sulfate matrix. J. Oral Implantol. 35: 28-36, 2009

Επιλεγμένες Εργασίες σε Ελληνικά Περιοδικά

 • Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑ, Δ. ΚΑΛΥΒΑΣ, Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ. Το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του κάτω χείλους. Ι. Επιδημιολογία, αιτιολογία, κλινική και ιστολογική εικόνα  ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ,40 : 119 - 126, 1986.
 • Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑ, Δ. ΚΑΛΥΒΑΣ, Α. ΑΛΕ ΞΑΝΔΡΙΔΗΣ. Το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του κάτω χείλους. ΙΙ. Διάγνωση και χειρουργική θεραπεία. ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ 40 : 179 - 188, 1986.
 • Δ. ΚΑΛΥΒΑΣ, Κ. ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ, Α. ΡΕΝΤΗΣ. Υπερηχοτομογραφία.  Απεικόνηση των φυσιολογικών μορίων της τραχηλοπροσωπικής χώρας ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ, 44 : 37 - 43, 1990.
 • Δ. ΚΑΛΥΒΑΣ, Κ. ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ, Α. ΡΕΝΤΗΣ. Υπερηχοτομογραφική μελέτη διογκώσεων της τραχηλοπροσωπικής χώρας. Μέρος της εργασίας αυτής ανακοινώθηκε στο 8ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ, 46 : 105 - 113, 1992
 • Σ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΦΟΥΡΜΟΥΖΗΣ, Δ. ΚΑΛΥΒΑΣ Αιτιολογία των πρωίμων επιπλοκών και «αποτυχιών» μετά τηντοποθέτηση οστεοενσωματούμενων οδοντικών εμφυτευμάτων. ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ  Καθ. Ζαχαρία Σ.Μαντζαβίνου, σελ. 105-114, Αθήνα 2003
 • ΚΑΛΥΒΑΣ Δ. Σύνθεση νανοράβδων που αποτελούνται από Υδροξυαπατίτη και Δενδριμερές – Διαμινο βουτανο-πολυ (προπυλενιμίνη) χαρακτηρισμός και έλεγχος κυτταροτοξικότητας του υλικού. Ερευνητική Μονογραφία 2010

Πεδία Ιδιαίτερου Επιστημονικού Ενδιαφέροντος

 • Εμφυτευματολογία, Καθοδηγούμενη Οστική Ανάπλαση, Βιοϋλικά,
 • Οδοντιατρική Εκπαίδευση

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων σε εξωτερικές βιβλιογραφικές βάσεις

Scopus

PubMed

Google Scholar