Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) » Καρκαζής Ηρακλής

Καρκαζής Ηρακλής

Καθηγητής


Τηλ: 210-746-1108
Email: hkarkaz[at]dent.uoa[dot]gr
Web: http://users.uoa.gr/~hkarkaz

Διεύθυνση Γραφείου:
Θηβών 2, Γουδί, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα

Short CV in English English Version

Σπουδές - Τίτλοι

 • 1979, Πτυχίο Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
 • 1985, Διδακτορικό δίπλωμα ΕΚΠΑ
 • 1990, Master of Science, University of London, UK.
 • 1981-1985, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Υπότροφος ΙΚΥ
 • 1986 Full time resident scholar North Western University, USA
 • 1985-1989, Λέκτορας Κινητής Προσθετικής
 • 1989-1999, Επίκουρος Καθηγητής Κινητής Προσθετικής
 • 1999-2018, Αναπληρωτής Καθηγητής Κινητής Προσθετικής
 • 2018-σήμερα, Καθηγητής Κινητής Προσθετικής

Τιμητικές Διακρίσεις

 • Μεταπτυχιακός υπότροφος ΙΚΥ για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα 1981-1985
 • Keynote speaker, FDI 86th World Congress, 8-12 October 1998, Barcelona, Spain. Topic : Neurophysiology of the edentulous mouth. Studies on jaw reflexes.
 • Adhoc κριτής στα περιοδικά : European Journal of Prosthodontics and Restorative Dentistry, Archs Oral Biol, Journal Oral Rehab, Age and Ageing

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών

 • Εταιρεία Οδοντικής Προσθετικής Ελλάδος
 • Ελληνική Εταιρεία Οστεοενσωμάτωσης
 • European College of Gerodontology
 • European Prosthodontic Association

Οργανωτική και Διοικητική Δραστηριότητα

 • 1987-1990. Γενικός Γραμματέας, Εταιρεία Οδοντικής Προσθετικής Ελλάδος
 • 1999-2005. Γενικός Γραμματέας, Ελληνική Εταιρεία Οστεοενσωμάτωσης
 • 2005-2008 Β Αντιπρόεδρος, Ελληνική Εταιρεία Οστεοενσωμάτωσης
 • 1995-2000. National Coordinator, European College of Gerodontology
 • Ιδρυτικό μέλος της ΜΟΟΠ (Μονάδα Οστεοενσωματούμενων Οδοντικών Προθέσεων)
  της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών
 • Μέλος οργανωτικής επιτροπής 23ου ΠΟΣ
 • 2005-2006 Διευθυντής Τομέα Προσθετολογίας
 • 2009-2015 Υπεύθυνος Γνωστικού Αντικειμένου Γηροδοντιατρικής
 • 2015-2016 Διευθυντής Τομέα Προσθετολογίας
 • 2016-2017 Διευθυντής Τομέα Προσθετολογίας
 • 2017-2018 Διευθυντής Τομέα Προσθετολογίας
 • 2018-2019 Διευθυντής Τομέα Προσθετολογίας

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Gkavela G, A. Kossioni Α,  Lyrakos Γ, Karkazis Η, Volikas Κ. Translation and preliminary validation of the Greek version of the Xerostomia Inventory in older people Eur Geriatr Med (2015), dx.doi.org/10.1016/j.eurger.2015.03.010
 • Gkavela G, Kossioni A, Lyrakos G, Karkazis H, Volikas K. Oral health related quality of life in older people: Preliminary validation of the Greek version of the Geriatric Oral Health Assessment Index (GOHAI). European Geriatric Medicine, doi:10.1016/j.eurger.2015.01.001
 • Καρκαζής Η. Κοσιώνη Α. Ολική νωδότητα και ολικές οδοντοστοιχίες. Σύγχρονες απόψεις και εκπαιδευτικές τάσεις στα πλαίσια επιδημιολογικών δεδομένων. Στοματολογία  2012, 69(2): 39-46
 • Καρκαζής Η, Κοσιώνη Α. Το νέο γνωστικό αντικείμενο της Γηροδοντιατρικής. Ιστορικά στοιχεία και εκπαιδευτική πολιτική. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά. 54 : 353-357,  2010
 • Καρκαζής Η. Δημόσια οδοντιατρική εκπαίδευση και ελεύθερη αγορά. Ελληνική Νοσοκομειακή Οδοντιατρική. Τόμος ΙΙ. 67-69, 2009
 • Kossioni AE, Karkazis HC.Development of a Gerodontology course in Athens: a pilot study. Eur J Dent Educ. 2006 Aug;10(3):131-6.
 • Karkazis HC.EMG activity of the masseter muscle in implant supported overdenture wearers during chewing of hard and soft food.J Oral Rehabil. 2002 Oct;29(10):986-91.
 • Karkazis HC.Prosthodontic management of a patient with neurological disorders after resection of an acoustic neurinoma: a clinical report.J Prosthet Dent. 2002 Apr;87(4):419-22.
 • Kossioni AE, Karkazis HC.Socio-medical condition and oral functional status in an older institutionalised population.Gerodontology. 1999 Jul;16(1):21-8.
 • Karkazis HC, Kossioni AE.Normal side-to-side variation of the exteroceptive suppression of masseter muscle in young dentate adults.J Oral Rehabil. 1999 Dec;26(12):944-51.
 • Kossioni AE, Karkazis HC.Jaw reflexes in healthy old people.Age Ageing. 1998 Nov;27(6):689-95.
 • Kossioni AE, Karkazis HC.Bilateral variation of the masseteric myotatic reflex and the silent period in young humans.J Oral Rehabil. 1999 Feb;26(2):138-44.
 • Karkazis HC, Kossioni AE.Surface EMG activity of the masseter muscle in denture wearers during chewing of hard and soft food.J Oral Rehabil. 1998 Jan;25(1):8-14.
 • Karkazis HC, Kossioni AE.Re-examination of the surface EMG activity of the masseter muscle in young adults during chewing of two test foods.J Oral Rehabil. 1997 Mar;24(3):216-23.
 • Karkazis HC, Lambadakis J, Tsichlakis K.Cephalometric evaluation of the changes in mandibular symphysis after 7 years of denture wearing.Gerodontology. 1997;14(2):101-5.
 • Kossioni AE, Karkazis HC.Variation in the masseteric silent period in older dentate humans and in denture wearers.Arch Oral Biol. 1995 Dec;40(12):1143-50. PMID: 8850654 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Kossioni AE, Karkazis HC, Molivdas PA.The masseteric jaw-jerk reflex in older dentate subjects and edentulous denture wearers.Gerodontology. 1995 Jul;12(1):31-6. PMID: 8626178 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Kossioni AE, Karkazis HC.Random variation in the masseteric silent period after chin taps.J Prosthet Dent. 1995 May;73(5):450-6.PMID: 7658395 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Kossioni AE, Karkazis HC. The influence of gender on the masseter electromyographic jaw-jerk reflex in young human subjects.J Oral Rehabil. 1994 Jul;21(4):419-30.PMID: 7965353 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Kossioni AE, Karkazis HC.EMG study on the effect of ageing on the human masseteric jaw-jerk reflex.Gerodontology. 1994 Jul;11(1):30-8. PMID: 7713540 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Karkazis HC, Lambadakis J.Changes in mandibular alveolar bone and anterior face height after four years of complete denture wearing.Eur J Prosthodont Restor Dent. 1994 Mar;2(3):109-11.PMID: 7920401 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Kossioni AE, Karkazis HC.Reproducibility of the human masseteric jaw-jerk reflex in association with the menstrual cycle.Arch Oral Biol. 1993 Dec;38(12):1099-105.PMID: 8141672 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Karkazis HC, Kossioni A, Heath MR, van Willigen JD.Anterior digastric muscle responses to sudden unloading of the mandibular elevator muscles in younger and older adults.J Oral Rehabil. 1993 Jul;20(4):433-9.PMID: 8350178 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Kossioni AE, Karkazis HC.The effect of intercuspal clenching on the masseteric jaw-jerk reflex in humans.J Prosthet Dent. 1993 Jun;69(6):605-10.PMID: 8320647 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Karkazis HC, Kossioni AE.Oral health status, treatment needs and demands of an elderly institutionalised population in Athens.Eur J Prosthodont Restor Dent. 1993 Jun;1(4):157-63.PMID: 8268840 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Συμμετοχή στη συγγραφή 4 διδακτικών εγχειριδίων στο χώρο της Κινητής Προσθετικής Γηροδοντιατρικής και Εμφυτευματολογίας

Πεδία παρόντος επιστημονικού ενδιαφέροντος

 • Γηροδοντιατρική

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων σε εξωτερικές βιβλιογραφικές βάσεις

Scopus

PubMed

Google Scholar