Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) » Καρούσης Ιωάννης

Καρούσης Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής Περιοδοντολογίας


Τηλ: 210-746-1314
Email: ikaroussis[at]dent.uoa[dot]gr

Διεύθυνση Γραφείου:
Θηβών 2, Γουδί, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα

Short CV in English English Version

Εκπαίδευση:

 • Πτυχίο Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (1994)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στη Βιολογία του Στόματος, Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (1999)
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Κλινικής Εξειδίκευσης στην Περιοδοντολογία, Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (1999)
 • Εξειδίκευση στην Περιοδοντολογία και Εμφυτευματολογία, Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Βέρνης (2002)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα, Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Βέρνης (2002)

Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία

 • Visiting Assistant Professor, Κλινική Περιοδοντολογίας Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Βέρνης (2001-2002)
 • Λέκτορας Περιοδοντολογίας Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (2005-2008)
 • Επίκουρος Καθηγητής Περιοδοντολογίας Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (2008-2017)
  • Από το 2009 Υπεύθυνος της Μεταπτυχιακής Κλινικής Περιοδοντολογίας
  • Από το 2012 Συντονιστής  της Μονάδας Οστεοενσωματούμενων Εμφυτευμάτων της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Περιοδοντολογίας Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (2017-σήμερα)

Τιμητικές διακρίσεις

 • Έπαινος από την Colgate Palmolive για την αρίστευση κατά τη λήψη του Πτυχίου της Οδοντιατρικής (1994)
 • Υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για πρώτευση κατά τον Α΄κύκλο σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανεξαρτήτως κατευθύνσεων (1997)
 • Υποτροφία του Ιδρύματος Παπαβραμίδη για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελβετία (2000-2002)
 • Υποτροφία του Ιδρύματος του International Team for Implantology (2001)
 • Πρώτο βραβείο της Schweizerische Gesellschaft fur Implantologie για ερευνητική εργασία (2002)
 • Πρώτο Πανευρωπαϊκό βραβείο «Robert Frank Award» στην κατηγορία «Senior» για την έρευνα στην Οδοντιατρική από την Continental European Division, International Association for Dental Research/IADR (2002)

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών

 • Τακτικό μέλος της Εταιρείας Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης
 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Βιοϋλικών
 • Μέλος της Ελληνικής Οδοντικής Προσθετικής Εταιρείας
 • Ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Περιοδοντολόγων
 • Τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Οστεοενσωμάτωσης
 • Τακτικό μέλος της International Academy of Periodontology
 • Μέλος της American Academy of Periodontology
 • Fellow της International Team for Implantology
 • Τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Οδοντικής και Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας
 • Τακτικό μέλος της European Federation of Periodontology
 • Τακτικό μέλος της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας
 • Τακτικό μέλος της Στοματολογικής Εταιρείας της Ελλάδος

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

 • I.K.Karoussis, M.A.Huwiler, N.P.Lang. Parodontale Abszesse. Parodontologie 13: 347-359, 2002.
 • I.K.Karoussis, G.E.Salvi, L.J.A.Heitz-Mayfield, U.Brägger, C.H.F.Hämmerle, N.P.Lang. Long-term implant prognosis in patients with and without a history of chronic periodontitis: a 10-year prospective cohort study of the ITI Dental Implant System. Clin. Oral Impl. Res. 14: 329-339, 2003.
 • D.Kaarup-Christensen, I.K.Karoussis, A.Joss, C.H.F.Hämmerle, N.P.Lang. Simultaneous or staged installation with guided bone augmentation of transmucosal titanium implants. A 3-year prospective cohort study. Clin. Oral Impl Res. 14: 680-686, 2003
 • I.K.Karoussis, S. Müller, G.E.Salvi, L.J.A.Heitz-Mayfield, U.Brägger, N.P.Lang. Association between periodontal and peri-implant conditions: A 10-year prospective study. Clin. Oral Impl Res 2004; 15: 1-7.
 • I.K. Karoussis, U. Bragger, G.E. Salvi, W. Burgin, N.P. Lang. Effect of implant design on survival and success rates of titanium oral implants: a 10-year prospective cohort study of the ITI Dental Implant System. Clin Oral Impl Res 15, 2004; 8-17.
 • N. Donos, N.P. Lang, I.K. Karoussis, D Bosshardt, M. Tonetti, L. Kostopoulos. Effect of GBR in combination with deproteinized bovine bone mineral and/or enamel matrix proteins on the healing of critical-size defects. Clin Oral Impla Res 15, 2004;101-111
 • B.E. Pjetursson, I.K. Karoussis, W. Burgin, U. Bragger, N.P. Lang. Patients’ satisfaction following implant therapy. A 10-year prospective cohort study.Clin Oral Impl Res 16, 2005;185-193.
 • U. Bragger, I.K. Karoussis, R. Persson, B.E. Pjetursson, G. Salvi, N.P. Lang. Technical and biological complications/failures with single crowns and fixed partial dentures on implants: a 10-year prospective cohort study.Clin Oral Implants Res 2005; 16: 326-334.
 • S. Kotsovilis, I.K. Karoussis, I. Fourmousis. A comprehensive and critical review of dental implant placement in diabetic animals and patients.Clin Oral Impl. Res. 2006; 17: 587-599.
 • I.K.Karoussis, S.Kotsovilis, I. Fourmousis A comprehensive and critical review of dental implant prognosis in periodontally compromised partially edentulous patients. Clinical Oral Implants Research, 2007; 18: 669-679
 • Kotsovilis S., Karoussis I.K., Fourmousis I. Therapy of peri-implantitis: a systematic review. Journal of Clinical Periodontology 2008, 35: 621-629.
 • Lindhe J, Meyle J; Group D of European Workshop on Periodontology. Collaborators:Berglundh T, Claffey N, De Bruyn H, Heitz-Mayfield N, Karoussis I, Könönen E, Lindhe J, Meyle J, Mombelli A, Renvert S, van Winkelhoff A, Winkel E, Zitzmann N. Peri-implant diseases: Consensus Report of the Sixth European Workshop on Periodontology.Clin Periodontol. 2008;35(8 Suppl):282-285.
 • Kotsovilis S, Fourmousis I, Karoussis IK, Bamia C. A systematic review and meta-analysis on the effect of implant length on the survival of rough-surface dental implants. J Periodontol. 2009 Nov;80(11):1700-18.
 • Markopoulou CE, Dereka XE, Vavouraki HN, Pepelassi EE, Mamalis AA, Karoussis IK, Vrotsos IA. Effect of rhTGF-β1 combined with bone grafts on human periodontal cell differentiation. Growth Factors. 2011 Feb;29(1):14-20. Epub 2010 Dec 3

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά

 • Ι.Φουρμούζης, Ι.Κ.Καρούσης. Περιοδοντικός ασθενής και εμφυτεύματα. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 47: 469-473, 2003.
 • Ι.Κ.Καρούσης, Κ.Νιαμονητός, Ι.Α.Βρότσος. Οδοντόπονος Φάντασμα-Phantom pain. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 57: 409-417, 2003.
 • Ι.Κ. Καρούσης, Α.Φ. Αρκαδοπούλου, Ι.Α. Βρότσος. Περιοδοντίτιδες σε παιδιά και εφήβους. Ταξινόμηση και διάγνωση. Παιδοδοντία 2004, 18(2): 54-61.
 • Σ. Κωτσοβίλης, Ι.Κ. Καρούσης, Ι. Φουρμούζης. Χειρουργικές τεχνικές ανύψωσης του εδάφους του ιγμορείου. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος (2004) 58: 178-199.
 • Αρκαδοπούλου Α.Φ., Καρούσης Ι.Κ., Βρότσος Ι.Α. Σύνδρομο Down και περιοδοντική νόσος. Παιδοδοντία, 2004, 18(4): 204-210.
 • Ι.Κ. Καρούσης, Μ. Τριάντη, Ι. Φουρμούζης. Η σημασία της ζώνης των προσπεφυκότων ούλων για την διατήρηση της περιοδοντικής υγείας. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά (2005) 49: 47-55.
 • I.K. Karoussis, A.F. Arkadopoulou, E.A. Pepelassi, P. Xenoudi, I.A. Vrotsos. Ridge augmentation using connective tissue grafts. A Review of the literature and case reports Hellenic Dental Jurnal 2006, 16: 17-21.
 • Ι.Κ. Καρούσης, Ι.Α. Βρότσος. Αιτιολογική προσέγγιση της πλαστικής χειρουργικής του περιοδοντίου. Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα 2006;17: 13-26.
 • Ν. Φαναράς, Α. Θεολογίτου, Ι.Κ. Καρούσης, Β. Πανής. Νεκρωτικές παθήσεις του περιοδοντίου. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 2007; 51:401-410.
 • E.A. Pepelassi, I.K. Karoussis, I.A. Vrotsos. Prevention and management of the complications of radiation therapy in the oral cavity. Hellenic Dental Journal 2007;17:17-26.
 • Ν.Γ. Τζωρτζάκης, Ι.Κ. Καρούσης, F.S. Martelli, Φουρμούζης Ι. Οστεονέκρωση οφειλόμενη στη χρήση διφωσφονικών αλάτων. Βιβλιογραφική ανασκόπηση και παρουσίαση κλινικού περιστατικού. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 2008, 52: 91-101
 • Α. Τσάμη, Ι.Κ. Καρούσης, Α. Παυλάτου, Ι.Α. Βρότσος. Αίτια αποτυχίας της περιοδοντικής θεραπείας στους εφήβους: Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Παιδοδοντία 2008; 21:32-43.
 • Ι.Κ. Καρούσης, Σ. Κωτσοβίλης, Α. Φελουτζής, Ι. Φουρμούζης. Διάγνωση και αντιμετώπιση της περιεμφυτευματίτιδας. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2009;63: 168-195
 • Ι.Α. Βρότσος, Ι.Κ. Καρούσης. Η συνολική αντιμετώπιση του οδοντιατρικού ασθενούς. Διάγνωση, πρόγνωση, σχέδιο θεραπείας. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2010;64: 10-21
 • Εκδότης (Guest Editor) του Τόμου 66, Τεύχος 2 του Περιοδικού «Οδοντοστοματολογική Πρόοδος» με κατευθυνόμενη θεματολογία: «Εμφυτευματολογία». Αθήνα 2012

Ερευνητική δραστηριότητα υπό εξέλιξη

 • Η επίδραση του Nd:YAG Laser στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό τη διαφοροποίηση και την έκκριση αυξητικών παραγόντων, ινοβλαστών των ούλων και κυττάρων του περιρριζίου.
 • Αποτελεσματικότητα της άμεσης φόρτισης οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων
 • Συγκριτική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας διαφορετικών μηκών κύματος laser στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό τη διαφοροποίηση και την έκκριση αυξητικών παραγόντων, ινοβλαστών των ούλων και κυττάρων του περιρριζίου.

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων σε εξωτερικές βιβλιογραφικές βάσεις

Scopus

PubMed

Google Scholar