Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) » Κοσιώνη Αναστασία

Κοσιώνη Αναστασία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γηροδοντιατρικής


Τηλ: 210-746-1212
Email: akossion[at]dent.uoa[dot]gr
Web: http://www.gerodontology.gr

Διεύθυνση Γραφείου:
Θηβών 2, Γουδί, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα

Short CV in English English Version

Σπουδές - Μετεκπαίδευση

 • 1987: Πτυχιούχος Oδοντιατρικής ΕΚΠΑ
 • 1990: Master of Science στη Γηροδοντιατρική από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
 • 1994: Διδάκτωρ Oδοντιατρικής ΕΚΠΑ
 • 1999: Πιστοποιητικό Mεταπτυχιακής Eπιμόρφωσης στην «Aνοικτή και εξ αποστάσεως Eκπαίδευση» από τη Σχολή Aνθρωπιστικών Σπουδών του Eλληνικού Aνοικτού Πανεπιστημίου
 • 2000: Mεταδιδακτορική Eρευνα στην "Eκπαίδευση Eνηλίκων" με εξειδίκευση στη Συνεχιζόμενη Επιμόρφωση Οδοντιάτρων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ακαδημαϊκή δραστηριότητα

 • 2015-σήμερα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γηροδοντιατρικής ΕΚΠΑ
 • 2008-2015: Επίκουρη Καθηγήτρια Κινητής Προσθετικής ΕΚΠΑ
 • 2003-2008: Λέκτορας Κινητής Προσθετικής ΕΚΠΑ
 • 2000-2003: Kαθηγήτρια-Σύμβουλος (ΣΕΠ) στην «Eκπαίδευση Eνηλίκων» στο Eλληνικό Aνοικτό Πανεπιστήμιο
 • 1998-2001: Eιδική Eπιστήμονας στη Mέθοδο της εξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης στο Eλληνικό Aνοικτό Πανεπιστήμιο
 • 1999-2000: Eιδική Eπιστήμονας στην Kινητή Προσθετική του ΕΚΠΑ
 • 1996-1998: Έμμισθη ερευνήτρια στην Oδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ
 • 1990-1996: Άμισθη Eπιστημονική Συνεργάτης και υποψήφια διδάκτωρ (Κινητή Προσθετική, ΕΚΠΑ)

Επιστημονική δραστηριότητα

 • 2019-2020:Πρόεδρος στο European College of Gerodontology
 • 2018-2022: Member of the Academic Board of the European Geriatric Medicine Society
 • 2017-2020: Honorary Secretary of the European College of Gerodontology:
 • 2014-: Associate Editor στο επιστημονικό περιοδικό Stomatology Edu Journal
 • 2013-2018: Website Editor of the European College of Gerodontology.
 • 2012-: Member of the Editorial Board of the European Journal of Dental Education
 • 2011-2013: Councilor at the Board of the European College of Gerodontology
 • 2008-2017: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής
 • 2008: Συντονίστρια της ομάδας εργασίας του European College of Gerodontology για την ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών για την προπτυχιακή εκπαίδευση στη Γηροδοντιατρική στην Ευρώπη
 • 2007-: Επιστημονικός Σύμβουλος Έκδοσης της «Ελληνικής Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής»

Τιμητικές Διακρίσεις

 • 2014: Βραβείο Colgate-Gaba στο συνέδριο του European College of Gerodontology στο Böblingen, Γερμανίας
 • 2010: Βραβείο καλύτερης εργασίας στο συνέδριο της Association for Dental Education in Europe (ADEE) στο Amsterdam

Οργανωτική - Διοικητική δραστηριότητα

 • 2018-σήμερα: Υπεύθυνη Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης
 • 2015-2018: Υπεύθυνη Επιτροπής Σύνδεσης με την Κοινωνία
 • 2011-σήμερα: Μέλος Επιτροπής Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
 • 2008-2017: Μέλος Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης
 • 2009-2011: Μέλος της Επιτροπής Αναμόρφωσης της Ιστοσελίδας
 • 2007-2011: Μέλος Επιτροπής Σπουδαστηρίου
 • 2006,2007, 2010: Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής 26ου, 27ου και 30ου Πανελλήνιου Οδοντιατρικού Συνεδρίου
 • 2005-2006: Μέλος Επιτροπής Μετεκπαίδευσης και Συνεχούς Επιμόρφωσης Οδοντιάτρων
 • 2004-2005: Μέλος Επιτροπής εφαρμογής του συστήματος ECTS στην Οδοντιατρική Σχολή
 • 2004-2005: Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής του 31ου συνεδρίου της ΑDEE
 • 2003-2007: Μέλος Ομάδας Εκτέλεσης Έργου του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών)

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

 • Kossioni AE, Hajto-Bryk J, Janssens B, et al. Practical Guidelines for Physicians in Promoting Oral Health in Frail Older Adults. J Am Med Dir Assoc 2018;19(12):1039-1046.
 • Kossioni AE. The Association of Poor Oral Health Parameters with Malnutrition in Older Adults: A Review Considering the Potential Implications for Cognitive Impairment. Nutrients 2018 8;10(11).
 • Kossioni AE, Hajto-Bryk J, Maggi S, et al. An Expert Opinion from the European College of Gerodontology and the European Geriatric Medicine Society: European Policy Recommendations on Oral Health in Older Adults. J Am Geriatr Soc 2017.Doi: 10.1111/jgs.15191.
 • Kossioni A, McKenna G, Müller F, Schimmel M, Vanobbergen J. Higher education in Gerodontology in European Universities. BMC Oral Health 2017 Mar;17:71.
 • Gkavela G, A. Kossioni Α, Lyrakos Γ, et al. Translation and preliminary validation of the Greek version of the Xerostomia Inventory in older people European Geriatric Medicine 2015; 6(3):237-240.
 • Gkavela G, Kossioni A, Lyrakos G, et al. Oral health related quality of life in older people: Preliminary validation of the Greek version of the Geriatric Oral Health Assessment Index (GOHAI). European Geriatric Medicine 2015; 6(3):245-250
 • Kossioni AE, Lyrakos G, Ntinalexi I, et al. The development and validation of a questionnaire to measure the clinical learning environment for undergraduate dental students (DECLEI). Eur J Dent Educ 2014; 18: 71-9
 • Kossioni AE. Current status and trends in oral health in community dwelling older adults: a global perspective. Oral Health Prev Dent. 2013;11(4):331-40.
 • Kavadella A, Kossioni A, Tsiklakis K, et a. Recommendations for the development of e-modules for the continuing professional development (CPD) of European dentists. Eur J Dent Educ 2013; 17 (Suppl 1): 45-54.
 • Kossioni AE, Kossionis GE, Polychronopoulou A. Oral health status of elderly hospitalised psychiatric patients. Gerodontology 2012;29(4):272-83
 • Kossioni AE. Is Europe prepared to meet the oral health needs of older people? Gerodontology 2012; 29:e1230-e40.
 • Kossioni A. The prevalence of denture stomatitis and its predisposing conditions in an older Greek population. Gerodontology 2011; 28: 85-90
 • Kossioni A and Bellou O. Eating habits in older people in Greece: The role of age, dental status and chewing difficulties. Archs Gerontol Geriatr 2011; 52: 197-201.
 • Kossioni A, Vanobbergen J, Newton J, et al. European College of Gerodontology: Undergraduate curriculum guidelines in Gerodontology. Gerodontology 2009; 26: 165-171

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά

 • Κοσιώνη AΕ, Ζερβου-Βάλβη Φ. Κατ’ οίκον παροχή οδοντιατρικής φροντίδας - Μία κοινωνική αναγκαιότητα για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Ελληνική Νοσοκομειακή Οδοντιατρική 2013; 6: 43-48.
 • Πετράκη Β, Μιχαήλ Λ, Γκαβέλα Γ, Κοσιώνη Α. Oδοντική κατάσταση ηλικιωμένων σε ΚΑΠΗ Αττικής-Πιλοτική μελέτη. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 2012; 56: 271-282.
 • Καρκαζής Η, Κοσιώνη Α. Ολική νωδότητα και ολικές οδοντοστοιχίες. Σύγχρονες απόψεις και εκπαιδευτικές τάσεις στα πλαίσια επιδημιολογικών δεδομένων. Στοματολογία 2012;69(2):39-46.
 • Κοσιώνη Α, Κακάμπουρα Α, Βουγιουκλάκης Γ. Αξιολόγηση των ΑΕΙ. Προβλήματα και προοπτικές. Η εμπειρία της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών από τη διαδικασία Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 2011; 55: 187-93
 • Ρήγα Β και Κοσιώνη Α. Η επικοινωνία του οδοντιάτρου με τον ηλικιωμένο ασθενή. Ελληνική Νοσοκομειακή Οδοντιατρική 2011; 4:23-28.
 • Καρκαζής Η και Κοσιώνη Α. Το νέο γνωστικό αντικείμενο της Γηροδοντιατρικής. Ιστορικά στοιχεία και εκπαιδευτική πολιτική. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 2010; 54:353-357.
 • Κοσιώνη ΑΕ, Ραχιώτης Χ. Πρόληψη και προαγωγή της στοματικής υγείας στους ηλικιωμένους. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 2010;54:175-183
 • Κοσιώνη Α, Τζούτζας Ι, Βουγιουκλάκης Γ. Η εμπειρία και η άποψη των ελληνικών τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των μελών τους. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά, 2007; 51:127-134
 • Κοσιώνη Α, Τζούτζας Ι, Βουγιουκλάκης Γ. Συνεχής Επαγγελματική ανάπτυξη -Οδοντιάτρων. Αναγκαιότητα, τάσεις και προβληματισμοί. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά, 2006; 50(3):261-274
 • Α. Κοσιώνη: «Εκπαιδευτικές τεχνικές στο θεματικό πεδίο Υγεία Πρόνοια». Συμμετοχή στο σύγγραμμα: «Εκπαιδευτικές τεχνικές ανά θεματικό πεδίο. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. Εκπαιδευτικό Υλικό για τους Εκπαιδευτές Θεωρητικής Κατάρτισης». Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ), Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Αθήνα, 2006, σελ. 25-37

E-books

Ηλεκτρονικά μαθήματα

Ερευνητικές Μονογραφίες

 • Kossioni AE. Oral health status in older hospitalised patients with mental disorders. University of Athens, 2012
 • Kοσιώνη A. Σχεδιασμός προγράμματος συνεχιζόμενης επιμόρφωσης των γενικών οδοντιάτρων στην αντιμετώπιση των ηλικιωμένων ασθενών (Γηροδοντιατρική). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 2001

Πεδία παρόντος επιστημονικού ενδιαφέροντος

 • Γηροδοντιατρική
 • Οδοντιατρική Εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση από απόσταση και ηλεκτρονική εκπαίδευση

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων σε εξωτερικές βιβλιογραφικές βάσεις

Scopus

PubMed

Google Scholar