Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) » Τόσιος Κωνσταντίνος

Τόσιος Κωνσταντίνος

Επίκουρος Καθηγητής


Τηλ: 210-746-1003
Email: ktosios[at]dent.uoa[dot]gr

Διεύθυνση Γραφείου:
Θηβών 2, Γουδί, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα 

Short CV in English English Version

Εκπαίδευση- Τίτλοι Σπουδών

 • Πτυχίο Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 1988
 • Μεταπτυχιακός φοιτητής, Τομέας Παθολογίας και Χειρουργικής του Στόματος, Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, 1988-1992
 • Διδακτορική Διατριβή, Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 1996

Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία

 • 1998-1999 2000-2001 Ειδικός επιστήμονας (Π.Δ. 407/80) του Εργαστηρίου της Στοματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 2002 Λέκτορας, Τομέας Βασικών Επιστημών και Βιολογίας Στόματος, Εργαστήριο Βασικών Ιατροβιολογικών Επιστημών, Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 2006 Λέκτορας, Τομέας Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος, Εργαστήριο Στοματολογίας, Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 2008 Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος, Εργαστήριο Στοματολογίας, Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών

 • American Academy of Oral and Maxillofacial Pathology
 • European Association of Oral Medicine

Δραστηριότητες Συνδεδεμένες με την Πανεπιστημιακή Ιδιότητα

 • Επιμελητής επιστημονικών κειμένων του περιοδικού Παιδοδοντία

Ερευνητική Εμπειρία

 • Ανοσοϊστοχημεία βασικής μεμβράνης σε υπερπλαστικές και νεοπλασματικές εξεργασίες του στοματικού επιθηλίου.
 • Κυτταρικός πολλαπλασιασμός και απόπτωση σε:
  • παθολογικές εξεργασίες του στοματικού βλεννογόνου
  • οδοντογενείς όγκους και κύστεις των γνάθων.

Συγγραφική Δραστηριότητα

 • Σ. Παπανικολάου, Κ. Τόσιος, Ε. Χρυσομάλη: Ιστολογικές Τεχνικές, Αθήνα 1998. Εργαστηριακός Οδηγός για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές της Οδοντιατρικής.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Tosios K, Vasilas A, Arsenopoulos A: Metastatic breast carcinoma of the masseter: case report. J Oral Maxillofac Surg 1992; 50(3): 304-6 
 • Bazopoulou-Kyrkanidou E, Dacou-Voutetakis C, Nassi H, Tosios K, Kyrkanides S, Damoli M: Microdontia, hypodontia, short bulbous roots and root canals with strabismus, short stature, and borderline mentality. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1992; 74(1): 93-5 
 • Tosios K, Laskaris G, Eveson J, Scully C: Benign cartilaginous tumor of the gingiva. A case report. Int J Oral Maxillofac Surg 1993; 22(4): 231-3 
 • Bazopoulou-Kyrkanidou E, Vrotsos I, Kyrkanides S, Tsichlakis K, Tosios K, Mandalenaki-Lambrou K, Kondyli A, Nassi H, Sarri C, Grigoriadou M, Michelakakis H. Hyperbrachycephaly, short face, midface hypoplasia, fusion of cervical vertebrae, radiolucent bone defects, and severe destruction of periodontium - A new syndrome: Craniofaciocervical osteoglyphic dysplasia. Genetic Counseling 1994; 5(3): 257-67 
 • Tosios K, Koutlas IG, Papanicolaou SI: Intravascular papillary endothelial hyperplasia of the oral soft tissues: report of 18 cases and review of the literature. J Oral Maxillofac Surg 1994; 52(12): 1263-8 
 • Τόσιος Κ, Κακαράντζα-Αγγελοπούλου Ε, Κίττας Χ: Μεταστατικά νεοπλάσματα της στοματογναθικής περιοχής. Κλινικοπαθολογο-ανατομική μελέτη 13 περιπτώσεων. Ιατρική 1995; 67(16): 608-12
 • Tosios K, Koutlas IG, Kapranos N, Papanicolaou SI: Spindle cell hemangio-endothelioma of the oral cavity. A case report. J Oral Pathol Med 1995; 24(8):379-82 
 • Tosios K, Papanicolaou SI, Kapranos N, Papadogeorgakis N: Spindle cell lipoma of the oral cavity. Report of a case and review of the literature. Int J Oral Maxillofac Surg 1995; 24(5): 363-4 
 • Bazopoulou-Kyrkanidou E, Tosios K, Zabelis G, Charalampopoulou S, Papanicolaou SI: Hyalinosis cutis et mucosae: gingival involvement. J Oral Pathol Med 1998; 27(5): 233-7 
 • Tosios KI, Kapranos N, Papanicolaou SI: Loss of basement membrane components laminin and type IV collagen parallels the progression of oral epithelial neoplasia. Histopathology 1998; 33(3): 261-8 
 • Tosios ΚΙ, Kakarantza-Angelopoulou Ε, Kapranos Ν: Immunohistochemical study of bcl-2 protein, Ki67 antigen, and p53 protein in epithelium of glandular odontogenic cysts and dentigerous cysts. J Oral Pathol Med 2000; 29(3): 139-44 
 • Bazopoulou-Kyrkanidou E, Alexandridis C, Tosios K, Sotiriadou S, Angelopoulos AP: Epidermal nevus syndrome with development of a mandibular ameloblastoma. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2000; 90(1): 64-70 

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων σε εξωτερικές βιβλιογραφικές βάσεις

Scopus

PubMed

Google Scholar