Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) » Τζάκης Μιχαήλ

Τζάκης Μιχαήλ-Γεράσιμος

Καθηγητής


Τηλ: 210-746-1321
Email: mtzakis[at]dent.uoa[dot]gr

Διεύθυνση Γραφείου:
Θηβών 2, Γουδί, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα

Short CV in English English Version

Σπουδές - Τίτλοι

 • 1977: Πτυχίο Οδοντιατρικής, ΕΚΠΑ
 • 1984-1985: Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη Φυσιολογία Στοματογναθικού και Σύγκλειση στο Πανεπιστήμιο Gothenburg, Sweden
 • 1987 Διδάκτορας οδοντιατρικής, ΕΚΠΑ
 • 1988-1989: Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Προσθετική και εμφυτευματολογία στο Πανεπιστήμιο Gothenburg, Sweden

Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία

 • 1979-1988: Άμισθος Βοηθός Εργαστηρίου Ακίνητης Προσθετικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • 1987-1992: Μεταπτυχιακός υποψήφιος Διδάκτορας Οδοντιατρικής, Πανεπιστήμιο Gothenburg, Sweden
 • 1988: Λέκτορας Προσθετικής, Εργ Ακ Προσθετικής, Τομέας Προσθετικής
 • 1992: Επ καθηγητής Προσθετικής, Εργ Ακ Προσθετικής, Τομέας Προσθετικής
  1992: Διδάκτορας Οδοντιατρικής Od Dr (PhD), Πανεπιστήμιο Gothenburg, Sweden.
 • 1993 – 2010: Ανάθεση διδασκαλίας και εξέτασης του μεταπτυχιακού μαθήματος της Σύγκλεισης στους μεταπτυχιακούς φοιτητές
 • 2001: Αν καθηγητής Προσθετικής, Εργ Ακ Προσθετικής, Τομέας Προσθετικής
 • 2003: Αν καθηγητής Γναθολογίας, Εργ Ακ Προσθετικής, Τομέας Προσθετικής
 • 2008: Αν καθηγητής Γναθολογίας, Κλινική Αντιμετώπισης Στοματοπροσωπικού Πόνου, Υπεύθυνος Μαθήματος Φυσιολογίας του Στοματογναθικού και Σύγκλεισης, Τομέας Προσθετικής
 • 2010: Αν καθηγητής Γναθολογίας, Κλινική Αντιμετώπισης Στοματοπροσωπικού Πόνου, Υπεύθυνος Μαθήματος Φυσιολογίας του Στοματογναθικού και Σύγκλεισης, Τομέας Παθολογίας και Θεραπευτικής
 • 2018: Καθηγητής Φυσιολογίας του Στοματογναθικού Συστήματος

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών

 • Ιδρυτικό μέλος και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Στοματοπροσωπικού Πόνου
 • Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του ΟΣΠ, 2012 - σήμερα
 • Πρόεδρος της Ελληνικής Προσθετικής Εταιρείας 2006-2016
 • Στοματολογικής Εταιρείας της Ελλάδος (υπήρξα μέλος του Δ.Σ)
 • Ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Σύγχρονης Οδοντιατρικής
 • Είμαι μέλος της Society of Oral Physiology
 • Υπήρξα μέλος της Σουηδικής Προσθετικής Εταιρείας για σειρά ετών
 • Υπήρξα τακτικό μέλος της American Equilibration Society για σειρά ετών

Διδακτορική διατριβή

 • M. Tζάκης: Επίδραση της άσκησης με μαστίχα στα επι μέρους τμήματα του στοματογναθικού συστήματος. Aθήνα 1987.
 • Μ. Τζάκης: Masticatory function in man. Clinical and Experimental studies on effects of Fatigue and training. 1992 Thesis, University of Goteborg.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά

 • Μ. Τζάκης: Φυσιογνωμία του Στοματογναθικού Συστήματος και Σύγκληση. Αθήνα 2018, Εκδόδσεις ΕΚΠΑ.
 • M. Γ. Tζάκης και B. Δρούκας (1987) Bρυγμός (Nεώτερες απόψεις). Στοματολογία 44: 137-144
 • M.Γ. Tζάκης (1988) H αντιμετώπιση των λειτουργικών διαταραχών του στοματογναθικού συστήματος. Eλληνικά Στοματολογικά Xρονικά 32(3): 207-13.
 • Tζάκης M. Γ. & Παπαθανασίου A.: Eργαστηριακή μέθοδος κατασκευής του νάρθηκα σταθεροποίησης για τη θεραπεία κρανιογναθικών διαταραχών. Στοματολογία. 1989; 46: 31-39.
 • Δρούκας B, Παπαγιαννοπούλου Π και Tζάκης M: Mελέτη της συχνότητας και του ποσοστού θεραπείας του πονοκέφαλου σε ασθενείς με κρανιογναθικές διαταραχές. Στοματολογία l989; 46(2): 123-30.
 • Ψάρρας Β & Τζάκης Μ. Κρανιογναθικές Διαταραχές – Από την Μηχανική στην Βιολογία. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2006.60.401.
 • Ψάρρας Β & Τζάκης Μ. Νευροφυσιολογία του Στοματοπροσωπικού Πόνου. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά. 2007.51. 181.
 • G. E. Carlsson, Β. Δρούκας, Μ. Τζάκης. Η αιτιολογία των Κρανιογναθικών Διαταραχών, με ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο της σύγκλεισης. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2011.65(2) 180-203
 • Οδοντοστοματολογικα Νέα 2010.(1&2) 25-127.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

 • Dahlström L, Tzakis M G & Haraldson T: Endurance tests of the masticatory system on different bite force levels. Scandinavian Journal of Dental Research l988; 96: l37-142.
 • Tzakis M G, Carlsson G E & Kiliaridis S: Effect of chewing training on mandibular postural position. Journal of Oral Rehabilitation l989; 6: 503-508.
 • Tzakis M G, Kiliaridis S & Carlsson G E: Effect of chewing training on masticatory efficiency. Acta Odontologica Scandinavica  l989; 47: 355-360.
 • Kiliaridis S, Tzakis M G & Carlsson G E: Short and long term effects of chewing training on the occlusal perception of thickness. Scandinavian Journal of Dental Research   l990; 98:159-166.
 • Tzakis M G, Linden B & Jemt T: Oral function in patients treated with bridges on Bránemark osseointegrated implants in the partially edentulous jaw. A pilot study. Int J Oral and Maxillofac Implants 1990;  107-111.
 • Tzakis M G, Karlsson S & Carlsson G E: Effects οf intense chewing on some parameters of masticatory function. Journal of Prosthetic Dentistry 1992; 67: 405-409.
 • Tzakis M G, Karlsson S & Carlsson G E: Effects οf intense chewing on some parameters of masticatory function. Journal of Oral Rehabilitation 1992; 19: 182.
 • Tzakis M G, Kaloumenos I & Droukas B: Management of clicking in CMD patients. Journal of Oral Rehabilitation 1992; 19: 197.
 • Tzakis M G, Dahlström L & Haraldson T: Evaluation of masticatory function in patients with craniomandibular disorders before and after treatment. Journal of Craniomandibular Disorders: Facial & Oral Pain 1992, 6:267-272.

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων σε εξωτερικές βιβλιογραφικές βάσεις

Scopus

PubMed

Google Scholar