Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) » Νικολοπούλου Φωτούλα

Νικολοπούλου Φωτούλα

Επίκουρη Καθηγήτρια


Τηλ: 210-746-1109
Email: fnikolop[at]dent.uoa[dot]gr

Διεύθυνση Γραφείου:
Θηβών 2, Γουδί, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα 

  Short CV in English English Version

Σπουδές - Μετεκπαίδευση

 • 1979 – Πτυχιούχος Οδοντιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.
 • 1986 – Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.
 • 1989 – Διδάκτωρ Οδοντιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.
 • 2002 – Προσθετική Εμφυτεύματα, School of Dental Medicine, University of Pittsburgh, U.S.A.
 • 2004 – Master of Public Health, University of Pittsburgh, U.S.A.

Ακαδημαϊκή δραστηριότητα

 • 1979 - 1981, Άμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης της Οδοντικής και Ανωτέρας  Προσθετικής Αθηνών
 • 1981 - 1990, Επιστημονικός Συνεργάτης
 • 1990 - σήμερα, Λέκτορας Κινητής Προσθετικής
 • 1994 - σήμερα, Μόνιμος Λέκτορας Κινητής Προσθετικής
 • 2008 - σήμερα, Επίκουρη Καθηγήτρια Κινητής Προσθετικής

Επιστημονική δραστηριότητα

 • 1987 - Πιστοποιητικό σεμιναρίων Ιατρικής Στατιστικής
 • 2002 - Annual Session for Implants; A treatment plan for a restorative practice, American Dental Association 143 RD
 • 2002 - Continuing Education Course, “Conservative approaches to TMJ Disorders”, The East End Branch of the Dental Society of Western Pennsylvania
 • 2003 - Continuing Education course, Implants Therapy for edentulous patients, Academy of Osseointegration
 • 2008 - Certificate of Continuing Professional Development from IADR

Τιμητικές Διακρίσεις

 • “Treatment of complete edentulous patients related to osteonecrosis of jaws after radiation therapy”, Hellenic Association of supportive care of the oral cavity in cancer, 2010

Οργανωτική - Διοικητική δραστηριότητα

 • 2011 – 2013 Ομαδάρχισσα στην Κ.Σ.Α.Α.
 • 2013 - Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 13ου Συνεδρίου Φοιτητών
 • 2013 – 2015 Εκπρόσωπος του Τομέα Προσθετολογίας στην Γενική Συνέλευση του Οδοντιατρικού Τμήματος  

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών

 • Εταιρεία Οδοντικής Προσθετικής Ελλάδος
 • Στοματολογική Εταιρεία Ελλάδος
 • Federation Dentaire Internationale FDI
 • Ελληνική Εταιρεία Βιοϋλικών

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

 • F. Nikolopoulou “Rationale for choices of occlusal schemes for complete dentures supported by Implants”, J. Oral Implantology, 2006; 32:200-203
 • F. Nikolopoulou “Saliva and Dental Implants”, Implant Dentistry, 2006; 15:372-376
 • F. Nikolopoulou, E. Tzortzopoulou “Salivary pH in edentulous patients before and after wearing conventional dentures and implant overdentures: A clinical study”, Implant Dent., 2007; 16(4); 397-403
 • F. Nikolopoulou, T. Tasopoulos, R. Jagger “The prevalence of Xerostomia in patients with Removable Prostheses”, Int. J Prosthodont., 2013; 26(6):525-6
 • Nikolopoulou E, Loukidis M (2014) Critical Review and Evaluation of Composite/Ceramic Onlays versus Crowns. Dentistry 4:s261. doi: 10.4172/2161-1122.1000261
 • D. Portan , F.Nikolopoulou, V. Bairami et al,”Electrochemical Surface Processing Applied for the functionalization of titanium screw type Implants” J. Materials Science and Surface Engineering, 2016; 4(3):376-382
 • Papanikolaou G. C., Kouveliotis G., Nikolopoulou F., et al “Thermal shock cycling effect on the compressive behavior of human teeth”, J. Biomechanics 2015; 48:681-686

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά

 • Φ. Νικολοπούλου, Ο. Παρασκευοπούλου, Α. Τσοβίλη “Κατασκευή κινητών προσθετικών εργασιών σε ασθενείς με νόσο του Paget (Παρουσίαση 2 περιπτώσεων)”, Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά, 1993; 37:233-236
 • Φ. Νικολοπούλου, Ο. Παρασκευοπούλου “Στοματική στερεογνωσία και ολικές οδοντοστοιχίες”, Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά, 1994; 38:19-23
 • Π. Κτενά - Αγαπητού, Ε. Αγαπητός, Φ. Νικολοπούλου “Ατελής οστεογένεση: παθολογοανατομικά”, Ιατρικά Χρονικά, 2005; 28:44-47
 • Θ. Τασόπουλος, Ν. Νικολινάκος, Β. Καραθανάσης, Φ. Νικολοπούλου, Ο. Παρασκευοπούλου, Δ. Καραΐσκου “Προσθετική αντιμετώπιση ολικά νωδών ασθενών που εμφανίζουν οστεονέκρωση γνάθου μετά από ακτινοθεραπεία”, Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, 2011, 32(3):118-125
 • Φ. Νικολοπούλου  “Μαλακά και σκληρά επιστρώματα χρησιμοποιούμενα στις κινητές προσθετικές αποκαταστάσεις”, Οδοντιατρική Πρόοδος, 2013; 67(2):331-337

 Ερευνητική Μονογραφία

 • “Electrochemical Surface Processing of Titanium based Dental Biomaterials”

Πεδία παρόντος επιστημονικού ενδιαφέροντος

 • Προσθετική Εμφυτευματολογία
 • Κλινικές Εφαρμογές βιοϋλικών που χρησιμοποιούνται στην Προσθετική

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων σε εξωτερικές βιβλιογραφικές βάσεις

Scopus

PubMed

Google Scholar