Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) » Παππά Ευτυχία

Παππά Ευτυχία

Επίκουρη Καθηγήτρια


Τηλ: 210-746-1184
Email: effiepappa@dent.uoa.gr

Διεύθυνση Γραφείου:
Θηβών 2, Γουδί, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα

Short CV in English English Version

Σπουδές - Μετεκπαίδευση

 • 2008: Πτυχίο με βαθμό «Άριστα», Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ
 • 2012: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οδοντική Χειρουργική, Τμήμα Οδοντιατρικής, ΕΚΠΑ
 • 2019: PhD στη Βιολογία Στόματος, Τμήμα Οδοντιατρικής, ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

Ακαδημαϊκή δραστηριότητα

 •  2019 - 2021: Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Εργαστήριο Οδοντικής Χειρουργικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με το ΙΙΒΕΑΑ
 • 2022- : Επίκουρη Καθηγήτρια, Εργαστήριο Οδοντικής Χειρουργικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, ΕΚΠΑ

 Εκπαιδευτική δραστηριότητα

 Προπτυχιακή Εκπαίδευση

 • 2008 - σήμερα : Συμμετοχή στην κλινική άσκηση των φοιτητών στην Κλινική της Συνολικής Αντιμετώπισης 4ου και 5ου έτους στο αντικείμενο της Οδοντικής Χειρουργικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, ΕΚΠΑ
 • 2015 - σήμερα: Συμμετοχή στα σεμινάρια του μαθήματος «Οδοντική Χειρουργική Ι» 7ου εξαμήνου και «Οδοντική Χειρουργική ΙΙ» 8ου εξαμήνου, Τμήμα Οδοντιατρικής, ΕΚΠΑ
 • 2019 - σήμερα: Συμμετοχή στην εργαστηριακή άσκηση του Μαθήματος «Οδοντική Χειρουργική» 4ου και 5ου εξαμήνου, Τμήμα Οδοντιατρικής, ΕΚΠΑ
 • 2021 - σήμερα : Συμμετοχή στη διδασκαλία και στην εργαστηριακή άσκηση του Μαθήματος «Κρανιοστοματογναθικό Σύστημα Ι και ΙΙ» 2ου και 3ου εξαμήνου, Τμήμα Οδοντιατρικής, ΕΚΠΑ
 • 2009 - 2014: Συμμετοχή στη διδασκαλία και στην εργαστηριακή άσκηση του Μαθήματος «Οδοντική Μορφολογία και Εισαγωγή στη Σύγκλειση» 2ου εξαμήνου, Τμήμα Οδοντιατρικής, ΕΚΠΑ

Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση

 •  2015 - σήμερα  : Συμμετοχή στα μαθήματα «Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης 1» & «Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης 2» στο ΠΜΣ «Κλινικής Ειδίκευσης Επανορθωτικής Οδοντιατρικής», Τμήμα Οδοντιατρικής, ΕΚΠΑ
 • 2016 -  σήμερα: Συμμετοχή στην κλινική άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Κλινικής Ειδίκευσης Επανορθωτικής Οδοντιατρικής», Τμήμα Οδοντιατρικής, ΕΚΠΑ

 Ερευνητική Δραστηριότητα

 • 2012 - 2013: Εργαστήριο Βιολογίας Οδοντιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ
 • 2008 - 2012: Εργαστήριο Βιοϋλικών Οδοντιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ. Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας στο τμήμα Βιοϋλικών της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ
 • 2013 - 2017:  Διαβητολογικό Κέντρο - Α’ Παιδιατρική Κλινική Νοσοκομείου Παίδων, Π&Α Κυριακού. Μελέτη στοματικής υγείας ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη
 • 2014 - Σήμερα: Εργαστήριο Πρωτεωμικής του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και συμμετοχή σε ερευνητικά πρωτόκολλα του Εργαστηρίου Πρωτεωμικής του ΙΙΒΕΑΑ
 • 2020 - 2021:   Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ".  Εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο πεδίο της ανίχνευσης βιοδεικτών στο σάλιο

Τιμητικές Διακρίσεις

 • 2002 - 2008: Υποτροφίες Αριστείας για ακαδημαϊκή επίδοση κατά τη διάρκεια προπτυχιακών σπουδών, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Τμήμα Οδοντιατρικής, ΕΚΠΑ
 • 2008: Βραβείο Αριστείας Colgate-Palmolive για την Πρώτευση στην περάτωση των προπτυχιακών σπουδών
 • ·         2010: Βραβείο καλύτερης εργασίας με τίτλο: “Caries treatment strategies in patients with head and neck cancer”. Hellenic Association of suppostive care of the oral cavity in cancer, 2nd meeting, Athens, June 2010. Pappa E., Fougia A., Mitropoulos P., Rahiotis C., Tzoutzas J.
 • 2013 - 2016: Υποτροφία Αριστείας Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών- Πρόγραμμα Siemens για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
 • 2016 - 2017: Υποτροφία Ιδρύματος Ωνάση για συνέχιση της έρευνας στην Πρωτεωμική και Βιολογία Στόματος 
 • 2018: Χορηγία Θ. Κουλουρίδη, Procter & Gamble, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ερευνητικού προγράμματος «Πρωτεωμική ανάλυση σάλιου παιδιών με υπενασβεστίωση γομφίων-τομέων»
 • 2018: Press release στο περιοδικό Frontiers in Physiology, για προβολή των αποτελεσμάτων της «Μελέτης εξαιρετικού ενδιαφέροντος» που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό με τίτλο “Saliva Proteomics Analysis Offers Insights on Type 1 Diabetes Pathology in a Pediatric Population”
 • 2019: Διάκριση επιστημονικής δημοσίευσης με τίτλο “Saliva in the Omics Era: A promising tool in pediatrics”- Certificate of achievement for “Most read paper of the year in ‘Oral Diseases’”
 • 2019 - 2021: Υποτροφία για εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών - Β΄ Κύκλος», Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Οργανωτική - Διοικητική δραστηριότητα

 • 2022- : Μέλος της επιτροπής Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

 • Pappa E, Vastardis H, Makridakis M, Zoidakis J, Vougas K, Stamatakis G, Samiotaki M, Rahiotis C. Analysis of Human and Microbial Salivary Proteomes in Children Offers Insights on the Molecular Pathogenesis of Molar-Incisor Hypomineralization. Biomedicines. 10(9):2061, 2022. https://doi.org/10.3390/biomedicines10092061
 • Babic T, Lygirou V, Rosic J, Miladinov M, Rom AD, Baira E, Stroggilos R, Pappa E, Zoidakis J, Krivokapic Z, Nikolic A. Pilot proteomic study of locally advanced rectal cancer before and after neoadjuvant chemoradiotherapy indicates high metabolic activity in non-responders’ tumor tissue. Proteomics Clin Appl, Aug 23:e2100116. 2022. Doi: 10.1002/prca.202100116
 • Pappa E, Masouras K, Margaritis V, Kakaboura A. Effect of decontamination procedures on marginal and internal adaptation in saliva-contaminated composite resin restorations. Gen Dent. May-Jun;70(3):22-26. 2022.  PMID: 35467539
 • Papagiannis A, Pappa E, Chryssafidis C, Bogosian E, Vastardis H. Technological Advances in The Dental Management of Patients with Lesch-Nyhan Syndrome: A Case Report. Acad J Ped Neonatol  Mar;10(2):00105, 2021. Doi: 10.19080/AJPN.2021.10.555839
 • Pappa E, Vougas K, Zoidakis J, Papaioannou W, Rahiotis C, Vastardis H.  Downregulation of Salivary Proteins, Protective against Dental Caries, in Type 1 Diabetes. Proteomes. Jul 19;9(3):33. 2021. Doi: 10.3390/proteomes9030033.
 • Pappa E, Vougas K, Zoidakis J, Vastardis H. Proteomic advances in salivary diagnostics. Biochim Biophys Acta Proteins Proteom. Nov;1868(11):140494. 2020. Doi: 10.1016/j.bbapap.2020.140494.
 • Pappa E, Vastardis H, Rahiotis C. Chair-side saliva diagnostic tests: an evaluation tool for xerostomia and caries risk assessment in children with type 1 diabetes. Journal of Dentistry. Feb;93:103224. 2020. Doi: 10.1016/j.jdent.2019.103224
 • Pappa E, Kousvelari E, Vastardis H. Saliva in the “Omics” era: A promising tool in paediatrics. Oral Dis. Jan;25(1):16-25. 2019. Doi: 10.1111/odi.12886
 • Pappa E, Vastardis H, Mermelekas G, Gerasimidi-Vazeou A, Zoidakis J, Vougas K. Saliva Proteomics Analysis Offers Insights on Type 1 Diabetes Pathology in a Pediatric Population. Front Physiol. Apr 26;9:444. 2018. Doi: 10.3389/fphys.2018.00444
 • Petropoulou A, Pappa E, Pelekanos S. Esthetic considerations when replacing missing maxillary incisors with implants: A clinical report. The Journal of Prosthetic Dentistry, 109(3), 140-44, 2013.  Doi: 10.1016/S0022-3913(13)00056-5.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά

 • Παππά Ε, Μασούρας Κ. Σύνθετες ρητίνες και συγκολλητικοί παράγοντες με αντιμικροβιακές ιδιότητες. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 2011;55(1):47-55.
 • Αγουρόπουλος Α, Ραχιώτης Χ, Παππά Ε, Κακάμπουρα Α, Παπαγιαννούλη Λ. Κλινική τεκμηρίωση και οδηγίες χρήσης φθοριούχων.  Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά, 2012;56(1):65-91.
 • Παππά Ε, Κουρσούμης Α, Παπάζογλου Ε.  Αυτοσυγκολλητικές ρητινώδεις κονίες. Ιδιότητες και κλινικές εφαρμογές. Στοματολογία 2012;69(2):47- 62.
 • Γκαβέλα Γ, Καμπουρόπουλος Δ, Παππά Ε, Ραχιώτης Χ. Η αντιμετώπιση του ιατρικά βεβαρημένου οδοντιατρικού ασθενούς. Διαχείριση της τερηδόνας. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2014;68 (2): 272-281

Πεδία παρόντος επιστημονικού ενδιαφέροντος

 • Salivary Diagnostics: Το σάλιο σαν καθρέφτης της γενικής υγείας του οργανισμού - Βιοδείκτες σάλιου για διάγνωση/παρακολούθηση συστηματικών νοσημάτων
 • Διαγνωστικό δυναμικό σάλιου σε νοσήματα της στοματικής κοιλότητας και στην παθολογία των σκληρών οδοντικών ιστών
 • Εφαρμογές φασματομετρίας μάζας στη μελέτη του σιαλικού πρωτεώματος
 • Το μικροβίωμα της στοματικής κοιλότητας
 • Υποπλαστικές βλάβες οδοντικών ιστών: παθογενετικοί μηχανισμοί

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων σε εξωτερικές βιβλιογραφικές βάσεις

Scopus

PubMed

Google Scholar