Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) » Οικονομοπούλου Παναγιώτα

Οικονομοπούλου Παναγιώτα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια


Τηλ: 210-746-1186
Email: peconomo[at]dent.uoa[dot]gr

Διεύθυνση Γραφείου:
Θηβών 2, Γουδί, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα 

Εκπαίδευση - Τίτλοι Σπουδών

 • Πτυχίο Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Master of Science, Ohio State University, USA
 • Certificate in Oral Pathology, Ohio State University, USA
 • Διδακτορική Διατριβή, Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Ερευνητική Εμπειρία

 • Διερεύνηση της επίδρασης διαφόρων ουσιών στη φυσική ιστορία της καρκινογένεσης στον παρειακό σάκο των Syrian hamsters (ιστοπαθολογικές μελέτες)
 • Ιστολογική και ιστοχημική διερεύνηση νόσων και νεοπλασιών του βλεννογόνου του στόματος και των σιαλογόνων αδένων καθώς και οδοντογενών και οστικών βλαβών
 • Ανοσοϊστοχημική διερεύνηση διαφόρων βιολογικών χαρακτηριστικών σε φυσιολογικούς και παθολογικούς ιστούς της στοματικής κοιλότητας

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών

 • American Academy of Oral and Maxillofacial Pathology
 • International Association of Oral Pathologists
 • British Society for Oral Pathology
 • European Association of Oral Medicine

Δημοσιεύσεις (τελευταίας δεκαετίας)

 • Economopoulou P, Hanby A, Odell EW. Expression of E-cadherin, cellular differentiation and polarity in epithelial salivary neoplasms. Oral Oncol 36:515-518, 2000
 • Economopoulou P, Laskaris G, Kittas C. Oral histoplasmosis as an indicator of HIV infection. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 86:203-6, 1998
 • Economopoulou P, Sotiriadou S. An unusual tumor of the mandible with features of unicystic ameloblastoma and ameloblastic fibroma. J Oral Maxillofac Surg 56:1196-200, 1998
 • Economopoulou P, Laskaris G, Ferekidis E, Kanelis N. Rhinocerebral mucormycosis with severe oral lesions: a case report. J Oral Maxillofac Surg 53:215-7, 1995
 • Economopoulou P, Patrikiou A. Glandular odontogenic cyst of the maxilla: report of case. J Oral Maxillofac Surg 53:834-7, 1995
 • Mikelis A, Stylogianni E, Economopoulou P, Patrikiou A. Lipomas of the oral cavity. Stomatologia 52: 38-41, 1995
 • Sotiriadou S, Economopoulou P, Eleftheriadis E. Cemento-ossifying fibroma of the mandible with an unusual clinical presentation. Greek J Oral Max Fac Surg 9: 47-51, 1994
 • Economopoulou P, Patrikiou A, Karyamba-Stylogianni E. Granular cell tumor of the tongue. Report of a case. Stomatologia 50: 74-80, 1993
 • Sotiriadou S, Economopoulou P, Eleftheriadis E, Sklavounos A. Calcifying epithelial odontogenic tumor:report of a case. Greek J Oral Max Fac Surg 8: 73-6, 1993
 • Vairaktaris E, Economopoulou P, Semergidis T, Martis C. Primary oral Kaposi sarcoma in a non-AIDS patient. Chir testa e collo 10: 53-59,1993
 • Economopoulou P, Katsadaki S. Sialadenoma papilliferum of the oral cavity: report of a case. Greek J Oral Max Fac Surg 7: 57-60,1992
 • Triantafyllou A, Economopoulou P. The elastic fibers of human salivary glands. Greek J Oral Max Fac Surg 7: 25-30,1992
 • Vairaktaris E, Economopoulou P, Sotiriadou S, Doulamis M. Aneurysmal bone cyst of the mandible. A case report. Chir testa e collo 9: 21-7,1992
 • Morgan PR, Economopoulou P, Leigh M, Lane EB. "Fast turnover" keratin localisation in normal and neoplastic oral epithelia. J Dent Res 70:724, (abstr from BSDR),1991
 • Economopoulou P, Eleftheriadis E. Peripheral ameloblastoma of the maxilla: Report of a case. Odontostomatol Progress 44: 351-60, 1990
 • Triantafyllou A, Economopoulou P. Globular hyaline masses in the stroma of ameloblastoma: histopathologic and histochemical study. Ann Dent 49:25-9, 1990

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων σε εξωτερικές βιβλιογραφικές βάσεις

Scopus

PubMed

Google Scholar