Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) » Σαραφιανού Ασπασία

Σαραφιανού Ασπασία

Επίκουρη Καθηγήτρια


Τηλ: 210-746-1246
Email: aspasar[at]dent.uoa[dot]gr

Διεύθυνση Γραφείου:
Θηβών 2, Γουδί, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα

Short CV in English English Version

Σπουδές - Μετεκπαίδευση

 • Πτυχίο Τμήματος Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1986
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Εργαστήριο Ακίνητης Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευματολογίας, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1988
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Παιδοδοντίας και Κοινωνικής Οδοντιατρικής, Royal Dental College , Aarhus, Danemark,1989
 • Ειδίκευση στην Προσθετική (Certificate in Prosthodontics), University of Alabama at Birmingham, ΗΠΑ, 1992
 • Διδακτορικό δίπλωμα, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1995.

Ακαδημαϊκή δραστηριότητα

 • 1988-1990: Επιστημονική συνεργάτιδα στο εργαστήριο Ακίνητης Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευματολογίας, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • 1991-1992: Graduate Teaching Assistant, University of Alabama at Birmingham, ΗΠΑ.
 • 1993-1997: Επιστημονική συνεργάτιδα στο εργαστήριο Ακίνητης Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευματολογίας, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας   Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • 2000-2010: Επιστημονική συνεργάτιδα Τομέα Προσθετολογίας, Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 2010: Εκλογή στον βαθμό του Λέκτορα στον Τομέα Προσθετολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής  Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 2014:Διορισμός στο βαθμό του Λέκτορα  στον Τομέα Προσθετολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής  Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 2017: Εκλογή στον βαθμό του Επίκουρου Καθηγητή στον Τομέα Προσθετολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής  Πανεπιστημίου Αθηνών

Επιστημονική δραστηριότητα

 • Συμμετοχή ως ερευνήτρια σε χρηματοδοτούμενο Ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο «Η αντοχή του δεσμού σύγχρονων ρητινών επικάλυψης με οδοντιατρικό κράμα Ni-Cr» (Επιτροπή Ερευνών ΕΚΠΑ,)
 • Συμμετοχή ως ερευνήτρια σε Ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο “Injection Moulding of Titanium Powders for Biomedical Applications” (BIOTIP), το (Eυρωπαϊκή Ένωση,προκήρυξη CRAFT) .
 • Συμμετοχή ως ερευνήτρια σε χρηματοδοτούμενο Ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο «Μελέτη της ανάπτυξης τάσεων στη μεσόφαση διαφόρων τύπων οστεοενσωματούμενων οδοντικών εμφυτευμάτων-οστών των γνάθων με τη βοήθεια ανάλυσης με πεπερασμένα στοιχεία». (Επιτροπή Ερευνών ΕΚΠΑ, «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ»)
 • Συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή Συνέδρια με Ελεύθερες Ανακοινώσεις και Εισηγήσεις
 • Συνεχιζόμενη Οδοντιατρική  Εκπαίδευση :Ομιλήτρια σε μετεκπαιδευτικά μαθήματα Επιστημονικών Εταιρειών
 • Συνεχιζόμενη Οδοντιατρική  Εκπαίδευση : Ομιλήτρια σε Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Οδοντιατρικών Συλλόγων

Μέλος επιστημονικών εταιρειών

 • 2009.- : Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρείας Οδοντικής Προσθετικής Ελλάδος.
 • 2007-2008 : Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της  Ελληνικής Εταιρείας Βιοϋλικών
 • Τακτικός Εταίρος της Εταιρείας Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης
 • Μέλος της  European Prosthodontic Association
 • Μέλος της European Society for Biomaterials
 • Μέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής
 • Μέλος της Ελληνικής Οδοντι­ατρικής Ομοσπονδίας
 • Μέλος της Εταιρείας Σύγχρονης  Οδοντιατρικής
 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Οστεοενσωμάτωσης

 Οργανωτική - Διοικητική δραστηριότητα

 • 2018-σήμερα: Μέλος της Επιτροπής Σύνδεσης με την Κοινωνία
 • 2018-σήμερα: Μέλος Επιτροπής Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

 • Kavadia V.,Kourtis S.,Zoidis P.,Sarafianou A.: The influence of impression coping splinting on the accuracy of the open-tray technique Gen Dent 2019; 67(3):e5-e9
 • Papalexopoulos D., Sarafianou A., Samartzi T.-K., Filippatos G.: “Platform Switching: An Overall Solution or an Overestimated Technique?”. EC Dental Science 18.5 2019: 1027-1034.
 • Stefos S.,Kourtis S.,Sarafianou A., Zoidis P.: The Influence of Impression Material on the Accuracy of the Master Cast in Implant Restorations Open Dentistry Journal  12: 1124-35,2018
 • Polychronakis N, Sarafianou A, Zissis A, Papadopoulos T The Influence of Thermocycling on the Flexural Strength of a Polyamide Denture Base Material.Acta Stomatol Croat. 2017 ;51(4):309-315
 • Pelekanos S, Sarafianou A, Tsirogiannis P, Kamposiora P, Papavasiliou G. A Case Series Treatment Outcome Report Following 5 Years of Implant Overdenture Treatment Int J Prosthodont. 2016;29(6):598-601
 • Abu- Hussein M., Sarafianou A.: “Mathematical Analysis of Dental Arch of Children in Normal Occlusion:A Literature Review” Int J Med Dent 2012; 2:33-40.
 • Abdulgani A., Abu-Hussein M., Sarafianou A. Immediate Implants: Treatment Planning and Surgical Placement The Journal of Implant & Advanced Clinical Dentistry 2013; 5:43-53.
 • Abu-Hussein M., Abdulghani A., Sarafianou A., Konteos N. Implants into fresh extraction sites: A literature review, immediate placement case report J Dent Implant 2013; 3:160-4.
 •  Sarafianou A., Papadopoulos T. Injection moulding of titanium powders for biomedical applications: surface topography and biological performance of an experimental dental implant I Materiali Biocompatibili per la Medicina, Convegno Nationale della Società Italiana Biomateriali, p.243-6, 2014.
 • Sarafianou A., Kamposiora P., Papavasiliou G., Goula H.: Matching Repeatability and interdevice agreement of 2 intraoral spectrophotometers.  J Prosthet Dent. 107(3):178-185, 2012
 • Papadopoulos Τr., Sarafianou A., Hatzikyriakos Α.: “Color stability of veneering resins after accelerated aging”. European Journal of Dentistry 4: 137-142, 2010.
 • Kamposiora P., Papadopoulos T., Sarafianou A., Papavasiliou G., Tzanakakis E.: “A qualitative evaluation of the bond of acrylic teeth to different denture base resins”. Journal of Dental Technology, May 2009 :30-34
 • Chronopoulos V., Sarafianou A., Kourtis S.: “The use of dental implants in combination with removable partial dentures. A case report”. J Esthet  Restor Dent 20: 355-365, 2008
 • Sarafianou A., Iosifidou S., Papadopoulos Tr., Eliades G.: “Color stability and degree of cure of direct composite restoratives after accelerated aging”. Oper Dent  2007; 32(4): 408-413
 • Seimenis I., Sarafianou A., Papadopoulou H., Papadopoulos Tr.: “Shear bond strength of three veneering resins to a Ni-Cr alloy using two bonding procedures” J Oral Rehabil 2006; 33: 600-608
 • Sarafianou A., Kafandaris N.: “Effect of convergence angle on retention of resin-bonded retainers cemented with resinous cements”.J Prosthet Dent 1997, 77: 475-81.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά

 • Σαραφιανού Α., Γκρους Σ., Τράκας Θ., Ζωίδης Π.: «Κλινική μεθοδολογία καταγραφής χρώματος στην Ακίνητη Προσθετική» Οδοντοστοματολογική Πρόοδος. 2015; 69:414-23
 • Ζωίδης Π., Παπαθανασίου Ι., Σαραφιανού Α., Αρτοπούλου Ι., Μπαϊράμη Β. Προσθετικά καθοδηγούμενη διαμόρφωση μαλακών ιστών στην αισθητική ζώνη. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2015; 69: 374-384.
 • Αρτοπούλου Ι., Ζωίδης Π., Σαραφιανού Α., Δουκουδάκης Α. Αποκατάσταση ελλείμματος κάτω γνάθου μετά από πλάγια γναθεκτομή. Παρουσίαση περιστατικού. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2015;69:183-190
 • Αρτοπούλου Ι., Σαραφιανού Α., Παπαδογεωργάκης  Ν.: Αποκατάσταση ελλείματος άνω γνάθου μετά από γναθεκτομή. Παρουσίαση περιστατικού. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 67 (2):375-382, 2013
 • Σαραφιανού Α., Αρτοπούλου Ι. , Παπαδόπουλος Τ.:Κλινικές εφαρμογές των σύγχρονων πολυμερών υλικών σε προσθετικές αποκαταστάσεις με έμμεση τεχνική κατασκευής.Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 67 (2):204-215, 2013
 • Καμποσιώρα Φ., Επιτροπάκη Μ., Σαραφιανού Α., Παπαβασιλείου Γ.: Επικοινωνιακά πρότυπα στη σχέση οδοντιάτρου και ασθενούς. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος  67 (1):38-43, 2013
 • Ραγκούση Ε., Σαραφιανού Α., Παπαδόπουλος Τρ.: Η αντοχή του δεσμού στη διάτμηση μεταξύ μιας εργαστηριακής ρητίνης επικάλυψης και ενός προσθετικού κράματος Ni-Cr μετά από παραμονή σε νερό και υδροθερμική ανακύκλωση. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 63:304-309, 2009.
 • Σαραφιανού Α.,  Δαμιανάκου Χ.: «Παράγοντες που επηρεάζουν το σχέδιο θεραπείας σε οδοντικά στηριζόμενες επένθετες ολικές οδοντοστοιχίες».   Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 49 (3): 329 -336,2005 .
 • Sarafianou A.,Tzortzopoulou E., Damianakou C.: “The use of a two –piece  bar attachment assembly for overdenture abutments with non- parallel roots”. Hellenic Dental Journal 14:39-43, 2004.
 • Καφαντάρης Ν., Σαραφιανού Α.: «Νάρθηκας καθοδήγησης για την παρασκευή παράλληλων αξονικών τοιχωμάτων κατά την κατασκευή αποκαταστάσεων συνδεομένων με ρητίνες (ΑΑΣΡ)» ΤΟ ΣΤΟΜΑ 1997; 25: 23-9.
 •  Καφαντάρης Ν., Στέας Α., Σαραφιανού Α., Τσίγγος Ν., Ρεΐσης Γ.: «Αποκαταστάσεις συνδεόμενες με ρητίνες - Μέρος Ι: Ισχύς σύνδεσης κονιών σύνθετης ρητίνης με την αδαμαντίνη σε δυνάμεις διάτμησης» ΤΟ ΣΤΟΜΑ 1999; 25: 161-8.
 •  Καφαντάρης Ν., Ρεΐσης Γ., Σαραφιανού Α., Τσίγγος Ν., Στέας Α.: «Αποκαταστάσεις συνδεόμενες με ρητίνες - Μέρος ΙΙ: Αντοχή δύο συστημάτων σύνδεσης μετάλλου – ρητίνης σε δυνάμεις διάτμησης» ΤΟ ΣΤΟΜΑ 1999; 25: 169-74.
 • Καφαντάρης Ν., Στέας Α., Σαραφιανού Α., Τσίγγος Ν., Ρεΐσης Γ.: «Αποκαταστάσεις συνδεόμενες με ρητίνες – Μέρος ΙΙΙ: Συνεκτική ισχύς κονιών σύνθετης ρητίνης σε δυνάμεις διάτμησης» ΤΟ ΣΤΟΜΑ 1999; 25: 175-82.

Πεδία παρόντος επιστημονικού ενδιαφέροντος

 • Κλινική εφαρμογή νεώτερων οδοντιατρικών  βιοϋλικών
 • Προσθετική  Εμφυτευματολογία
 • Οδοντιατρική εκπαίδευση

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων σε εξωτερικές βιβλιογραφικές βάσεις

Scopus

PubMed

Google Scholar